Projekty 2022

Každý obyvatel města mohl přidělit jeden hlas pro jeden ze tří projektů, které splnily podmínky a postoupily do finále. Dohromady hlasovalo 201 osob, z nichž 58 procent tvořily ženy a 42 procent hlasujících byli muži.

Nejvíce hlasů, celkem 79, získal projekt Odpočinkové místo před knihovnou.
Shodně 61 hlasujících se pak vyslovilo pro projekty Bosá stezka na Ježkově nábřeží a Slackline na ostrově Ludvíka Daňka.

SCHVÁLENÉ PROJEKTY

Navrhovatel/ka: Libor Čermák

Odůvodnění návrhu:

V současné době je Ježkovo nábřeží řeky Svitavy mezi parkem u Zborováka a obchodním domem Billa využíváno pouze jako spojnice mezi dvěma body pro pěší a cyklisty a park není nijak více využíván, což je škoda. Vzrostlé stromy v horkém létě poskytují mnoho stínu a velké zelené plochy se hodí pro pikniky a další akce. Bohužel tato lokalita není obyvateli vyhledávána.

Důvody k předložení tohoto návrhu jsou tedy dva: zatraktivnění této lokality pro místní obyvatele a nabídnutí relaxačního místa a vybudování relaxačního prvku, který se v Blansku nenachází, ale jehož obliba v rámci ČR roste a bývá hojně využíván.

Místo vybrané pro realizaci bosé stezky se nachází mezi cyklostezkou a břehem Svitavy, v místech kde je slunný, rovný a rozlehlý zatravněný prostor.

Popis navrhovaného řešení: 

Návrhem je vybudování „bosého chodníku” v délce 10 m, s různými došlapovými plochami. Bezpečnou formou zprostředkování zážitku bosé chůze jsou tzv. Stezky pro bosé nohy.  Jde v podstatě o ohraničený povrch cesty, upravený přírodním materiálem (šišky, písek, oblázky, kůra, jehličí, kamínky, větvičky apod.) tak, aby poskytl bosým chodidlům rozličnou škálu hmatových a stimulačních vjemů. Významné je také estetické hledisko. Při vhodně zvoleném obrubníku a povrchu je chodník příjemný nejen chodidlům, ale stává se zajímavým, oku lahodícím architektonickým prvkem. Po konzultaci se stav. úřadem navrhuji variantu dřevěných obrubníků, které jsou také pohledově lepší.

Předpokládané náklady projektu:

1) Při vybudování na klíč odbornou firmou: 130 000 – 180 000 Kč bez DPH, dle zvolené varianty a rozsahu doplňkových služeb (údržba apod.)

2) Při vybudování svépomocí: Cca 100 000 Kč bez DPH dle zvolených materiálů a postupů

     • 2022-36-foto1.jpeg (45.21 kB)
     • 2022-36-foto2.jpeg (24.43 kB)
     • 2022-36-foto3.jpeg (709.17 kB)

Navrhovatel/ka: Lukáš Dlapa

Odůvodnění návrhu:

Aktuálně se před budovou knihovny nachází ne moc vzhledné velkoobjemové betonové kostkové květináče. Jsou osazování květinami, které ale v průběhu léta vyžadují pravidelnou závlahu, což přináší nutnost stálé péče. Můj návrh mění daný prostor na místo, kde bude možné si odpočinout, posadit se a případně se i pobavit. Aktuálně se daným místem jen prochází. Přitom prostor před knihovnou a před informační kanceláří může skýtat i možnost se zastavit a posedět. Umístění by bylo na pozemcích patřících městu – konkrétně parcelní číslo 97/4 a 97/5.

Popis navrhovaného řešení: 

Cílem je nabídnout místo k posezení případně i ke hře pro všechny, kteří prochází kolem budovy knihovny. Lavičky můžou využít:

- starší občané při průchodu městem,

- turisté při čekání na kolegy, kteří se informují v informační kanceláři,

- děti, které si dají „sraz“ před knihovnou, aby do ní mohli jít společně,

- maminky s dětmi, které čekají, až si starší potomek půjčí knížky.

