Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na zasedáních Zastupitelstva města Blanska


Usnesení zastupitelstva č. 1 ze dne 09.11.2010

ustavující zasedání

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje za členy volební komise Mgr. Lenku Dražilovou, Ing. Pavla Rajtšlégra a RSDr. Milana Šebelu.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo volí do funkce starosty Města Blansko Ing. Lubomíra Toufara a určuje, že jde o funkci dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo volí za 1. místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu a určuje, že jde do 30.11.2010 o funkci neuvolněného člena zastupitelstva a s účinností od 01.12.2010 o funkci dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo volí za 2. místostarostu Doc. Ing. Jaromíra Roučku, CSc. a určuje, že jde o funkci neuvolněného člena zastupitelstva.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo stanovuje, že celkový počet členů Rady města Blansko je sedm (včetně starosty a místostarostů).

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo volí další neuvolněné členy Rady města Blansko:

- Mgr. Eva Nečasová

- MUDr. Zdeněk Grünwald

- Mgr. Miroslav Starý

- Mgr. Michal Souček

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo odvolává z funkce zástupce Města Blansko ve “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí okresu Blansko Ing. Jindřicha Krále a jmenuje do této funkce pana Ing. Bc. Jiřího Crhu.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo určuje ve smyslu stavebního zákona zástupce pro agendu pořizování územně plánovací dokumentace města Blansko člena zastupitelstva Doc. Ing. Jaromíra Roučku, CSc.

Ing. Lubomír Toufar

starosta