Detail usnesení


Usnesení rady č. 61 ze dne 28. 6. 2021

Usnesení č. 1

Rada schvaluje mimořádné přidělení 4 městských bytů v bytových domech Jasanová 24, 9. května 18, Pod Javory 32 (DPS) a 9. května 1 (DPS) mimo pořadí osobám z lokalit postižených tornádem dne 24.06.2021 dle podmínek uvedených v materiálů odboru SRM a zmocňuje starostu města uzavřením nájemních smluv s konkrétními zájemci s tím, že zvýhodněné nájemné po dobu 1.-6. měsíce činí 0 Kč a nájemce uhradí pouze náklady za služby s užíváním bytu spojené.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada doporučuje zastupitelstvu poskytnout finanční dar na pomoc obcím postiženým tornádem, a to obci Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, IČO: 00283185 ve výši 250.000 Kč, městysu Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 00283363 ve výši 250.000 Kč, obci Mikulčice, Mikulčice 245, PSČ 696 19, IČO: 00285102 ve výši 250.000 Kč a obci Lužice, Česká 592/1, 696 18 Lužice, IČO: 44164343 ve výši 250.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 17/2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h