Detail usnesení


Usnesení rady č. 47 ze dne 18. 11. 2020

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 35/20 „Dodávka a instalace konvektomatu pro stravovací provoz Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 36/20 „Dodávka a instalace přístrojů pro vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii do Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 v souladu s Metodikou pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb, verze č. 3 a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2021 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Radou města Blansko na její 25. schůzi konané dne 24.11.2015 usnesením č. 15 následujícím subjektům:

Název příjemce

Sídlo

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Účel

Částka

(v Kč)

SONS ČR

Krakovská 21, 110 00 Praha 1

65399447

2500401

Sociální poradenství

38.000

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

Uzbecká 32, 625 00 Brno

75094924

4123958

Raná péče

50.000

DOTYK II, o.p.s.

Vídeňská 11/127, Přízřenice, 619 00 Brno

29277817

9306099

Raná péče

32.000

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 z oblasti sociální pro následující subjekty:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Důvod

44990260

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

Centrum PRO Blansko – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 4135113)

Financováno ze zdrojů EU

71196951

Domov Vítkov, p. o.

Lidická 611,

749 01 Vítkov

Domov pro seniory (ID 6550930)

Není v síti JMK, neposkytuje službu pro specifickou cílovou skupinu

71193430

Sociální služby města Kroměříže, p. o.

Riegrovo nám. 159/15,

767 01 Kroměříž

Domov pro seniory Vážany (ID 9987041)

Není v síti JMK, neposkytuje službu pro specifickou cílovou skupinu

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 v souladu s Metodikou pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb, verze č. 3 a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2021 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

Název příjemce

Sídlo

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Účel

Částka

(v Kč)

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

6343505

Charitní poradna

124.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

2826680

Charitní pečovatelská služba

1.778.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

1642122

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

53.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

8427601

Týdenní stacionář Emanuel Doubravice

190.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

6198998

Chráněné bydlení Betany Boskovice

98.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

3296431

Azylový dům Centrum PRO Blansko

600.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

3977071

Krizová pomoc – Okno dokořán

344.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

4841959

Nízkoprahové denní centrum Stará fabrika Blansko

299.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

9054343

NZDM Zlatá zastávka Adamov

150.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

5317909

Noclehárna pro muže Blansko

242.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

4396705

Sociálně terapeutické dílny Pěkná modrá Doubravice

374.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

9219409

Terénní programy SPONA – Společná cesta

389.000

Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko

Sadová 2, 678 01 Blansko

426288

4104942

Pečovatelská služba ČČK

597.000

Charita Vyškov

Morávkova 745/1a, 682 01 Vyškov

65841875

9072668

Odlehčovací služba

86.000

Hnutí humanitární pomoci

L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko

00545678

8559032

Denní stacionář Domov Olga

416.000

Hnutí humanitární pomoci

L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko

00545678

8269535

Chráněné bydlení Centrum Velan

266.000

LUMINA, spolek

Křtiny 20, 679 05 Křtiny

69707294

2405551

DZR – Domov SANTINI

350.000

Společnost Podané ruce, o.p.s.

Hilleho 1842/5, 602 00 Brno

60557621

2474603

NZDM v Blansku

575.000

Společnost Podané ruce, o.p.s.

Hilleho 1842/5, 602 00 Brno

60557621

6927954

Terénní programy na Blanensku

178.000

Práh jižní Morava, z.ú.

Tuřanská 199/12, 620 00 Brno

70288101

7587852

Sociální rehabilitace

157.000

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2021–2023.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu vydat Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu vydat Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku ze psů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada doporučuje zastupitelstvu vydat Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 23/2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Kulturní středisko města Blansko o 520.000 Kč na částku 8.743.000 Kč a na provoz kina příspěvkové organizaci Kulturní středisko města Blanska o částku 480.000 Kč na částku 2.200.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet města Blansko na rok 2021 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 571.500.000 Kč a rozpočet příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2021 ve výši 14.943.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvky z rozpočtu města Blansko zřízeným příspěvkovým organizacím:

IČO

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

700

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1.930

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

1.387

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1.610

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

2.080

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

4.050

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

3.750

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

3.300

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

4.080

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

2.680

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

7.064

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

9.286

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark a oslavu Den dětí

120

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50

00386634

Nemocnice Blansko

Příspěvek na provoz

10.000

00386634

Nemocnice Blansko

Příspěvek na investice

7.000

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit  poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na provoz:

