Detail usnesení


Usnesení rady č. 43 ze dne 4. 7. 2024

Usnesení č. 1

Rada v působnosti Valné hromady jmenuje Ing. Radka Snopka do funkce jednatele společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 26286173, s účinností od 01.08.2024.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada v působnosti Valné hromady schvaluje Smlouvu o výkonu funkce jednatele Technických služeb Blansko, s. r. o.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 4. 7. 2024, 09:33 h