Detail usnesení


Usnesení rady č. 71 ze dne 18. 1. 2022

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s organizačními změnami v Nemocnici Blansko s účinností od 01.02.2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí přehled darů poskytnutých Nemocnici Blansko k 31.12.2021. 

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění nezbytných provozních potřeb lékařské pohotovostní služby občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města Blanska v období od 01.01.2022 do 31.12.2022 a schvaluje Smlouvu č.JMK074256/21/OZ o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění lékařské pohotovostní služby na období od 01.01.2022 do 31.12.2022 mezi městem Blansko a zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko, zastoupenou ředitelkou MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Čepovi, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Opatřilové, Rájec-Jestřebí.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 49 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Musilové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 12, 15 a 49 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Martinkovou, Blansko, paní Mikuláškovou, Blansko, paní Nečasovou, Šošůvka a paní Paláškovou, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Bořitov pro rok 2022 ve výši 45.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 35.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Bukovina pro rok 2022 ve výši 16.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 8.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Bukovinka pro rok 2022 ve výši 21.000 Kč na služby sociální prevence za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Býkovice pro rok 2022 ve výši 8.500 Kč na služby sociální prevence za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Holštejn pro rok 2022 ve výši 5.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 12.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Jedovnice pro rok 2022 ve výši 99.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 16.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Křtiny pro rok 2022 ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 45.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lipůvka pro rok 2022 ve výši 48.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 21.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lubě pro rok 2022 ve výši 3.500 Kč na služby sociální prevence za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Malá Lhota pro rok 2022 ve výši 5.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 37.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Ráječko pro rok 2022 ve výši 48.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 59.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Senetářov pro rok 2022 ve výši 10.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 59.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Svinošice pro rok 2022 ve výši 13.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 32.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Újezd u Černé Hory pro rok 2022 ve výši 9.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Vavřinec pro rok 2022 ve výši 31.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 74.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Vilémovice pro rok 2022 ve výši 11.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 12.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Vysočany pro rok 2022 ve výši 27.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Závist pro rok 2022 ve výši 5.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Žďár pro rok 2022 ve výši 14.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Žernovník pro rok 2022 ve výši 9.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 12.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada bere na vědomí žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Obůrka o souhlas využívat při společenských událostech občany Obůrky znak a vlajku Obůrky s tím, že žadatelem uvedený samostatný znak a vlajku nelze považovat za oficiální, neboť město Blansko jako jednotná obec vč. všech částí města stále používá jeden oficiální znak, a vytvoření znaku a vlajky nebude financováno z rozpočtu města.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2007-INV-Poz-S050/NS-Mu ze dne 28.03.2007 ve znění dodatku č. 1 na pronájem části pozemku parc.č.st. 1650/7 zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko s p. Mazlovou, Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 20.01.2022 s tím, že nájemné za poměrnou část roku 2022 již nájemce nebude hradit (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc.č.st. 1650/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, vlastníku garáže na pozemku stojící, za účelem užívání garáže ke garážování osobního automobilu (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/66 ostatní plocha o výměře 135 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek u BD Křížkovského 27).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 1332/5 trvalý travnatý porost o výměře 15 m2 v k. ú. Blansko paní JUDr. Polákové, Blansko za účelem scelení pozemků (pozemek na „Starém Blansku“ poblíž SÚS).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 801/2 zahrada o výměře 867 m2 v k. ú. Blansko, za účelem používání jako zahrada a k rekreaci (pozemek při ul. Zahradní).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 820/1 o výměře cca 483 m2 ostatní plocha a celého pozemku parc. č. 1846 ostatní plocha o výměře 457 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby garáží (pozemky v lokalitě Podlesí).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající ve strpění zřízení, provozování, udržování a provádění oprav komunikace na služebném obecním pozemku parc. č. 624/116 ostatní plocha v k. ú. Těchov, a to ve prospěch každého vlastníka komunikace nacházející se na služebném pozemku, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 10.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje smlouvu na zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2021/002226/SRM/OS (lokalita Žižlavice – Těchov).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 885/40 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Blansko manželům Hromkovým za účelem osázení okrasnými rostlinami a udržováním pozemku, na dobu určitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné10 Kč/m2/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002225/SRM/OS (pozemek před bytovým domem Okružní 3b).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 639/23 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. Blansko, za účelem zřízení oplocené předzahrádky na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné 350 Kč/rok manželům Partlovým, bytem Blansko a schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002220/SRM/OS (pozemek před bytovým domem Jasanová 2423/22b), bez možnosti terénních úprav.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu platné pro období od 01.01.2022 do 31.03.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Pečenkovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytů č. 22 a č. 23 v domě A. Dvořáka 4a, Blansko pro sdružení Práh jižní Morava, z. ú. do 31.03.2023.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada bere na vědomí neuzavření dohody o ukončení nájmu bytu dohodou a souhlasí s pokračováním smlouvy o nájmu bytu pana Brichty, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 53,08 m2 v I. nadzemním podlaží objektu Sadová 2, Blansko s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko, IČO: 44990260 s účinností od 01.02.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 11/99/Pe s MVDr. Šaršonem a MVDr. Šaršonovou, Svitávka, dohodou k 31.01.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 80 m2 v objektu Sadová 149/2, Blansko, za minimální cenu 10.000 Kč/měsíc bez DPH + energie za účelem pronájmu jako veterinární ordinace nebo obdobné zařízení.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s nezvýšením nájemného o míru inflace za rok 2021 panu Zouharovi, Blansko, IČO: 16338430 v Nájemní smlouvě č. 2018/000073/KOM/NS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada bere na vědomí informaci o opětovném zveřejnění záměru na odprodej, resp. převod členských práv ke garážovému stání v souladu s usnesením č. 19 z 68. schůze Rady města Blansko konané dne 09.11.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje Smlouvu o dílo č. 2021/002030/SRM/DS s KONE, a. s., Evropská 423/178, Praha, IČO: 00176842 na demontáž, výrobu a montáž výtahu v domě s pečovatelskou službou 9. května 1, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje smlouvu o dílo na rekonstrukci 8 koupelen v BD Údolní 23 se společností Letostav, spol. s r. o., Nádražní 170/12, 679 61 Letovice, IČO: 16343794.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo na projekční práce č. 2022/002042/SRM/DS/FIA a hodnotící kritéria výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace rekreační oblasti Palava, Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje návrh Smlouvy příkazní č. 2022/002043/SRM/DS/FIA k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace rekreační oblasti Palava, Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo na administraci dotace č. 2022/002044/SRM/DS/FIA na administraci dotace akce „Revitalizace rekreační oblasti Palava, Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Statutárního města Brna na akci Hořice u Blanska – stavební úpravy místní komunikace