- veřejného sociálního zařízení ve výši 459.000 Kč

- sportovišť (lázně, koupaliště, zimní stadion) ve výši 11.513.000 Kč

- útulku pro psy ve výši 747.000 Kč

- rekreační oblasti Palava ve výši 585.000 Kč

a doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Pražská – protipovodňová úprava, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 3 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2021, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Revitalizace a odbahnění malé vodní nádrže ulice Zborovec, Blansko s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 3,4 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2021, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit radě pravomoc provádět rozpočtová opatření na předfinancování a spolufinancování akcí dle tabulky v případě přijetí dotací z jiných veřejných zdrojů.

 

Rozpočtované náklady

Předpoklad dotace

Poskytovatel dotace

Realizace

Pražská – protipovodňová úprava

max. 3 mil. Kč

není známo – vhodný DP nebyl aktuálně vyhlášen

Státní fond životního prostředí, MŽP, MZ

2021

Revitalizace a odbahnění malé vodní nádrže ulice Zborovec, Blansko

3,4 mil. Kč

max. 1,7 mil. Kč

Ministerstvo zemědělství (MZ)

2021–2022

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit  pro rok 2021 uplatnění výjimky z Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016–2023 (verze 3.) spočívající v neuplatnění postupu stanovení celkového objemu financí alokovaných na 1. pilíř (Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti) určením 3 % z rozpočtovaných sdílených daní města a doporučuje schválit pro rok 2021 objem dotačních prostředků na podporu sportu v rámci 1. pilíře ve výši 6.411.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit   pro rok 2021 uplatnění výjimky z Koncepce podpory kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko na léta 2016–2023 (verze 3.) spočívající v neuplatnění postupu stanovení celkového objemu financí alokovaných na 1. pilíř (Podpora celoroční kulturní a zájmové činnosti) a 2. pilíř (Podpora jednorázových kulturních a zájmových akcí) určením 0,8 % z rozpočtovaných sdílených daní města a doporučuje schválit pro rok 2021 objem dotačních prostředků na podporu kultury a zájmové činnosti v rámci 1. a 2. pilíře ve výši 1.976.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit financování investičních akcí zejména ve školství formou úvěru a schvaluje vypsání výběrového řízení na poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč se splatností 6 let.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Blansko na období let 2022–2023.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada města bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za 1- 9/2020 tak, jak bylo předloženo.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za 1-9/2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2018/001292/INV/OS ze dne 21.05.2018 ve znění dodatku č. 1, přičemž změna spočívá v posunutí nejpozdějšího termínu pro učinění výzvy k uzavření vlastní kupní smlouvy budoucím kupujícím do 30.06.2021 a ve změně ujednání výše uvedené smlouvy s tím souvisejícími a doporučuje zastupitelstvu schválit znění dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2018/001292/INV/OS ze dne 21.05.2018 ve znění dodatku č. 1 (pozemek v k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. 646/2 trvalý travní porost o výměře 236 m2 v k. ú. Těchov za účelem rozšíření zahrady, manželům Čengerovým, bytem Blansko za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 300 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (lokalita Žižlavice).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada doporučuje odboru SRM jednat se spoluvlastníky pozemků parc. č. 901/1 a parc. č. 901/10 v k. ú. Blansko o výkupu částí pozemků, na kterých se nachází komunikace a o kupní ceně (lokalita Zborovce).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu části pozemku parc. č. 686/1 ostatní plocha o výměře 638 m2 a části pozemku parc. č. 686/5 ostatní plocha o výměře 380 m2, oba v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, nově označených geometrickým plánem č. 5204-153/2020 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí jako pozemky parc. č. 686/6 a parc. č. 686/7 za část pozemku parc. č. 683/21 o výměře 88 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví fyzické osoby, nově označenou jako pozemek parc. č. 683/26 v k. ú. Blansko za ceny obvyklé vycházející ze znaleckých posudků č. 1511-017/2020 a č. 1512-018/2020 s tím, že rozdíl v obvyklých cenách směňovaných pozemků, který činí 4.140 Kč, bude uhrazen městu Blansko. Náklady na vyhotovení znaleckých posudků a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí budou hrazeny rovným dílem. Město Blansko se bude podílet na úhradě nákladů na vyhotovení geometrického plánu 1/5 (pozemky poblíž lokality Písečná).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnnou smlouvu č. 2020/001942/KOM/OS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 639/1, 639/28, 639/48, 620/77, 639/27, 639/26, 639/25, 620/92, 639/23, 639/50 všechny v k. ú. Blansko (v lokalitě Písečná), věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nové optické sítě společnosti ign.cz internet, se sídlem: Havlíčkovo náměstí 653, 679 06 Jedovnice, IČO: 03628698, v rámci stavby „Optika Blansko – Písečná“, a to za jednorázovou úplatu ve výši 300 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 31

