Články


STARŠÍ ČLÁNKY

Kalendář akcí

 Úřední hodiny

Změna v úředních hodinách

Dne 29. září 2023 platí následující úpravy:

V pátek 29. září bude městský úřad uzavřen

Upozorňujeme, že v pátek 29. září 2023 budou obě budovy Městského úřadu Blansko z technických důvodů uzavřeny. Písemnosti lze vhodit do označené schránky, umístěné vedle vchodu na budově radnice na náměstí Svobody 3 nebo na budově městského úřadu na náměstí Republiky 1. 

Kompletní přehled úředních hodin

Objednání na úřad

Portál občana města Blansko

Městská policie
Informace pro podnikání

Free wifi zone Blansko

logo EU
Veřejně podpořené projekty – povinná publicita

portál krizového řízení v Jihomoravském kraji