Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na zasedáních Zastupitelstva města Blanska


Usnesení zastupitelstva č. 1 ze dne 09.11.2010

ustavující zasedání

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje za členy volební komise Mgr. Lenku Dražilovou, Ing. Pavla Rajtšlégra a RSDr. Milana Šebelu.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo volí do funkce starosty Města Blansko Ing. Lubomíra Toufara a určuje, že jde o funkci dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo volí za 1. místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu a určuje, že jde do 30.11.2010 o funkci neuvolněného člena zastupitelstva a s účinností od 01.12.2010 o funkci dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo volí za 2. místostarostu Doc. Ing. Jaromíra Roučku, CSc. a určuje, že jde o funkci neuvolněného člena zastupitelstva.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo stanovuje, že celkový počet členů Rady města Blansko je sedm (včetně starosty a místostarostů).

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo volí další neuvolněné členy Rady města Blansko:

- Mgr. Eva Nečasová

- MUDr. Zdeněk Grünwald

- Mgr. Miroslav Starý

- Mgr. Michal Souček

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo odvolává z funkce zástupce Města Blansko ve “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí okresu Blansko Ing. Jindřicha Krále a jmenuje do této funkce pana Ing. Bc. Jiřího Crhu.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo určuje ve smyslu stavebního zákona zástupce pro agendu pořizování územně plánovací dokumentace města Blansko člena zastupitelstva Doc. Ing. Jaromíra Roučku, CSc.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.