Projekty 2020

Do hlasování postoupilo 10 projektů z celkem 18 přihlášených. Část projektů nepostoupila proto, že město už navrhovaná doplnění či vylepšení veřejných prostranství plánuje zrealizovat z jiných částí rozpočtu. Do rozhodování, který projekt město v příštím roce zrealizuje, se zapojilo celkem 1 026 zletilých obyvatel s trvalým bydlištěm v Blansku. Oproti roku 2019 počet zapojených obyvatel vzrostl o čtvrtinu.


 

SCHVÁLENÉ PROJEKTY

Navrhovatel/ka: Petr Mikulášek

Prostor pro umístění nové víceúčelové plochy s doplňky se nachází v horní části zimního stadionu vedle tribuny. V současnosti je zde betonová podlaha bez dalších doplňků. Plocha nebude určená nejen pro hokejisty. Využít ji mohou pro svoji přípravu i cyklisté, atleti, hasiči, popřípadě jiné kluby či zájmová sdružení. Modernizaci zázemí by přivítali také mladí hokejisté klubu HC Rytíři Blansko, kteří by ji využívali k takzvané suché přípravě pro rozvoj dovednosti a techniky.

víceúčelové hřiště

Předkládaný návrh se týká vzniku nového víceúčelového hřiště o rozloze cca 300 metrů čtverečních. Zejména se jedná o položení speciální podlahy. Současný betonový povrch je pro účely suché přípravy či jiných tréninkových akcí zcela nevyhovující. Nová kvalitní podlaha bude určená pro víceúčelové sportovní aktivity. Dále by se jednalo o instalaci bezpečnostních sítí po celém obvodu a zabudování mantinelů, dále se jedná o branky – florbalové a hokejové včetně sítí a lavičky pro sportovce.

Odhadované náklady 500 tisíc Kč.

     • 01 - Víceúčelové sportovní hřiště - upraveno.pdf (256.65 kB)

Navrhovatel/ka: Zuzana Střítecká

Nízká lanová dráha/lanový park, umístěná podél cyklostezky mezi OD Billa a parkem u vlakové zastávky s památníkem bitvy u Zborova na travnaté ploše mezi stromy na straně dál od řeky.

Vybavení: Dětská lanovka s pomou délky 20 metrů + živý habrový plot mezi lanovkou a parkovištěm.

Typové sestavy nízkých lanových překážek – 10 – 12 polí.

Otočné lavičky 2 ks.

Nábřeží řek bývá ve městech jednou z nejatraktivnějších lokalit, kde se dá trávit volný čas. Kolem Svitavy navíc vede cyklostezka, podél níž jsou umístěny lavičky, okolo už poměrně vzrostlé stromy – přesto zatím místo k pobytu příliš neláká. Na těch pár lavičkách kolem cyklostezky se obvykle zdržují lidé bez domova často v podroušeném stavu.

Navrhované řešení by se týkalo jednak rodin s dětmi (u nízkých lanových drah se obvykle uvádí věk 13-14 let – předpokládané využití by tedy bylo i pro starší děti a dorost), ale celkově se dá očekávat zatraktivnění lokality i pro ostatní skupiny občanů díky přidání otočných laviček a také vytlačení nepřizpůsobivých občanů.

Odhadovaná cena 594 tisíc Kč.

     • 02 - Oživení nábřeží Svitavy - upraveno.pdf (777.03 kB)

Navrhovatel/ka: Jaromír Křivan

Tento projekt navrhuje zpevnění plochy cca l0 x l0 metrů pro umístění dvou buněk a jejich zastřešení. Buňky by byly sestavené do ´L‘ a zastřešením by vznikl prostor pro příjemné posezení. V blízkosti posezení je počítáno s veřejným ohništěm. Buňky budou připojené na vodu a elektřinu. Vybavení buněk: WC s malým umyvadlem, dřez s odkládací plochou, osvětlení vnitřních a venkovních prostor. Venkovní posezení: min. 2 stoly a 4 lavky. Vznikne tak místo pro setkávání občanů Olešné.