Využití laviček je plošné a napříč generacemi. K lavičkám je možné umístit i nějaký interaktivní herní prvek, který by sloužil k pobavení a ukrácení čekání či odpočinku. Nabízí se různé manuální hry či např. na vizualizaci zvolené piškvorky.
Pro realizaci jsem vybral modulární systém laviček a stolků PIXEL od firmy mmcite. Lavičky jsou nabízeny ve více barevných provedeních. Jedná se o ocelovou konstrukci se sedákem tvořeným roštem z dřevěných lamel. Systém lze dle libosti variovat v rámci daného prostoru.

Předpokládané náklady projektu:

Cena je odvislá od zvolené kombinace laviček, sedáků, opěrek, područek, stolků a případně i květináčů. Cena samotné lavičky je cca 10 000 Kč s DPH bez instalace a spojovacích materiálů. Upevnění do země by se realizovalo pomocí chemické kotvy a šroubů.

Předpokládaná cena odpočinkové sestavy by byla cca od 100 000 do 170 000 Kč s DPH (záleží na počtu zvolených prvků a jejich kombinaci).

V případě, že by do prostoru byl umístěn i herní prvek, navýšila by se cena realizace o cca 80 000 Kč (opět dle zvoleného prvku).

 

     • 2022-41-foto5.jpeg (172.07 kB)
     • 2022-41-foto6.jpeg (182.16 kB)
     • 2022-41-foto9.jpeg (662.54 kB)
     • 2022-41-foto10.jpeg (690.17 kB)
     • 2022-41-foto11.jpeg (626.82 kB)
     • 2022-41-pixel1.jpeg (1.72 MB)
     • 2022-41-pixel2.jpeg (1.74 MB)
     • 2022-41-pixel3.jpeg (1.78 MB)
     • 2022-41-pixel4.jpeg (1.83 MB)
     • 2022-41-pix-pix-steel-seating-unit-03-gallery-big-1366x0-2x.jpeg (656.46 kB)
     • 2022-41-pix-pix-wood-steel-seating-unit-07-gallery-big-1366x0-2x.jpeg (2.39 MB)
     • 2022-41-v1273-pixel-gallery-big-1366x0-2x.jpeg (1.43 MB)
     • 2022-41-v1274-pixel-gallery-big-1366x0-2x.jpeg (835.44 kB)
     • 2022-41-foto1.jpeg (1.72 MB)

Navrhovatel/ka: Martina Čumová

Odůvodnění návrhu:

Slackline nebo také zkráceně lajna, či slacklining je balancování, chození a skákání na většinou polyesterovém či polyamidovém 25mm širokém popruhu upevněném mezi dvěma kotvícími body, například mezi stromy. Na rozdíl od chození po provazu není popruh na slackline napnutý staticky a ukotvený po stranách, ale je více či méně pružný a po celou dobu chození se dynamicky hýbe (Obrázek 1). Slacklining také nepoužívá žádné balanční pomůcky typu provazochodecké tyče aj… Je to pohybová aktivita vhodná pro širokou věkovou kategorii. Zpevníte si střed těla, posílíte svaly a uvolníte mysl.

Na sportovním ostrově Ludvíka Daňka je stále dostatečný prostor pro umístění 4 sloupů/kůlů pro upevnění Slackline. Vzdálenost mezi jednotlivými kůly by měla být 5 m pro začátečníky a 12 m pro pokročilé. Aktivita je vhodná celoročně. Popruhy není nutno na zimu demontovat. Vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům samotných popruhů, je lze obměňovat dle potřeby. V případě potřeby si uživatel může instalovat i svoji vlastní slackline. 

Popis navrhovaného řešení: 

Na sportovním ostrově Ludvíka Daňka by se ve vhodném místě mezi basebollovým hřištěm a areálem firmy Expal umístily 4 kůly se slackline vzdálených 5 a 12 m od sebe (začátečníci a pokročilí). Mezi kůly vzdálené 5 m od sebe by se upevnil popruh o tloušťce 50 mm a mezi kůly 12 m vzdálené by se upevnil 25mm popruh. Rozteč mezi krátkou a dlouhou variantou by měla činit nejméně 150 cm.

