Detail usnesení


Usnesení rady č. 49 ze dne 12. 1. 2021

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s navýšením ceny investiční akce č.7/20 „Dodávka a instalace defibrilátoru na oddělení JIP Nemocnice Blansko“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 23/21 „Dodávka a instalace hlubokomrazícího boxu pro uchování vakcín do Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Kocourkové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Pokornou, Blansko a pana Hudce, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Martinkové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 66 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Ševčíkovi, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 68 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Opatřilové, Rájec-Jestřebí.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 41 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Strakové, Olomučany.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 55 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Musilové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 2, 66, 68, 41 a 55 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Nečasovou, Blansko, paní Barákovou, Blansko, pana Valíška, Blansko, paní Vintrovou, Blansko a paní Zouharovou, Kulířov.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Bořitov ve výši 39.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 34.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Bukovinka ve výši 17.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Býkovice ve výši 7.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 8.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Holštejn ve výši 5.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 8.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Kotvrdovice ve výši 27.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 90.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Křtiny ve výši 20.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 20.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lubě ve výši 3.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Milonice ve výši 5.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městem Rájec-Jestřebí ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 290.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Ráječko ve výši 40.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 42.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Senetářov ve výši 10.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 59.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Svinošice ve výši 11.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 12.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Újezd u Černé Hory ve výši 8.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Vavřinec ve výši 26.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 38.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Vilémovice ve výši 10.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 26.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Vysočany ve výši 23.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Závist ve výši 4.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 12.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Žďár ve výši 12.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s vyčleněním 3. NP objektu Ubytovna Aquapark k izolaci nebo karanténě osob bez přístřeší a osob vykázaných z důvodu domácího násilí, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 30

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 26/2020.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu platné pro období od 1.1.2021 do 31.3.2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Kačíkové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu dluhů vůči městu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 10 v domě Chelčického 48, Blansko mimo pořadí pro pana Zeleného, Blansko, a to v souladu s usnesením č. 20 z 39. schůze Rady města Blansko ze dne 23.06.2020 s tím, že smlouva bude uzavřena podle vzoru nájemní smlouvy schváleného radou na její 63. schůzi dne 22.08.2017 usnesením č. 74 a bude doplněna o výpovědní důvod – ukončení pracovněprávního vztahu s Nemocnicí Blansko s výpovědní dobou 1 měsíc, počítanou od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s umístěním sídla Atletického klubu Ludvíka Daňka Blansko, z. s., IČO: 26543958 v objektu č. p. 1488 na adrese Mlýnská 18, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada bere na vědomí Žádost o přehodnocení od společnosti TREVIZ group s. r. o., IČO: 03225259 a trvá na svém rozhodnutí ze 46. schůze konané dne 03.11.2020.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje předloženou Nájemní smlouvu na pronájem budoucí kavárny se společností Coco Coffee Company s .r. o., Češkovice 198, 678 01 Blansko, IČO: 05109019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 18 o výměře 15 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská panu Zábrodskému, Blansko za nájemné ve výši 510 Kč/m2/rok.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 5440 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží za tratí ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 4307 zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží za tratí ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 332 ostatní plocha o výměře cca 17 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska za účelem užívání opěrné zdi a schodiště.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1265/4 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1265/10 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k. ú. Blansko (lokalita garáží u tratě ČD).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/164/99/Ko ze dne 30.12.1999 uzavřené mezi městem Blansko jako pronajímatelem a pí Rybářovou, bytem Blansko jako nájemcem na užívání pozemku parc. č. 187/2 zahrada v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran k 20.01.2021 s tím, že nájemné za poměrnou část roku 2021 již nájemce nebude hradit (pozemek při ul. Komenského).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2020/001597/INV/DS veřejné zakázky "Blansko, ul. Brněnská vodovod a kanalizace".

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2020/001757/INV/DS veřejné zakázky "Oprava zatrubnění potoka a dešťové kanalizace Pražská".

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje návrh Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod č. 2020/001798/SRM/DS/SVO se státním podnikem Povodí Moravy, za účelem přípravy stavby s názvem „SO 201 – Lávka přes řeku Svitavu“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě číslo 2020/000385/INV/BF upravující úhradu navýšených přímých nákladů vynaložených “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 138/14, IČO: 49468952, při realizaci stavby „Blansko – Nad Žlíbkem, 9. května, ve výši 1.299.115,34 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 1 pod č. 2020/001608/INV/DS/SVO – DODATEK 1 ke smlouvě o projektové přípravě za účelem projektové přípravy stavby „Regenerace sídliště Zborovce, V. etapa“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada souhlasí, aby Kulturní středisko města Blanska podalo žádost do dotačního programu Státního fondu kinematografie – dotační okruh "6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy" ve výši 180.000 Kč na projekt "Inovace Kino Blansko" a v případě kladného výsledku dotačního řízení souhlasí s přijetím a čerpáním poskytnutých dotačních prostředků.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada pověřuje odbor správy a rozvoje města vedením jednání s obcí Spešov o parametrech a podmínkách vytvoření společného spádového obvodu Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 a ukládá odboru připravit příslušné materiály pro jednání zastupitelstva v této věci.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje a vyhlašuje Dotační program "Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2021".

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje a vyhlašuje Dotační program "Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2021".

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h