Přehled akcí v kategorii
„setkání“

  listopad   


listopad

25. listopadu 2020, 08:00 h, u kostela, on-line, Blansko

I když na první pohled se zdá, že hlavním a jediným problémem dnešních dní je COVID-19, existuje jich mnohem víc.

Farnost svatého Martina se 25.11. připojuje k celosvětové akci „Červená středa“. V tento den si připomínáme, že i dnes jsou křesťané, pronásledovaní a zabíjení pro svou víru. Jen v roce 2019 jich bylo evidováno na 300 milionů. Mezi nimi je zadokumentovaných i několik tisíc vražd, často demonstrativních.

Žijeme ve společnosti, která vzájemnou toleranci napříč náboženskými a kulturními rozdíly považuje za důležitou demokratickou hodnotu. A proto je "Červená středa" důležitým symbolem naší sounáležitoti s nespravedlivě pronásledovanými. Kostel bude nasvícen červeným světlem a u kostela svatého Martina bude pod křížkem založeno místo k zapálení svíček solidarity. Více na www.farnostblansko.cz

Pořádá: Farnost sv. Martina Blansko

setkání


Nemůžete zde najít Vámi pořádanou akci? Zadejte ji do systému.

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h