Detail usnesení


Usnesení rady č. 48 ze dne 8. 12. 2020

Usnesení č. 1

Rada souhlasí rozšířením investiční akce č.15/19 „Stavební úpravy rozvodů ZTI, UV v zázemí lékárny v budově C Nemocnice Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s rozšířením investiční akce č.16/19 „Stavební úpravy prostor v budově C –  logopedické ambulance Nemocnice Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 37/20 „Rozšíření počtu licencí systému Asset Management“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s organizačními změnami v Nemocnici Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s vydáním Směrnice Organizační řád Nemocnice Blansko s účinností od 01.01.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01-09/2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023příspěvkové organizace Nemocnice Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje plán investic příspěvkové organizace Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko přijala věcný dar od Nadace J&T, IČO: 27162524, se sídlem Malostranské nábřeží 563/3, 118 00 Praha 1, 42 kusů ochranných masek RP95M s filtrem a 240 kusů náhradních filtrů pro zdravotníky v celkové hodnotě 76.701,90 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 38/20 „Dodávka a instalace transportního ventilátoru na centrální příjem Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje vyřazení přebytečného majetku – SW od firmy Sodat na ochranný systém.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje Rámcovou smlouvu o dodávkách stlačeného zemního plynu (CNG) č. 99602211 se společností E. ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 26078201.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje Prováděcí smlouvu č. 2020-004 k Rámcové dohodě na pořizování licencí produktů Vmware se společností AUTOCONT a. s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO: 04308697.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje Rámcovou smlouvu o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet se společností Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada pověřuje k přijímání prohlášení o uzavření manželství člena zastupitelstva Města Blansko pana Bc. Emila Pernicu, DiS., a to formou jednorázového pověření k oddání snoubenců dne 24.dubna 2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 17

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje Smlouvu o obhospodařování portfolia číslo 2020/001796/FIN/DS s J&T BANKA, a. s., se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČO: 47115378.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 24/2020 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR15/2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 25/2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje odpisový plán (2. aktualizace) na rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada bere na vědomí výsledek hlasování v projektu participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko“, kdy se vítězným projektem stává projekt Lavičky pro oddech i setkávání generací.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení Licenční smlouvy č. FP 19 mezi městem Blansko a Centrem pro rodinu a sociální péči, se sídlem Josefská 516/1, 602 00 Brno, IČO: 44991584 dne 20.04.2015 týkající se národní ochranné známky FAMILY POINT místo pro rodinu®.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 28 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Hrnčířové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje náhradnici na pronájem bytu č. 28 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Kocourkovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 40 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Horákovi, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 40 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Ambrožovou, Blansko a paní Musilovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 268/8 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k. ú. Blansko, na které je umístěn vlečkový most, za účelem zajištění obslužnosti mostu (vlečkový most podél řeky Svitavy, v blízkosti parkoviště a supermarketu Billa v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 2575 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 v k. ú. Blansko paní Doleželové, Blansko, za účelem užívání stavby (chaty) na pozemku stojící k rekreačním účelům, na dobu neurčitou, za nájemné 45 Kč/m2/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2020/001990/SRM/OS (lokalita Palava, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. INV-NS/10/2000/Ko ze dne 17.04.2000, přičemž změna spočívá v rozšíření smluvní strany-nájemce o paní Opletalovou, Blansko a schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě (pronájem pozemku v k. ú. Blansko mezi mlýnským náhonem a tratí ČD) .

