Náměty na projekty

Max. délka je omezena na 1 000 znaků

Tipy na menší projekty, zaslané obyvateli, které by mohly být celkově nebo jen zčásti realizovány z participativního rozpočtu.
Pokud vás některý z nich zaujme, můžete ho zpracovat podle pravidel a přihlásit do participativního rozpočtu.

 • Přechod pro chodce nebo jiná úprava nebezpečné situace přecházení chodců přes silnici u výjezdu z Blanska směrem na Těchov (u vodojemu)
 • Prořezání a ošetření proschlé lípy na Žižlavicích (naproti číslu 160)
 • Osazení elektrického ohradníku do prostoru parku u řeky za Billou a Benzinou pro eliminaci bezdomovců a chov koz a ovcí v tomto prostoru. Výhledově případně zřídit salaš tamtéž.
 • Osazení kovových hrotu na oba tarasy za OD Centrum. Toto opatření zamezí sezení na těchto tarasech a nebudou se zde shlukovat bezdomovci a jiná individua. Pro inspiraci se jeďte podívat do Brna, tam to funguje.
 • Doplnit chybějící lampu osvětlení na pěší trase trase stavebniny Bezručova – Sloupečník. Konkrétně poslední část silnice před odbočením na chodník u rybníčku.
 • Na školním hřišti Erbenova instalovat  posilovací stroje na cvičení a v případě, že nelze zpřístupnit dětské školní hřiště, které je neustále zamčené, instalovat na školním hřišti i nějaké prvky pro menší děti.
 • Oprava laviček v ulici Horní Palava
 • Provést průklest stromů na ul Poříčí mezi chodníkem a silnicí hlavně kolem bytovky Poříčí 2-4, tam sahají haluze až k domu a případě zlomení mohou napáchat velké škody na majetku bytů (balkony, okna, antény atd)
 • Doplnění cyklostezky podél řeky Svitavy o mobiliář – lavičky, koše, zálivy na posezení
 • Vytvoření věžičky (stejné jako ve znaku města) vydávající nějaký předmět typický pro Blansko po vzoru Brněnského orloje 
 • Větší množství zeleně a mobiliáře v ulicích (lavičky, koše)
 • Oprava historické kapličky u vodárny, ul. Bezručova
 • Oprava a úprava parku na ulici Komenského, včetně studny
 • Co nejvíce zeleně v ulicích – snížení teploty v letních měsících
 • Hřiště pro psy
 • Vytvoření dočasné pěší zóny (duben‒září) před radnicí a postavení mobilních stolečků a židlí
 • Hřiště na plážový volejbal 
 • Discgolf  
 • Pumptrackové sportoviště a bikepark 
 • Teqballové hřiště 
 • Doplnění veřejného osvětlení u dětského hřiště a spojovacího chodníku
 • Podzemní kontejnery
 • Mini-zoo
 • Závlaha stoleté lípy
 • Informační cedule a naučná stezka

 

            aktualizováno: 11. 5. 2022, 09:26 h