Přehled akcí v kategorii
„ mše “

požehnání ratolestí, slib katechumenů, svátost pokání.

památka ustanovení Večeře Páně, umývání nohou, adorace,
Pesachová slavnost v 19:00 hodin.

vstupné: vstup volný

Mše svatá na památku Večeře Páně. Po mši svaté bude prostor pro tichou modlitbu.

vstupné: vstup volný

V blanenském zámku je umístěna litinová křížová cesta z dílny blanenských železáren. Jedná se o 14 litinových obrazů, které je možné vidět na schodišti zámku. Tato umělecká litina vede k zamyšlení a ztišení. Společně se tedy na Velký pátek, v den připomínky smrti Ježíše, zde vstoupíme do modlitby křížové cesty.

křížová cesta, úcta kříže, Pašije, adorace.

největší slavnost v celém roce, Zmrtvýchvstání Páně,
křty 17. dospělých.

vstupné: vstup volný

Tento den je spojen s úctou k zemřelému Ježíši. Lidé přichází do tichého kostela, kde mají možnost ztišit se u Božího hrobu. Večer po západu slunce se pak scházejí venku před kostelem u ohně, kde začíná vigílie. Během této liturgie si věřící připomínají, že Ježíš je Světlo světa, které se dává poznat všem lidem.

Boží hrob bude otevřen během dopoledne od 9:00. Vigilie Bílé soboty začne v 21:00 na farním dvoře.

Hod Boží, hlavní svátek Velikonoc, požehnání pokrmů.

náměstí Svobody

Pořadatel: Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev Slovo života

Velikonoce jsou víc než jen probouzející se jaro. Připomínají nám příběh plný naděje. Žádná zpráva neproměňuje svět jako tato: „Ježíš Kristus vstal z mrtvých!“ Velikonoce jsou vítězstvím života nad smrtí. Nadějí pro svět, ve kterém bezpočet nadějí umírá.

Zveme Vás k oslavě Velikonoc na společné bohoslužbě pod širým nebem v centru Blanska.

Přílohy

ev_3029_Velikonoce-2023.png

pouť s učedníky do Emauz.

 

Nemůžete zde najít Vámi pořádanou akci? Napište nám!.

            aktualizováno: 4. 2. 2022, 08:37 h