Odhadované náklady 587 tisíc Kč.

     • 03 - Buřtoviště Olešná - upraveno.pdf (607.16 kB)

Navrhovatel/ka: Kateřina Kolářová

Cesta vedoucí z ohybu ulice Údolní přes pozemky č. 699/1 a 690/1 směrem k zahrádkářské kolonii s pokračováním pak například nad Písečnou či ke studánkám pod Podlesím. Cesta je využívána nejen zahrádkáři, ale i rodiči s dětmi či mateřskými školami jako výchozí cesta na vycházku do přírody. Cesta je ale ve špatném stavu – úzká, vymletá, zčásti sesutá, amatérsky zasypávaná zbytkovými materiály včetně střepů.

Návrh zasypání cesty, vyrovnání, zpevnění, případně vybavení několika drážkami na odvod dešťové vody.

     • 05 - Cesta kolem hřiště na Údolní - upraveno.pdf (518.98 kB)

Navrhovatel/ka: Karel Šváb za SVJ Jasanová 14–22

Navrhujeme zakrytí kontejnerů, jak to mají okolní domy na Jasanové nebo Pod Javory. Domníváme se, že bychom eliminovali možnost odkládání odpadků a nepotřebných věcí od občanů, kteří nebydlí na sídlišti. Navíc by došlo k estetickému sjednocení v rámci sídliště.

Úložiště odpadků se nachází v odkrytém prostoru mezi garážemi a vedle schodiště. Je zneužíváno kolemjdoucími a také spoluobčany z přilehlých rodinných domů. Z úložiště se stává skládka, neboť neodkládají odpady do kontejnerů, ale i mimo ně. Jedná se například o odpad jako starý nábytek, desky nebo odpad ze zahrad. Když zůstanou kontejnery otevřené, vítr rozfoukává lehčí odpadky po okolí.

pro-odpadky-34896-0_1200.jpg

pro-odpadky-97875-1_1200.jpg

     • 07 - Zakrytí úložiště odpadků - upraveno.pdf (665.15 kB)

Navrhovatel/ka: Martina Čumová

Instalace alespoň 24 venkovních uzamykatelných skříněk na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v lokalitě mezi baseballovým hřištěm a areálem firmy Expal.

Technické provedení by sestávalo z jednoduché železné konstrukce odolné vůči povětrnostním podmínkám. Skříňky by byly uzamykatelné buď pomocí vlastního visacího zámku, skrze mincovní systém zamykání, případně jiným vhodným systémem. Skříňky by byly umístěny pod malým přístřeškem.  
Finanční odhad zahrnuje: pořízení skříněk, přístřešku a terénní úpravy.

Odhadované náklady: 125 tisíc Kč.

     • 09 - Venkovní skříňky pro sportovce - upraveno.pdf (804.01 kB)

Navrhovatel/ka: Hana Jedináková

Jedná se o prostor mezi vstupem do místnosti občanské aktivity (OA) Lažánky v kulturním domě a hasičskou zbrojnicí (pozemek parc. č. 1/1 v k. ú. Lažánky u Blanska). Tento prostor je využíván pro různé kulturní a společenské akce pořádané nejen OA Lažánky.

Rozšíření stávající zpevněné plochy, vybudování kryté pergoly, dokončení terénních úprav za kulturním domem, včetně prostoru za hasičskou zbrojnicí.  

uprava-verejneho-prostranstvi-lazanky-25381-72791_1200.png

Projekt je určen pro všechny věkové kategorie bez omezení. Přístup na veřejné prostranství je bezbariérový.

Odhadované náklady: 350 tisíc Kč

     • 10 - Úprava prostranství Lažánky - upraveno.pdf (1.06 MB)

Navrhovatel/ka: Ludmila Janíková

Realizace chodníku v délce asi 38 metrů u štítu bytového domu Dvorská 80. V místě současné vyšlapané pískové cesty, která se za deště splavuje a zanedbaného spojovacího chodníku. Předpokladem pro vybudování je odstranění jednoho sušáku na prádlo. Předpokládaný je chodník v šířce 1,5 metru s povrchem z betonové zámkové dlažby.

