Detail usnesení


Usnesení rady č. 67 ze dne 3. 11. 2021

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s podáním návrhu na zahájení sporného řízení se společností ZT energy s. r. o. týkajícího se sporu o výklad smluvních podmínek ze Smlouvy o dodávce tepelné energie č. 2019/001586/KOM/DS, a pověřuje 2. místostarostu Mgr. Ivo Poláka podpisem tohoto návrhu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h