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvu č. 2018/001320/INV/OS ze dne 20.07.2018, přičemž změna spočívá v prodloužení doby nájmu o 18 měsíců, nejdéle tedy do 20.01.2023 a schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2018/001320/INV/OS, a to za podmínky, že zastupitelstvem města bude schválena změna Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/001322/INV/OS ze dne 20.07.1018 (pronájem pozemku v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/001322/INV/OS ze dne 20.07.2018, přičemž změna spočívá v prodloužení termínu pro učinění výzvy k uzavření vlastní kupní smlouvy budoucími kupujícími o 18 měsíců, nejpozději do 20.07.2022 a ve změně článku VII. odst.3 této smlouvy týkající se úpravy kupní ceny a doporučuje zastupitelstvu schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/001322/INV/OS (budoucí odprodej pozemku v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2020/001994/KOM/OS (prodej pozemku v k. ú. Těchov, lokalita Žižlavice).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2020/001943/KOM/OS (prodej pozemků v k. ú. Blansko při ul. J. Lady).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. 420/7 lesní pozemek o výměře 82 m2 v k. ú. Těchov panu Havlíčkovi, Blansko za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 300 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2020/001993/SRM/OS (lokalita Žižlavice).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku pozemková parcela č. 241/58, hodnota v účetní evidenci 3.161 Kč, v k. ú. Blansko, obec Blansko, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Blansko, včetně souhlasu města s omezujícími podmínkami dle čl. IV. smlouvy a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BVY/4473/2020-BVYM (č. smlouvy nabyvatele 2020/000421/INV/BF) (pozemek na ul. Svitavská).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2019/001586/KOM/DS se ZT energy s. r. o., Svitavská 434/10, 678 01 Blansko, IČO: 60731800, jehož předmětem je změna odběrných míst odběratele a nové cenové ujednání a cenová doložka vycházející ze zastupitelstvem schválené kalkulace ceny tepla pro rok 2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu technologie (č. 2019/001704/KOM/OS).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada uděluje souhlas společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, Blansko, IČO: 65277333, ke koupi užitkového automobilu kategorie N1.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Crhounkové, Blansko do 30.06.2021 a s automatickým prodloužení o 6 měsíců v případě plnění všech podmínek smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Lazarové, Blansko k 15.12.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Pirklové, Blansko k 15.12.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada souhlasí s vyřazením majetku pořízeného fakturou č. 280518 z roku 2008 (studie Ing. Bacíka) z účtu č. 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 245,50 m2 v suterénu a přízemí bytového domu Chelčického 56, Blansko, s minimálním nájemným ve výši 16.700 Kč/měsíc + platná sazba DPH (+ spotřeba energie).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2008/000148/KOM/OS-Pe.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada souhlasí s prominutím nájmu za 4. čtvrtletí 2020 za garážové stání v domě Okružní 1b, Blansko, panu Kohútovi, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada souhlasí s tím, aby Kulturní středisko města Blanska prominulo placení záloh na energie pro podnájemce pana Miroslava Kopřivu, Blansko, počínaje měsícem září 2020 do doby, než budou zrušena epidemiologická opatření, která neumožňují otevření kavárny v budově Kina Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada souhlasí se zapojením Městské knihovny Blansko do dotačních programů Ministerstva kultury ČR pro rok 2021 – VISK 3 a Knihovna 21. století (s projekty "Vzhůru do éteru ...a ještě dál", "Nové monitory k PC pro veřejnost","(Divno)ženy v současné české literatuře", "Mediální gramotnost – stěžejní vědomost pro 21. stol." a "Nákup souboru pomůcek pro zkvalitnění a rozvoj edukačních programů pro žáky MŠ") a v případě kladného výsledku dotačního řízení souhlasí s přijetím a čerpáním poskytnutých dotačních prostředků.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 100.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Blansko, Erbenova 13 a následným čerpáním finančních prostředků v max. výši 115.000 Kč z fondu investic na pořízení souboru s interaktivní obrazovkou (ActivPanel Cobalt 65").

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada schvaluje směrnici Pravidla pro oceňování nejlepších sportovců města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada revokuje usnesení č. 29 přijaté na 46. schůzi konané dne 03.11.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada schvaluje návrh cen v ceníku na rok 2021 od firmy FCC Česká republika, s.r.o. a Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování sběrného střediska odpadů č. 2007-KOM-S034/Pl uzavřené dne 18.09.2007.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Rada schvaluje ceny na r. 2021 ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl na provádění veškerých činností souvisejících se sběrem, svozem a s využíváním nebo odstraňováním sebraného tříděného a komunálního odpadu se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. uzavřené dne 12.08.2004.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 76

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy“ (agendové číslo 2016/000170/INV/BF), řešící úpravu výměry převáděných pozemků a jejich cenu, trvale zabraných stavbou „III/379 37 Blansko, přemostění“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 77

Rada schvaluje návrh kupní smlouvy ev. č. 2020/001784/SRM/DS/Maz do veřejné zakázky „ZŠ TGM – přístavba jídelny a školní kuchyně, část interiér“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 78

Rada schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2019/001318/INV/DS na veřejnou zakázku „Obnova podzámčí – Zámek 2“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 79

Rada schvaluje uzavření smlouvy č. 2020/000433/SRM/BF/Maz o podmínkách vstupu na pozemek mezi společností EXPAL s. r. o. a městem Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 80

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kterou bude podpořen projekt „Blansko, ul. Mlýnská – sportoviště ASK“, mezi Jihomoravským krajem a městem Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 81

Rada ve vazbě na změnu cenových předpisů souhlasí se zveřejněním záměru na změnu Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klišská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 spočívající ve změně názvu subjektu a výše nájemného a následně po uplynutí doby zveřejnění (v případě, že město neobdrží žádné připomínky ke zveřejněnému záměru) souhlasí se uzavřením dodatku týkajícím se této změny.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 82

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 1 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h