Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 6 ze dne 2. 6. 2003

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru od ČSOB, a. s., na investiční akci „vybudování technické infrastruktury průmyslové zóny“ v celkové výši 30 mil. Kč se splatností 8 let, kde vedle dalších smluvních podmínek bude oběma stranami akceptována pevná úroková sazba 4 % p. a.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo pověřuje starostku města podpisem úvěrové smlouvy.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí se zajištěním úvěru blankosměnkou vlastní obce včetně podpisu směnečného prohlášení a pověřuje starostku města jejím podpisem.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo ukládá radě, aby vždy v souvislosti s předkládáním návrhů na poskytnutí úvěrů předložila zastupitelstvu okamžitý stav úvěrového zatížení města a mobility zdrojů, ze kterých bude úvěr splácen.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h