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002035/SRM/DS na veřejnou zakázku: „Blansko, MŠ Dvorská 30 – obnova pryžové plochy“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002034/SRM/DS na veřejnou zakázku: „Obnova elektroinstalace objektu MŠ Dvorská 30 – II. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 4 pod č. 2020/001597/INV/DS – DODATEK 4 ke smlouvě o dílo za účelem realizace stavby „Blansko, ul. Brněnská – vodovod a kanalizace“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada města rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Blansko, Horní Palava – rekonstrukce komunikace", kterou podal uchazeč PORR a. s., Dubečská 3238/36, 110 00 Praha 10, IČO: 4305560.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací "Blansko, Horní Palava – rekonstrukce komunikace", mezi městem Blansko, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 00279943, jako objednatelem a PORR a. s., Dubečská 3238/36, 110 00 Praha 10, IČO: 4305560, jako zhotovitelem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002038/SRM/DS/SVO na veřejnou zakázku „Chodník a kontejnerové stání Okružní 1b“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002031/SRM/DS/SVO na veřejnou zakázku „Obnova stávajícího chodníku na Sportovním ostrově Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada bere na vědomí informaci o využití poskytnutých dotací z rozpočtu města pro rok 2020 v oblasti sportu a v oblasti kultury a zájmové činnosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada bere na vědomí obsah Rozkladu proti usnesení Českého báňského úřadu č. j. SBS 42907/2021/ČBÚ-21/3 ze dne 26.11.2021 podaného účastníkem řízení společností Kalcit, s. r. o., Třiskalova 902/l0a, 638 00 Brno a žádá příslušný orgán o posouzení názoru občanů vyjádřeného v písemném podání týkajícím se činnosti v lomu v Dolní Lhotě.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada schvaluje text odpovědi na písemné podání občanů týkající se činnosti v lomu v Dolní Lhotě.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o zajištění pracovnělékařských služeb č. 2013/000058/DS-PRAV se společností MUDr. Zdeněk Grünwald s. r. o., se sídlem Sloupečník 2128/17, 678 01 Blansko, IČO: 03593380.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění úklidu s firmou FORCORP GROUP, spol. s r. o., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc, IČO: 27841031.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada ukládá odboru hospodářské správy připravit harmonogram vypracování nového strategického plánu města se zajištěním možnosti zapojení členů zastupitelstva a zástupců veřejnosti při tvorbě tohoto plánu a předložit tento harmonogram zastupitelstvu na jeho zasedání dne 14.06.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada ukládá starostovi zaslat volebním stranám zastupitelstva výzvu k předložení návrhů na obsazení členů Energetického výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h