Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 14 ze dne 25. 7. 2017

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje projekt „Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku“ a schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené státní podpory sportu pro rok 2017/2018 – investiční prostředky, PROGRAM 133530 Podpora materiálně technické základny sportu – podprogram 133D 531 – Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, oblast výzvy V1 Sport, správce podprogramu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (Lokalita ul. Mlýnská).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce „Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku“ s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 12,6 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017/2018, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a schvaluje zajištění vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce, zároveň prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017/2018. Předpokládaná výše dotace dle žádosti činí 7,5 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování dle žádosti činí 5,1 mil. Kč. (Lokalita ul. Mlýnská).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h