Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na zasedáních Zastupitelstva města Blanska


Usnesení zastupitelstva č. 17 ze dne 02.05.2005

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo uděluje čestné občanství prezidentovi České republiky panu Václavu Klausovi při příležitosti oslav 100. výročí povýšení Blanska na město.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2005/2.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka