Detail usnesení


Usnesení rady č. 78 ze dne 29. 3. 2022

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s navýšením ceny investiční akce č. 33/21 „Dodávka a instalace dekontaminačního zařízení do Nemocnice Blansko“.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s rozšířením investiční akce č. 15/22 „Výsuvné regály spisovna“.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko přijala věcný dar od společnosti EKONA COR s. r. o., IČO: 04387601, se sídlem Hranická 225, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice – monitor vitálních funkcí PM STAR8000F, v hodnotě 28.500 Kč.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Nemocnice Blansko sestavenou k 31.12.2021.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Blansko za rok 2021 ve výši 23.500.526,52 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu ÚO Blansko Krajského ředitelství policie JmK za rok 2021 a statistiku činnosti Městské policie Blansko za rok 2021 a porovnání vývoje nápadu přestupků v letech 2018-2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje Smlouvu o poskytování služeb automatizovaného zpracování dat mezi městem Blansko a poskytovatelem Jaromír Šebela, Okružní 2269/17, 678 01 Blansko, IČO: 87164175, a Servisní smlouvu mezi městem Blansko a zhotovitelem Jiří Šebela, nám. Republiky 1445/4, 67801 Blansko, IČO: 71933093.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2013/000103/MP/DS mezi městem Blansko a manžely Novotnými o pronájmu přízemní garáže s vjezdem z dvorního traktu ulice Sadová 149/2 v Blansku.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje modernizaci Městského kamerového dohlížecího systému MP Blansko pro rok 2022 a to přímým zadáním firmě SKS s. r. o. Blansko, Brněnská 1748/21b, IČO: 4342017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada bere na vědomí Souhrnnou zprávu o čerpání dotací z rozpočtu města Blansko za rok 2021 – oblast sociálních služeb předloženou odborem SOC.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lažany pro rok 2022 ve výši 14.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Sloup pro rok 2022 ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 50.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Šebrov-Kateřina pro rok 2022 ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 19.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městem Rájec-Jestřebí pro rok 2022 ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 340.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 11/2022.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 sestavenou k 31.12.2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 za rok 2021 ve výši 20.442,81 Kč a jeho přidělení do fondu rezervního.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 sestavenou k 31.12.2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 sestavenou k 31.12.2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 za rok 2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 sestavenou k 31.12.2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 za rok 2021 ve výši 385.967,31 Kč a jeho přidělení do fondu rezervního.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace za rok 2021 ve výši 62.986,84 Kč a jeho přidělení do fondu rezervního.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 příspěvková organizace za rok 2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace za rok 2021 ve výši 71.310,02 Kč jeho přidělení do fondu rezervního.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace za rok 2021 a jeho přidělení ve výši 6.000Kč do fondu odměn a 10.002,08 Kč do fondu rezervního.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace za rok 2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska sestavenou k 31.12.2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska za rok 2021 a jeho přidělení ve výši 20.000 Kč do fondu odměn a 178.531,82 Kč do fondu rezervního.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska za rok 2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko sestavenou k 31.12.2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko za rok 2021 a jeho přidělení ve výši 20.000 Kč do fondu odměn a 376.310,71 Kč do fondu rezervního.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko za rok 2021.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S132/NS-Ne ze dne 08.09.2014 na pronájem pozemku parc. č. st. 2262 zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko s p. Dvořákem, Boskovice, a to dohodou smluvních stran ke dni podpisu dohody s tím, že nájemné za poměrnou část roku 2022 již nájemce nebude hradit (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží při ul. Vodní v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc.č.st. 2262 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, vlastníku garáže na pozemku stojící, za účelem užívání garáže ke garážování osobního automobilu (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží při ul. Vodní v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 1205 orná půda o výměře 21,5 m2 v k. ú. Těchov, za účelem údržby a pěstování ovoce a zeleniny (pozemek poblíž objektu s č. ev. 262 stojícího na pozemku parc. č.1206).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje dát do pachtu pozemek parc. č. 671/11 orná půda v k. ú. Blansko o výměře 275 m2 p. Benkemu k zahrádkářským účelům na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, za pachtovné ve výši 10 Kč/m2/rok a schvaluje pachtovní smlouvu č. 2022/002286/SRM/OS (pozemek v zahrádkářské lokalitě ve Žlíbkách).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemků parc. č. 1344/2 ostatní plocha o výměře 15 m2 a parc. č. 1332/5 trvalý travnatý porost o výměře 15 m2 vše v k. ú. Blansko paní JUDr. Polákové Blansko, za účelem scelení pozemků za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.204 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a doporučuje schválit kupní smlouvu č. 2022/002255/SRM/OS (pozemek na „Starém Blansku“ poblíž SÚS).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemků parc. č. st. 419 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 a parc. č. 3858 ostatní plocha o výměře 141 m2 v k. ú. Ráječko společnosti GasNet, s. r. o., IČO: 27295567, Ústí nad Labem, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 80.000 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2022/002243/SRM/OS (pozemek, na kterém stojí plynová stanice a okolní pozemek).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada bere na vědomí obsah podání občanů části města Lažánky nazvané "Petice proti průjezdu kamionové dopravy nad 12t obcí Lažánky u Blanska", schvaluje obsah odpovědi města a ukládá odboru SRM postoupit podnět občanů vlastníku komunikace, tedy Jihomoravskému kraji.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002076/SRM/DS/Maz na veřejnou zakázku „ZŠ Salmova – oprava hygienického zázemí IV. etapa“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2022/002086/SRM/DS/FIA na veřejnou zakázku s názvem „Radnice nám. Republiky, Blansko, I. etapa – předokenní žaluzie“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2021/001837/SRM/DS na veřejnou zakázku „Veranda Obůrka – přípojky inženýrských sítí – II.“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje zrušení zadávacího řízení na akci Blansko, Horní Palava – rekonstrukce komunikace z ekonomických důvodů.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro Spolek CIRCULUS se sídlem Lažánky 81, 678 01 Blansko, IČO: 75095181 na projekt Cyklus představení ve výši 48.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro BOXING CLUB BERSERKERS BLANSKO, z. s. se sídlem Dvorská 1867/82, 678 01 Blansko, IČO: 09686151 na projekt Boxerský ring včetně příslušenství ve výši 50.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 o poskytování služby Chytrý zpravodaj se společností MUNIPOLIS s. r. o., se sídlem Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno, IČO: 29198950.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro Muzeum Blanenska, příspěvkovou organizaci, se sídlem Zámek 1/1, 678 01 Blansko, IČO: 04551320 na uspořádání open-air divadelního představení ve výši 30.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h