Projekt by zahrnoval vsazení 4 ocelových kůlů do země ve vzdálenosti 5 a 12 m od sebe a upevněné slackline popruhy. Výška kůlů od země by měla činit nejméně 110 cm.  

Předpokládané náklady projektu:

Celkové finanční náklady na zabudování 4 kůlů a pořízení 2 slackline setů odhaduji na cca 50 000 Kč, a to hlavně za terénní práce. Samotné slackline sety jsou v této sumě zanedbatelné vzhledem k jejich pořizovací ceně, která je obvykle do 1 600 Kč. 

     • 2022-39-foto1.jpeg (170.89 kB)
     • 2022-39-foto2.jpeg (144.93 kB)
     • 2022-39-foto3.jpeg (69.26 kB)

PROJEKTY, KTERÉ NESPLNILY PODMÍNKY

Navrhovatel/ka: Jaroslava Fadrná

Navrhovatel projektu předložil návrh, který není realizovatelný v rámci participativního rozpočtu Společně PRO Blansko. Pozemky nejsou v majetku města.

Odůvodnění návrhu:

Cesta je již mnoho let využívána desítkami lidí ze Zborovců, kteří jsou nuceni kvůli nedostupnosti školy a školky chodit každý den na Sever a zpět pěšky, jelikož ani autobusové spojení není dostatečné. Týká se to i lidí, kteří docházejí na hřbitov a naopak těch, kteří docházejí na Zborovce např. na návštěvu. Cesta je za ta léta již v katastrofálním stavu a myslím, že místy je již i životu nebezpečné po ní chodit.

Popis navrhovaného řešení: 

Navrhuji, aby bylo doplněno schodové řešení, které již za dobu od minulé realizace zetlelo a zmizelo. Je možné využít dřevo, kterého je kolem dostatek, stejně tak i trubky, které jsou z minulosti v zemi zaražené a poskytovaly oporu kládám (schodkům), jsou použitelné, alespoň z velké části, a pokud bude potřeba doplnit několik kusů, tak stavebního odpadu, ze kterého by se daly nařezat, je nyní asi v Blansku dost. Dále by se mohlo v kritických místech instalovat dřevěné zábradlí, aby i starší občané měli oporu, když docházejí na hřbitov a po dešti pomohlo k lepší schůdnosti této cesty.

Návrh se týká celého sídliště Zborovce a mnohých ze Severu. Realizace by pomohla každý den mnoha lidem, aby nechali auto doma a šliěšky. Dosud se cesta mnohými nevyužívá pro její nebezpečnost, a proto raději jedou autem nebo autobusem, nebo nejdou vůbec.

Předpokládané náklady projektu:

Náklady této stavby budou minimální, co se týče materiálu, jde jen o práci, kterou by možná zvládlo i město Blansko v rámci svých sil.

     • 2022-38-foto1.jpeg (826.08 kB)
     • 2022-38-foto2.jpeg (942.81 kB)
     • 2022-38-foto3.jpeg (909.71 kB)
     • 2022-38-foto4.jpeg (913.92 kB)
     • 2022-38-foto5.jpeg (872.22 kB)
     • 2022-38-foto6.jpeg (868.86 kB)

Navrhovatel/ka: Bc. Ivana Tejkalová

Navrhovatel projektu předložil návrh, který není realizovatelný v rámci participativního rozpočtu Společně PRO Blansko. Pozemky nejsou v majetku města.

Odůvodnění návrhu:

Zvýšení atraktivnosti pěší docházky ze Zborovců k základní infrastruktuře města Blanska (základní škola Dvorská 26, školky, hřbitov, Zámek a potažmo celý střed města Blanska). Toto povede k odlivu individuální automobilové dopravy a zkvalitnění života ve městě.