Rada nesouhlasí s prominutím části nájemného dle nájemní smlouvy č. 2017-INV-Poz-S039/R-NS/Mu (2017/001056/INV/OS) ze dne 31.03.2017 uzavřené se společností PLAKÁT s. r. o., K Zeleným domkům 802/67, Praha 4, IČO: 26165201 za období od 15.10.2020 do 31.12.2020 a nesouhlasí s částečným snížením nájemného za období od 01.01.2021 do 15.04.2021 v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada revokuje usnesení č. 7 z 20. schůze Rady města Blansko ze dne 08.10.2019 týkající se vyčlenění sociálního bydlení.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje vyčlenění bytu č. 21 v domě Chelčického 48, Blansko z bytového fondu pro účely sociálního bydlení.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 4 v domě Chelčického 56, Blansko mimo pořadí pro paní Koštuříkovou, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předložené kupní smlouvy na 14 bytových jednotek pro nájemce bytů Jasanová 2321/30, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předložené kupní smlouvy na 14 bytových jednotek pro nájemce bytů Jasanová 2322/32, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předložené kupní smlouvy na 14 bytových jednotek pro nájemce bytů Jasanová 2323/34, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 2 ke Smlouvě o odečítací službě č. 2012/000042/KOM/DS s Ing. Miroslavem Losem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada bere na vědomí informaci o předání Ceny města Blansko za rok 2019 a rozhodnutí laureáta doc. MUDr. Petra Němce, CSc. MBA věnovat s oceněním spjatý finanční dar na nákup automatického defibrilátoru pro Městskou policii Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje převod finančních prostředků v max. výši 15.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic Městské knihovny Blansko z důvodu dofinancování nákupu Biblioboxu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje žádost Kulturního střediska města Blanska o odprodej drobného dlouhodobého majetku – mobilní promítací plátno včetně ventilátoru za celkovou minimální cenu 25.000 Kč + platná sazba DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání adventních a vánočních akcí pořádaných Kulturním střediskem města Blanska v prostoru nám. Republiky ve dnech 28.11.2020 – 31.12.2020 v době od 14:00 do 22:00 hodin a dne 01.01.2021 v době od 15:00 do 22:00 hodin, a to pouze v případě, že by jejich konání umožnila vládní protiepidemická opatření.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada ruší závazné ukazatele rozpočtu Kulturního střediska města Blanska na rok 2020 dle předloženého návrhu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje návrh kupní smlouvy na dodávku kontejnerů na sběr biologicky rozložitelného odpadu pro rok 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 z dotačního titulu DT 117D8230A Podpora obnovy místních komunikací v rámci podprogramu 117D8230 – Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj, a to na akci "Obnova místních komunikací v centrální části města Blansko – 1. etapa".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2020/001749/INV/DS veřejné zakázky "Blansko, Češkovice – novostavba chodníku a veřejného osvětlení".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání materiál týkající se informací o vývoji obsazenosti v průmyslové zóně Blansko, ovlivněný dopady epidemie COVID–19 v roce 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje předložený návrh programu 10. zasedání zastupitelstva města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na natočení dokumentu ke 100. výročí Kina Blansko v rámci cyklu „Živá paměť města“ mezi městem Blansko a Janem Popelkou.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při vydání publikace s názvem Kostel sv. Martina (1140–2020), Sborník k 880. výročí založení kostela s Římskokatolickou farností Blansko. 

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h