Projekty 2019

Výsledky hlasování za rok 2019
Celkově bylo odevzdáno 821 hlasů.

Zastřešení postranní části sport. areálu za kulturním domem na Těchově – 530 hlasů (64,6 %)
Rozšíření dětského hřiště u kruhového objezdu na ulici Bezručově – 195 hlasů (23,7 %)
Rekonstrukce historické kašny na Starém Blansku – 61 hlasů (7,4 %)
Drobné doplnění pro velké pohodlí – Poduklí – 35 hlasů (4,3 %)

Více čísel najdete v samostatném článku.


 

SCHVÁLENÉ PROJEKTY

Navrhovatel/ka: Ing. Miroslav Martinek

Poduklí

Odůvodnění návrhu:

Návrh se týká tzv. Poduklí – dočasného odpočinkového prostoru a relaxační zóny po hotelu Dukla v centru Blanska. Důvodem pro podání návrhu je to, že dočasné řešení odpočinkové a relaxační zóny neplní dostatečně svůj účel. Hlavní sezónou pro využívání tohoto prostoru jsou letní měsíce, přičemž tam chybí mezi okolní vyhřátou zástavbou zastíněná plocha, takže se zde podle navrhovatele nemohou zdržovat například rodiny s malými dětmi.

Podle návrhu by mělo být provedeno základní zastínění trojúhelníkovými plachtami nad travnatou plochou. Současné zastínění nad posezením by bylo dovybaveno odlehčenými stínícími pláty. Stávající pódium pak navrhovatel míní rozšířit o přisunuté přídavné pódium, které by bylo konstruováno základní nosnou kovovou konstrukcí.

Shrnutí požadavku:

Návrh byl konzultován s architektem Martinem Habinou, který je autorem architektonického návrhu Poduklí. Podle něj je doplnění zastřešení severní pergoly možné, pokud bude designově v pořádku. Je však nutné posílit statiku kvůli větru. Trojúhelníkové plachty architekt Habina nedoporučuje.

Doplnění pódia je podle něj možné v podobě přemístitelného vícedílného „praktikáblu“. Pokud by tedy byl projekt hlasujícími lidmi vybrán, jeho rozsah bude třeba konzultovat a řešit ve spolupráci s architektem Habinou.

Odhad nákladů:

cca 300 tisíc korun

Navrhovatel/ka: Ing. Ivo Dobiášek

historická kašna

Odůvodnění návrhu:

V parčíku mezi ulicemi Komenského a Zdíkovou je umístěna historická litinová kašna. Její stav by si zasloužil uvedení do původního stavu, včetně úpravy okolí, a to vhodným povrchem a doplněním odpočinkovým sezením. Projekt je určen obyvatelům Blanska k připomenutí historie města a také návštěvníkům města, především kostela svatého Martina a na něj navazujících památek.

Shrnutí požadavku:

Navrhovatel proto požaduje uvést kašnu do původního stavu doplněním čtyř okrasných prvků po obvodu a její ošetření (obdobně jako litinové sochy na Wanklově náměstí) a požaduje také její uvedení do provozu. Podle zjištění investičního odboru je kašna kulturní památkou, takže její případné restaurování bude podléhat vydání souhlasného závazného stanoviska místního stavebního úřadu na základě vyjádření Národního památkového ústavu.

Zprovoznění kašny by zřejmě znamenalo překročení limitu 600 tisíc korun, stanoveného pro projekty Společně PRO Blansko, proto by bylo možné kašnu zrestaurovat aspoň ve stávající podobě tak, aby se předešlo její další degradaci, včetně doplňkových úprav jejího okolí.

Odhad nákladů:

do 600 tisíc korun

Navrhovatel/ka: Jan Střítecký

dětské hřiště Bezručova

Odůvodnění návrhu:

V centru města Blanska chybí větší ucelené venkovní dětské hřiště. Navrhovatel proto požaduje využít stávající dětské hřiště u kruhového objezdu v Bezručově ulici (v blízkosti domů 1 a 3), doplnit hrací prvky o lezeckou stěnu pro děti se dvěma houpačkami a kolotoč a oddělit jej od silnice zelení (habry/jiné keře).

