Detail usnesení


Usnesení rady č. 31 ze dne 16.03.2020

Usnesení č. 1

Rada nařizuje odboru komunální údržby Městského úřadu Blansko, aby v termínu do 20.03.2020 podal žádost o dodatečné povolení staveb chodníků v Blansku, ulice Sukova a Nádražní, zasahující i na ulici Masarykova, prováděných v listopadu 2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje bezplatnou přepravu osob na spojích městské autobusové dopravy objednaných městem Blansko na linkách č. 221, 222, 223, 226 a 235 nejméně do 24.03.2020 včetně.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada rozhodla s účinností od 18. března 2020 o dočasném plošném přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Blansko. Rada pověřuje starostu města Blansko Ing. Jiřího Crhu rozhodnout o ukončení přerušení provozu mateřských škol, a to na základě vyhodnocení aktuální epidemiologické situace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 04.08.2020, 09:46 h