Odhadované náklady zahrnují: dlažbu a náklady na projektovou dokumentaci.

Odhadované náklady: 143 tisíc Kč

     • 11 - Chodník Dvorská.pdf (336.63 kB)

Navrhovatel/ka: Pavel Tvarog

Realizace pevného přístřešku za hřištěm na Klepačově v prostoru bývalého tenisového kurtu. Velikost přístřešku je plánována 20 × 5,5 metru pro posezení při společenských a sportovních akcích a jako ochrana před povětrnostními podmínkami. Přístřešek by měl být kapacitně koncipován pro 20 – 100 osob.

Stavba je plánována jako stavba z nadzemních dřevěných hoblovaných hranolů usazených na kovových ukotvených patkách s částečnou boční ochranou proti povětrnostním vlivům. Přístřešek bude z horní strany zaklopen polykarbonátovými deskami, případně OSB deskami s izolační fólií. Krytina bude zakončena okapem pro odvod vody. Pochozí prostor bude zpevněn plastovou zatravňovací dlažbou vysypanou jemným drceným kamenivem. Prostor bude osazen 16 dřevěnými piknikovými stoly s lavicemi (kapacita 6 – 8 osob).

Realizace projektu je plánována většinově svépomocí a s částečnou podporou podnikatelských subjektů (např. opracování dřeva, dovoz materiálu apod.).

Odhadované náklady: 350 tisíc Kč

pergola

     • 13 - Zastřešení Klepačov - upraveno.pdf (944.69 kB)

Navrhovatel/ka: Jiří Kaňa za Římskokatolickou farnost Blansko

Umístění laviček, případně stolků s posezením – tzv. hnízda, na veřejných plochách města, a to nejen v centru, ale i v sídlištních oblastech města. Z průzkumu navrhovatele vyšly jako návrh lavičky s vyšším posezem, případně s područkami. Tento mobiliář je vhodný zejména pro starší spoluobčany. Další část návrhu se týká zřízení míst pro posezení skupiny osob, tzv. hnízda, umístěná v blízkosti pěších zón, ve volném prostoru parků nebo v blízkosti bydlišť.

Stolky a kostky k sezení by měly být zhotoveny z hrubě opracovaných dřevěných kvádrů a krychlí jako segmentované a různě sestavitelné prvky k posezení pro děti i dospělé. Povrch by byl upraven lazurou, která vydrží i povětrnostní podmínky. Hnízda by byla instalována na betonové dlaždice s hladkým povrchem, aby bylo možné upravit umístění kostek.

Předpokládané náklady projektu zahrnují: 25 kusů laviček, 15 hnízd (tj. 1 hnízdo = 1 stolek + 4 židličky) – materiál, opracování, doprava, nátěrový materiál.

Odhadované náklady: 594 tisíc Kč

     • 14 - Lavičky pro setkávání - farnost.pdf (2.17 MB)

PROJEKTY, KTERÉ NESPLNILY PODMÍNKY

Navrhovatel/ka: Luboš Sedlák

Odůvodnění:
Navrhovatel projektu č. 12 předložil návrh, na který je zpracovávána krajinářská studie MENDELU – fakultou zahradní a krajinářské architektury. Projekt byl poskytnut jako další z podnětů.

Údržba, částečná revitalizace a doplnění vybavení pro veřejnost na pravé straně hráze, kolem tzv. pláže. Autor projektu navrhuje odstranění trávy z pískoviště, což by mělo vést i k zvětšení této plochy. Odstranění starých tyčí na volejbalovou síť a umístění nových ve větší vzdálenosti od vody, vyměnit staré převlékárny za nové, vyměnit staré lavičky za nové, případně doplnit otočné lavičky.

Kalkulace návrhu zahrnuje: úpravu pískoviště, pořízení nových sloupků a sítě na volejbal, 4 kusy převlékáren, 8 kusů nových laviček, zpracování projektové dokumentace a práce.