Navrhované řešení zkvalitní život rodinám s dětmi v centru Blanska. V blízkosti hřiště jsou hned čtyři výškové budovy s velkým počtem obyvatel a další menší bytové domy v centru města, kde není poblíž žádné dětské hřiště. Celkově jde o frekventovanou zónu, kam lidé chodí nakupovat.

Shrnutí požadavku:

Podle navrhovatele se dětské hřiště rozšíří o atraktivní a originální herní prvky, zvýší se jeho bezpečnost a vysazením rychle rostoucích dřevin se odstíní negativní vlivy dopravy. Během projednávání návrhu se ukázalo, že ve zmíněném prostoru není možné postavit lezeckou stěnu kvůli tomu, že je k ní potřeba poměrně velká dopadová plocha, kterou tam nelze umístit vzhledem k inženýrským sítím, stávajícím prolézačkám a vzrostlé zeleni. Navrhovatel proto požadavek upravil s tím, že místo lezecké stěny navrhl umístění lanové prolézačky, houpačky zvané hnízdo a menšího kolotoče.

Odhad nákladů navrhovatelem:

357 666 korun

Navrhovatel/ka: SH ČMS – SDH Těchov

zastřešení za kulturním domem na Těchově

Odůvodnění návrhu:

Ve sportovním areálu jsou pravidelně pořádány společenské a sportovní akce, kterých se účastní nejen lidé z Těchova, ale i ostatních částí města. V areálu však není možnost úkrytu před nepřízní počasí (déšť) nebo naopak před velmi příznivým počasím (parný slunečný den). Před každou akcí si pořadatelé a také soutěžní týmy staví na postranní ploše stany, které se po akci odklidí.

Těchovští hasiči proto navrhují realizaci dřevěného zastřešení pro zhruba 80 sedících lidí, které bude trvalého charakteru a poslouží nejen při plánovaných akcích, ale i pro tréninky mládeže a jednotlivé návštěvníky hřiště. Navrhovatelé také předpokládají i zvýšení návštěvnosti hřiště poté, co by se zastřešení postavilo.

Shrnutí požadavku:

Vybudování zastřešení části areálu za kulturním domem na Těchově, které bude trvalého charakteru, bude mít dřevěnou konstrukci. Jde o trvalou stavbu, která bude vyžadovat vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení.

Odhad nákladů navrhovatelem:

600 tisíc korun

PROJEKTY, KTERÉ NESPLNILY PODMÍNKY

Navrhovatel/ka: Gabriela Blažková

Navrhovatelka předložila projekt, který je již městem řešen z operačního programu Životního prostředí, kdy je městu poskytnuta dotace na nákup nádob na BRO. Tyto nádoby budou v 1. etapě poskytnuty do všech městských částí. V 2. etapě je počítáno s využitím dotačního titulu i pro město Blansko. S navrhovatelkou bylo uvedené projednáno a projekt také nebude dále posuzován.

Navrhovatel/ka: Jan Vašek

Projekt nesplnil požadavek předložení podpory 20 občanů města Blansko starších 18 let. Tento základní požadavek „PRO“ navrhovatel ani po vyzvání nedoplnil. Nebyl tedy dále posuzován.

Navrhovatel/ka: Milan Sýkora

Projekt nesplnil požadavek předložení podpory 20 občanů města Blansko starších 18 let. Tento základní požadavek „PRO“ navrhovatel ani po vyzvání nedoplnil. Nebyl tedy dále posuzován.

Navrhovatel/ka: Ing. Radek Moll

Projekt nebyl zařazen do hlasování z důvodu vyšších finančních nákladů na regeneraci prostoru než stanovených 600.000 Kč schválených pro projekt.

Navrhovatel/ka: Libor Čermák

Projekt nebyl postoupen do hlasování z důvodu navržené lokality na přehradě Palava v místě, které je v létě podle jednatele Služeb Blansko Zdeňka Grünwalda jako jedno z mála ve stínu a hojně jej navštěvují školky a družiny a město nechce toto místo znehodnocovat. Navíc v rámci revitalizace přehrady, kterou má vedení města v plánu, se na Palavě počítá s vybudováním veřejného místa pro grilování s posezením. Předkladatel pak navrhl jiná místa ve městě, která však nevyhovovala bezpečnostním předpisům a záměrům města.

 

            aktualizováno: 24. 1. 2023, 14:29 h