Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na zasedáních Zastupitelstva města Blanska


Usnesení zastupitelstva č. 1 ze dne 04.11.2014

(ustavující zasedání)

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje za členy volební komise Ing. Davida Otýpku, MUDr. Janu Novotnou a Bc. Emila Pernicu, DiS.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo volí do funkce starosty Města Blansko Mgr. Ivo Poláka a určuje, že jde o funkci dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo určuje, že počet místostarostů je dva s tím, že funkce 1. místostarosty je funkcí dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva a funkce 2. místostarosty je funkcí neuvolněného člena zastupitelstva.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo volí za 1. místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu a určuje, že jde o funkci dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo volí za 2. místostarostu Doc. Ing. Jaromíra Roučku, CSc. a určuje, že jde o funkci neuvolněného člena zastupitelstva.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo stanovuje, že celkový počet členů Rady města Blansko je sedm (včetně starosty a místostarostů).

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo volí další neuvolněné členy Rady města Blansko:

  • Mgr. Miroslav Starý

  • MUDr. Zdeněk Grünwald

  • Mgr. Eva Nečasová

  • Ing. Pavel Rajtšlégr

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo odvolává Ing. Bc. Jiřího Crhu jako zástupce Města Blansko ve „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČ: 49468952 a jmenuje jako zástupce Města Blansko ve „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČ: 49468952 pana Bc. Jiřího Charváta, MSc, MBA.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo určuje ve smyslu stavebního zákona zástupce pro agendu pořizování územně plánovací dokumentace města Blansko člena zastupitelstva pana Doc. Ing. Jaromíra Roučku, CSc.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. RO 24/2014.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.