Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Zvláštní orgány města

V oblasti přenesené působnosti působí:

Komise k projednávání přestupků města Blansko
Předsedové: Mgr. Ing. Jiří Mrázek, Mgr. Markéta Mikulášková, Mgr. Pavlína Dočekalová, Mgr. Kateřina Zouharová.

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
Předsedkyní je Mgr. Kateřina Pinková.

Dokumenty:

Zřizovací listina Komise k projednávání přestupků (KPP) (2017)

Jednací řád KPP

Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků


stránka aktualizována: 15.07.2019 07:32