Popis navrhovaného řešení: 

Pěší propojení městských částí Zborovce – Sever, revitalizace „varianty střed“. V současné době je možné toto pěší propojení realizovat třemi směry:  Varianta 1: Pod Zborovce z kopce dolů ke stavebninám, prudkým stoupáním chodníčkem k ulici Konečná, následně ulice Křižkovského a dále. Tento chodník je v zimě téměř neschůdný, klouže. Varianta 2: Ulicí Pekařská dolů k potoku Sloupečník, stoupání podél zahrádek k Palavě, dolů po ulici Dvorská (výškově značně neefektivní). Varianta 3: (varianta střed): ulicí Sloupečník, překonat potok Sloupečník, poté přímou cestu lesem na ul. Křižkovského.

Délkové porovnání výše uvedených variant (start: Hruška Zborovce, cíl: ZŠ Dvorská Blansko): varianta 1 – délka 1,4 km, varianta 2 – délka 1,7 km, varianta 3 – délka 1,0 km.

Varianta 3 (varianta střed) vychází tedy jako jednoznačně nejatraktivnější pěší spojení obou městských částí. Jejím problémem je aktuální stav. Jedná se o lesní pěšinu ve svahu, kterou lze využívat pouze za suchého letního počasí. V minulosti došlo k úpravě cesty, bohužel tyto úpravy nebyly provedeny trvalým způsobem. V současné době se výdřeva částečně rozpadla, ze země ční železné roxory a cesta se stává nebezpečnou.

I přes tento stav je tato cesta hojně využívána zejména školáky při cestě na ZŠ Dvorskou, která je jednou ze spádových škol pro část Zborovce. Řešením dané situace by bylo zpevnění této cesty dlažbou a osazení zábradlím. Majetkové poměry v dané lokalitě jsou příznivé pro realizaci tohoto záměru, vše se nachází na parc.č: 855/4, k.ú. Blansko, ve vlastnictví Lesů ČR.

Předpokládané náklady projektu:

Cca 460 tisíc Kč s DPH. Vzhledem k tomu, že není k dispozici přesné geodetické zaměření lokality, jednalo se o kvalifikovaný odhad.

     • 2022-40-foto1.jpeg (939.41 kB)
     • 2022-40-foto2.jpeg (769.54 kB)
     • 2022-40-foto3.jpeg (667.05 kB)
     • 2022-40-foto4.jpeg (897.28 kB)
     • 2022-40-foto5.jpeg (923.28 kB)
     • 2022-40-foto6.jpeg (119.43 kB)
     • 2022-40-foto7.jpeg (185.73 kB)
     • 2022-40-foto8.jpeg (90.74 kB)
     • 2022-40-foto9.jpeg (200.36 kB)
     • 2022-40-foto10.jpeg (77.78 kB)

Navrhovatel/ka: Petra Šamalíková, Aleš Klíma

Navrhovatel projektu předložil návrh, který není realizovatelný v rámci participativního rozpočtu Společně PRO Blansko. Odhadované náklady výrazně převyšují alokovanou částku, v rozporu s námětem není možné bez překročení vyčleněné částky v rámci rozpočtu Společně PRO Blansko zajistit ani základní požadavek – přeměnu povrchu někdejšího sportoviště na multifunkční prostor s umělou trávou.

Odůvodnění návrhu:

Současné hřiště je již několik let v dezolátním stavu. Po větším dešti je hřiště pod vodou a nedá se na něm provozovat žádná sportovní aktivita. Původně písčitý povrch zarůstá trávou. Sloupky na míčové sporty (volejbal, tenis atd.) se nedají použít, plot kolem hřiště je roztrhaný/děravý. Směrem od Sochorovy vily hřiště zarůstá stromy, keři.

Hřiště je umístěno na sídlišti (mezi domy Podlesí 1562/3 a Podlesí 1880/14). Na sídlišti je hodně dětí, kterým nestačí pouze dětské hřiště s pískovištěm, skluzavkou a houpačkou, které je využíváno spíše malými dětmi. Po úpravě povrchu by bylo hřiště hojně využíváno a to nejen dětmi, ale i dospělými, kteří nechtějí jen sedět doma, ale jdou si zasportovat ven.

Popis navrhovaného řešení: 

Navrhujeme celkovou úpravu povrchu (vybagrování stávajícího povrhu, pokládka odvodňovacích trubek, pokládka prosívky, pokládka nového povrchu, oplocení, dodání branek, sítí, sloupků) + úpravu okolí. Hřiště by bylo využíváno nejen obyvateli sídliště Podlesí, ale i obyvateli jiných částí města Blanska.

