Hotel Dukla má nahradit upravený park na jeho základech – vedení představilo dvě varianty

V souvislosti s odstraněním hotelu Dukla se nabízí otázka, jakou podobu získá nám. Republiky. V současné době existují již konkrétní návrhy na využití takto nově vzniklého prostoru. Řešení náměstí jako celku je dané a vychází z územního a regulačního plánu města. Nabízené varianty se liší pouze umístěním prvků a jejich typem. Lidé si budou moci zvolit jednu z nich.

Pozvánka na slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2014

Slavnostní vyhlášení ankety Nejlepší sportovci a trenéři města Blanska za rok 2014 se uskuteční ve čtvrtek 12. března 2015 od 15:30 hod. ve fotbalové hospůdce na fotbalovém hřišti na Údolní ulici. Všichni příznivci sportu jsou srdečně zváni.

Upravené termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v březnu–prosinci 2015

Nové termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města.

Nemocnice Blansko připravuje Den otevřených dveří ambulancí klinické logopedie

Nemocnice Blansko pořádá již tradičně v ambulancích klinické logopedie Den otevřených dveří. Letos proběhne tato akce v úterý 17. března 2015 od 08:00 do 17:00 hodin.

Blanenská historická výročí mají své místo na městském webu

Letos a v příštím roce si město Blansko připomene tři významná historická výročí. V tomto roce to bude 110. výročí povýšení Blanska na město a 200. výročí úmrtí Karoliny Meineke na blanenském zámku. V roce 2016 pak oslavíme 880. výročí první písemné zmínky o městě. Na městském webu byly vytvořeny stránky, které na tyto významné události v historii města odkazují.


Vyřízení dokladů na MěÚ

Jak si vyřídit osobní doklady, stavební povolení, trvalý pobyt apod. – návody na řešení životních situací

Online objednání na úřad:

Nestihnete zamluvený termín? Uvolněte ho dalším.

Vyřízené jsou žádosti o doklady ze dne:

rp: 20.02.2015        op: 16.02.2015        pas: 16.02.2015

všechny termíny

Úřední deska

06.03. Veřejná vyhláška
Zábranský Milan

06.03. Oznámení
Odprodej - byt č.17, Údolní 13
Blansko

06.03. Oznámení
Odprodej - byt č.3, Údolní13
Blansko

06.03. Oznámení
Odprodej - byt č.12, 9.května 18
Blansko

06.03. Oznámení
Odprodej - byt č.8, 9.května 18
Blansko

přejdi na úřední desku

Termíny rady a zastupitelstva

Zasedání Rady města Blanska
úterky, začátky ve 12:30 h
17.02.2015, 24.03.2015, 21.04.2015, 05.05.2015, 19.05.2015, 02.06.2015 (schvalování programu ZM), 23.06.2015, 01.09.2015 (schvalování programu ZM), 22.09.2015, 06.10.2015, 20.10.2015, 03.11.2015, 24.11.2015 (schvalování programu ZM), 15.12.2015

Zasedání Zastupitelstva města Blanska
úterky, začátky v 15:30 h
v sále budovy MěÚ, nám. Republiky 1

10.03.2015, 21.04.2015, 23.06.2015, 22.09.2015, 15.12.2015


Rok 2015, rok 110. výročí povýšení Blanska na město a 200. výročí úmrtí Karoliny Meineke


Úřední hodiny

pondělí
08:00–17:00 h
středa
08:00–17:00 h
rozšířené úřední hodiny
(pokladna, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, ohlašovna, trvalé pobyty, ověřování podpisů a listin, registr řidičů, registr vozidel)

Webkamera

webkamera - náměstí Republiky
náměstí Republiky

Free wifi zone Blansko

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.