Hromadný předpisný seznam bude k nahlédnutí i v Blansku

Ve dnech 29.04.–30.05.2016 bude zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj hromadný předpisný seznam, jehož prostřednictvím sděluje příslušný finanční úřad poplatníkům, u nichž došlo na zdaňovací období roku 2016 ke změně daně oproti předchozímu roku, novou výši daně z nemovitých věcí.

Pozvánka na pietní akt ke Dni vítězství

Tradiční vzpomínkový akt u příležitosti 71. výročí Dne vítězství se uskuteční v neděli 8. května 2016 u památníku rudoarmějce. Program vzpomínkového aktu začne v 9:30 hodin koncertem Dechové hudby Blansko. K vlastnímu položení věnců k památníku padlých spoluobčanů dojde v 10:00 hodin, a to za účasti zástupců města (projev starosty města), zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu a zástupců Vojenského sdružení rehabilitovaných.

Zelený je strom života…: V Blansku bude zasazena Lípa slovinsko-českého přátelství

Blanenská lípa bude vysazena v parčíku před budovou kina 27. května za účasti velvyslance Slovinské republiky v ČR Leona Marca. Téhož dne dojde ke Slavnostnímu shromáždění občanů v blanenském kinosále u příležitosti připomenutí si 880. výročí první zmínky o městě.

Slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 880. výročí první písemné zmínky o Blansku aneb Pojďme oslavit narozeniny našeho města

Kulatá jubilea mají v životě lidském významnou roli. Člověk se ohlíží zpět, bilancuje a hledá ve své minulosti poučení pro další pozemskou pouť. Ještě významnějším důvodem k zastavení, malému zamyšlení a oslavě jsou výročí měst. Jedno takové, zvlášť významné, právě Blansko letos celý rok oslavuje.

Fotoreportáž: Na Palavu se slétli čarodějové a čarodějnice z širokého okolí

Tradiční Pálení čarodějnic proběhlo v sobotu 30. dubna v areálu Rekreační oblasti Palava. Pro děti byla připravena řada her a soutěží, nechybělo ani vyhodnocení nejzdařilejších masek. S čarovnými písničkami vystoupila ZUŠ Blansko, o hudební produkci se postaraly K-band a Medium. Letos hasiči připravili dvě vatry, jednu zapálil starosta Ivo Polák, druhou pak místostarosta Jiří Crha.

Archiv článků

201120122013201420152016

Vyřízení dokladů na MěÚ

Jak si vyřídit osobní doklady, stavební povolení, trvalý pobyt apod. – návody na řešení životních situací

Online objednání na úřad:

Nestihnete zamluvený termín? Uvolněte ho dalším.

Vyřízené jsou žádosti o doklady ze dne:

rp: 22.04.2016        op: 22.04.2016        pas: 22.04.2016

všechny termíny

Úřední deska

05.05. Veřejná vyhláška
Stanovení přechodné úpravy provozu: MK, Zborovecká - překop po polovinách, STL, v městě Blansko

05.05. Veřejná vyhláška
Stanovení přechodné úpravy provozu: MK, Radniční - rekonstrukce plynovodů, v městysi Černá Hora.

05.05. Nabídka pozemků k pronájmu

04.05. Oznámení
Záměr odprodat
- část pozemku parc.č. 393/2, k.ú. Lažánky u Blanska

03.05. Veřejná vyhláška
Stanovení přechodné úpravy provozu: stavba vodovodního výtlaku, Šošůvka

přejdi na úřední desku

Termíny rady a zastupitelstva

Zasedání Rady města Blanska
úterky, začátky ve 12:30 h
19.04.2016, 26.04.2016, 10.05.2016, 24.05.2016 (schvalování programu ZM), 14.06.2016, 28.06.2016, 30.08.2016 (schvalování programu ZM), 13.09.2016, 27.09.2016, 11.10.2016, 25.10.2016, 08.11.2016, 22.11.2016 (schvalování programu ZM), 13.12.2016

Zasedání Zastupitelstva města Blanska
úterky, začátky v 15:30 h
v sále budovy MěÚ, nám. Republiky 1

14.06.2016, 13.09.2016, 13.12.2016

Adresa a úřední hodiny

Městský úřad Blansko, nám. Svobody 3
Blansko 678 01, tel. 516 775 111
E-mail: epodatelna@blansko.cz.
pondělí
08:00–17:00 h
středa
08:00–17:00 h
rozšířené úřední hodiny
(pokladna, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, ohlašovna, trvalé pobyty, ověřování podpisů a listin, registr řidičů, registr vozidel)

Webkamery

náměstí Republiky

Akce dnes

Galerie Jonáš

muzeum

kino

Galerie města Blanska

07:00 h,

09:00 h, Dům zahrádkářů, Křižkovského 59

09:00 h, 10:00 h, Strawberry field na sportovním ostrově

10:00 h, 11:45 h, hřiště Údolní

10:15 h, 12:30 h, hřiště Mlýnská

10:30 h, ASK Blansko

17:30 h, kino

18:30 h, hřiště, Blansko-Klepačov

20:00 h, kino

prohlédnout všechny akce

Free wifi zone Blansko

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.