Předpokládané náklady projektu:

Náklady by se dle velikosti stávajícího hřiště měly pohybovat v částce do 600 000 Kč.

     • 2022-37-foto1.jpeg (27.93 kB)
     • 2022-37-foto2.jpeg (16.39 kB)
     • 2022-37-foto3.jpeg (289.01 kB)

Navrhovatel/ka: Filip Marek

Navrhovatel projektu předložil návrh, který není realizovatelný v rámci participativního rozpočtu Společně PRO Blansko. Pro realizaci námětu je třeba vypracovat projektovou dokumentaci a získat stavební povolení, což je v rozporu s platnými pravidly participativního rozpočtu Společně PRO Blansko.

Odůvodnění návrhu:

V suterénu bývalého hotelu Dukla se již čtyři roky nenachází nic. Pojďme jej vybavit dočasnou instalací jednoho z největších bludišť v ČR. Zatraktivněme střed města turistům i obyvatelům města, malým i velkým, starým i mladým.

Popis navrhovaného řešení: 

V suterénu se bude nacházet bludiště vyrobené převážně z desek OSB, natřené na černou barvu, skýtající malý vestibul, s možností odložení věcí, odpočinku a malého občerstvení. Celou vestavbu bude možno ukotvit samu do sebe, takže nebude porušena nosná konstrukce objektu. Režimy bludiště se budou dělit na plně osvětlené pro děti a s minimem světla pro starší. V možnostech je i trasa s „čelovkami“.

Předpokládané náklady projektu:

Na tento projekt v jeho nejlevnější podobě bude potřeba asi 3 750 m² OSB desek + spojovací materiál což by mělo vyjít na 600 000 Kč.

Realizaci může provádět specializovaná firma, díky nenáročnosti je však možností i dobrovolnická práce skautů (formou workshopu)

     • 2022-34-bludiste-foto1.jpeg (31.33 kB)

Navrhovatel/ka: Zdeněk Šaman

Navrhovatel projektu předložil návrh, který není realizovatelný v rámci participativního rozpočtu Společně PRO Blansko. Pro realizaci námětu je třeba vypracovat projektovou dokumentaci a získat stavební povolení, což je v rozporu s platnými pravidly participativního rozpočtu Společně PRO Blansko.

Odůvodnění návrhu:

Důvody pro předložení návrhu: nová dopravní situace v Blansku (zrušení přejezdu ČD Blansko-město, přemostění Svitavy a ČD) navrženo: 1. trasa – zprovoznění „Kanclířky“ na pravém břehu Svitavy, pro chodce, běžce a cyklisty.

2. trasa-zprovoznění okruhu kolem Salmova jezu po hrázi řeky a polní cestě navazující na novou asfaltovou komunikaci pro tytéž.

Cílem je vymístit přepravu osob-cyklistů mimo hlavní dopravní tahy, umožnit v centru města využití klidové zóny kolem Svitavy ke sportovním a volnočasovým aktivitám se zřetelem na novou blanenskou dominantu přemostění Svitavy a ČD.

Popis navrhovaného řešení: 

1. trasa-sjezd u zastávky ČD Blansko-město na starou stezku „Kanclířku“ po pravém břehu Svitavy a výjezd u nádraží Blansko v délce cca 1 km,

2. trasa-nájezd na hrázovou pěšinu od Salmova jezu ke komunikaci Blansko-Dolní Lhota, úprava polní cesty od sítě cyklostezek na sportovním ostrově po novou asfaltovou komunikaci v délce cca 500 m.

Předpokládané náklady projektu:

Po konzultaci s potenciálním zhotovitelem by náklady na cca 1.500 m zpevněné pojezdovky s mlatovým povrchem, se smýcením náletových dřevin a stržením travního drnu neměly přesáhnout částku stanovenou jako limit participativního rozpočtu tedy 700.000,-Kč vč. DPH.

     • 2022-35-foto1.jpeg (1.26 MB)

 

            aktualizováno: 24. 1. 2023, 14:29 h