Odhadované náklady: 387 tisíc Kč

Navrhovatel/ka: Klára Šmídová

Odůvodnění:
Navrhovatelka projektu č. 8 předložila v rozporu s pravidly tzv. měkký projekt. Jde o obecný návrh a dlouhodobější aktivitu. Z návrhu nevyplývají konkrétní místa, kde by k výsadbě mohlo dojít. 

Cílem projektu je osazování opomíjených míst ve městě zelení a dřevinami. Protože dřeviny zlepšují kvalitu životního prostředí pro obyvatele města (filtrují znečištěné ovzduší, zvyšují biodiverzitu, fungují jako přirozená klimatizace, zpomalují odtok vody při srážkách, snižují hlučnost apod.).

V první fázi projektu by měla být vytvořena interaktivní mapa míst, kde by k výsadbě mohlo dojít. Veřejnost do mapy přidá návrhy na výsadbu zeleně. Po určeném termínu budou podané návrhy posouzeny autorkou projektu ve spolupráci s odbornicí na arboristiku a ekotoxikologii Kristýnou Vlachovou. Vyselektované projekty budou posouzeny příslušnými odbornými pracovišti MěÚ. Na stránkách úřadu pak bude zveřejněn výsledek posuzovaných návrhů. V druhé fázi bude probíhat hlasování o jednotlivých návrzích.

Odhadované nálady zahrnují: realizace webu, propagace projektu v tisku, výsadba a následná péče o zeleň po období 2 let. 

Odhadované náklady: 200 tisíc Kč

Navrhovatel/ka: Pavlína Komínková, Lukáš Dlapa

Odůvodnění:
Navrhovatelé projektu č. 6 a 15 předložili obdobný projekt. Navrhovaná místa pro umístění veřejného grilu nejsou v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty města. Město Blansko plánuje umístění veřejného grilu v rekreační oblasti Palava, na kterou se nyní zpracovává studie.

Umístění mobiliáře – gril či ohniště, posezení, odpadkové koše a stojan na kola – vedle cyklostezky v lokalitě Ježkova mostu. Místo je vhodné svojí dostupností – po cyklostezce, případně je možné zaparkovat auto na přilehlém parkovišti. V okolí se nachází obchod, pivnice nebo kavárna, zároveň je lokalita v dostatečné vzdálenosti, takže nebudou rušeni obyvatelé v okolí.

Pro inspiraci projektu mohou sloužit úspěšné realizace z jiných měst. Jako možná varianta se nabízí variabilní systém nezničitelných, voděodolných betonových prvků, ze kterých je možné vytvořit venkovní posezení na míru. Ty je možné doplnit posezením ze dřeva. Veškeré prvky jsou navrženy tak, aby odolaly vandalům nebo byly chráněny před krádeží. Díky hmotnosti je prakticky nemožné jednotlivé díly odcizit.

Odhadované náklady: 450 tisíc Kč

Navrhovatel/ka: Jarmila Daňková

Odůvodnění:
Navrhovatelka projektu č. 16 předložila projekt, který je již připraven k realizaci v rámci návrhu rozpočtu na rok 2021.

Umístění altánku s lavičkami u Domu s pečovatelskou službou a vybudování zpevněné cesty k altánku bez schodů a obrubníků. Stávající čtyři lavičky nejsou chráněny proti přímému slunci nebo dalším povětrnostním podmínkám. Lidé s omezeným pohybem tak často nemohou trávit čas venku. Nezpevněná cesta je pro ně také komplikací.

Odhadované náklady: 50 tisíc Kč

Navrhovatel/ka: Eva Kelnerová

Odůvodnění:
Navrhovatelka projektu č. 4 předložila projekt, který je vzhledem k předpokládané výši nákladů nerealizovatelný. Na projekt by musela být vypracována projektová dokumentace, která by řešila i veškeré podkladové vrstvy včetně odvodnění. Podpisový arch obsahoval pouze 6 podpisů, ostatní navrhovatelé projektu, kterých bylo 21, neuvedli bydliště.

Asfaltová komunikace vede k domu p. Krejčího, dále je cesta nezpevněná s vyjetými kolejemi, které zahrádkáři vysypávají zeminou. Ta je při každém dešti vyplavena a cesta na zahrady je téměř nesjízdná. Situaci vyřeší zpevnění komunikace a nový asfaltový povrch.

Navrhovatel/ka: Martina Čumová

Odůvodnění:
Navrhovatelé projektu č. 6 a 15 předložili obdobný projekt. Navrhovaná místa pro umístění veřejného grilu nejsou v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty města. Město Blansko plánuje umístění veřejného grilu v rekreační oblasti Palava, na kterou se nyní zpracovává studie.

Vybudování veřejného grilu s posezením v blízkosti Ježkova vlečného mostu. Lidé tak mohou venku a v příjemném prostředí trávit více svého volného času s rodinnou či přáteli. Součástí může být i nový prostor k příjemnému posezení. Navrhovanou lokalitou je nábřeží řeky Svitavy v blízkosti Ježkova vlečkového mostu na parcele č. 268/8.
Finanční odhad zahrnuje: gril, piknikový stůl, odpadkový koš a terénní úpravy.

Odhadované náklady: 115 tisíc Kč

Navrhovatel/ka: Radek Moll

Odůvodnění:
Navrhovatel projektu č. 17 předložil projekt, který je vzhledem k předpokládané výši nákladů nerealizovatelný. 

Úprava veřejného prostranství náležejícího k bytovým domům a k Rožmitálově ulici. Oblast je zatížena dopravou a činností vztahující se k obchodním domům Centrum a Wanklovo náměstí, což má vliv na kvalitu bydlení pro více než 100 bytů.

Projekt navrhuje změnu a obnovu dopravního značení pro pěší zónu ulice Rožmitálova, určení časových klidových zón, každodenní úklid u sběrných kontejnerů, zpevnění a rozšíření pojezdového chodníku u bytového domu Wanklovo nám. 2, instalace kamery městské policie, která by monitorovala i prostranství za OD, instalování příčného zpomalovacího retardéru v místě sběrných kontejnerů, znepřístupnění hospodářského dvora obchodních center, instalace jiného typu sběrných kontejnerů, přesunutí kontejnerů na tříděný odpad na stranu ulice k OD, úprava přístřešků pro nádoby na sběr komunálního odpadu, demontáž telefonní budky, opravu propadlého poklopu kanalizace a další úpravy. Projekt zahrnuje i návrh na měření hluku např. u klimatizací a chladících zařízení přilehlých obchodních domů.

Odhadované nálady: 500 – 650 tisíc Kč.

 

Navrhovatel/ka: Julie Veselá

Odůvodnění:
Navrhovatelka projektu č. 18 předložila nerealizovatelný projekt, neboť v místě kavárny Julie‘s není veden optický kabel, na který by bylo možno kamery připojit a kamery není možné instalovat ani na lampy veřejného osvětlení, protože tak by byly v dosahu vandalů.

Umístění kamerového systému se záznamem – 3 kusy, který by byl v kompetenci Městské policie Blansko. Kamera by monitorovala park mezi ulicemi Rožmitálova a Sv. Čecha u řeky Svitavy.

Důvodem k navrhovanému řešení je zvýšený výskyt problémových občanů, lidí bez domova nebo lidí, kteří v parku požívají omamné a návykové látky. Dochází tak k potyčkám, zvýšenému hluku a znečištění v parku. Problém se dle odhadů dotýká denně až dvou tisíc lidí. Místo na břehu řeky, které může sloužit k odpočinku a být místem klidu, je tak místem s hlukem, zápachem a potyčkami, které musí řešit strážníci městské policie. Umístění kamer by mělo sloužit preventivně a jako odstrašení pro problémové jedince, jako usnadnění dohledu pro strážníky MP.  

Kalkulace nákladů by měla zahrnovat umístění 3 kamerových systémů na existující sloupy veřejného osvětlení.

Odhadované náklady: 200 tisíc Kč

 

            aktualizováno: 24. 1. 2023, 14:29 h