Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na zasedáních Zastupitelstva města Blanska


Usnesení zastupitelstva č. 15 ze dne 15.02.2005

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje povýšení rozpočtového provizoria Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2005 o 9.975 tis. Kč.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka