Přehled akcí v místě konání
„ Muzeum Blanenska “

vstupné: Základní vstupné 40 Kč, snížené vstupné 20 Kč, děti do 6 let zdarma

Srdečně Vás zveme na nevšední výstavu pro zasmání i poučení, která vám přiblíží dějiny lucemburského rodu trochu jinak – pohledem zábavného komiksu s názvem Opráski sčeskí historje. Seznámíte se s osudy Jana Lucemburského, Karla IV., jeho synů Zikmunda a Václava IV. i moravských markrabat Jana Jindřicha a Jošta.

Výstava je přístupná v multimediálním sále muzea v otevírací době a potrvá do 30. 10. 2022.

Těšíme se na Vás!

vstupné: Základní vstupné 40 Kč, snížené vstupné 20 Kč, děti do 6 let zdarma

Vínem si připíjeli staří obyvatelé Kavkazu před více než 8 000 lety a pijeme ho dodnes. Výstava O víně povypráví příběh nápoje starého jako samotná civilizace, přiblíží historii tradičního moravského vinařství a také se zaměří na proces výroby vína – od révy vinné, přes hrozny a vinobraní až po kvašení opojného moku a jeho koštování ve sklípcích.

vstupné: Základní vstupné 60 Kč, snížené vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma

Hlavní sezonní výstava v Muzeu Blanenska, která je věnována oslavám uplynutí 150 let od význačného objevu v Býčí skále, který proslavil Jindřicha Wankla jako otce Moravské archeologie.

Na výstavě nebude chybět replika praporu sboru Rastislav, originální hanácké kroje z Vlastivědného muzea v Olomouci, které Josef Mánes maloval, ale také originální portrét Luisy Bělské z Národní galerie v Praze, který bude mít na výstavě čestné místo.

vstupné: vstup zdarma

Přednáška pro milovníky archeologie o roli koní v pravěku. Kůň, majestátní a ušlechtilé zvíře. V průběhu pravěku a zejména pak doby bronzové a železné se utvářel jedinečný vztah člověka a koně. Od loveného, konzumního zvířete, přes luxusní „artikl“ nejvyšších společenských vrstev až po společníka v bitvách a soubojích.

Přednáška představí nejen koně a předměty spojené s nimi (vozy, jha, koňské postroje, jezdeckou výbavu a vyobrazení koně), ale pokusí se zejména nastínit specifickou roli koně v životě pravěkých společenstev.

Vývojem vztahu člověka a koně vás provede Mgr. Zuzana Golec Mírová. Vystudovala magisterské studium na Katedře historie Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 2019 studuje doktorský program na Ústavu pro archeologii při Univerzitě Karlově v Praze.

Přednáška proběhne v Hudebním salonu blanenského zámku. Vstup zdarma. Kapacita sálu je omezena.

vstupné: Vstup zdarma

Srdečně Vás zveme do Muzea Blanenska, kde bude u příležitosti Mezinárodního dne archeologie zdarma vstup do stálé expozice Cesta do pravěku Blanenska. Vidět můžete, mimo jiné,  poklad Jindřicha Wankla zapůjčený z Vídně nebo originál lebky princezny z Býčí skály. Při vstupu do expozice dostanete krátký quiz, a když vyluštíte správně, čeká na Vás malá odměna.

Ti z Vás, kteří si zakoupí na pokladně Muzea Blanenska publikaci, dostanou jako dárek brožurku Cesta do pravěku Blanenska – archeologická expozice.

Těšíme se na Vás!

vstupné: vstup zdarma

Přednáška pro milovníky archeologie a Býčí skály v podání dr. Kariny Groemer, vedoucí prehistorického oddělení Naturhistorisches musea ve Vídni.

Kulturní a historický význam textilní technologie lze jen stěží docenit. Textilní řemeslo vyrábělo nejen nezbytné zboží každodenní potřeby, zejména oděvy, ale i užitkové předměty a také zboží reprezentativní a luxusní. Textilie plnily v pravěku různé funkce, nejen jako oděvy, ale také jako obaly či potahy, nebo jako užitné předměty. Tyto skutečnosti jsou doloženy archeologickými prameny od nástrojů a originálních nálezů textilu až po současná vyobrazení a písemné prameny z mladší doby železné. Látky z doby halštatské jsou vysoce kvalitní a dekorativně řešené, s tkanými strukturami, barvami, vzory a propracovanými bordurami. V rané době železné dosahuje velmi vysoké úrovně i souhra mezi textiliemi a kovovými předměty na nich připevněnými; je to vyjádření bohatství a krásy. Textilie a další na těle nošené předměty jsou předmětem zkoumání různých analytických metod. Patří k nim i nálezy z jeskyně Býčí skála a existují různé pokusy o rekonstrukci šatů „Wanklovy princezny“. Otázkou je, proč vůbec došlo k rozvoji textilního řemesla, proč lidé po objevu základních výrobních technik udělali řadu kroků vpřed a investovali čas, zručnost a znalosti jak látky zdobit či jak přidat kvalitu. Zdá se, že k tomuto vývoji přispěl vznik diferencovaných sociálních struktur na počátku doby železné.

Přednáška se bude konat v Hudebním salonu blanenského zámku, překlad bude zajištěn, vstup zdarma.

vstupné: Základní vstupné 100 Kč, snížené vstupné 50 Kč, děti do 6 let zdarma

Komentované prohlídky zámku a stálých expozic muzea s Jindřichem Wanklem a jeho rodinou. Mimořádně bude také otevřena výstava Středověké hry.

Časy prohlídek – 10:30h, 13:30 h, 15:30 h. Nutná rezervace – tel. 725 952 592 nebo e-mail: info@muzeum-blanenska.cz

vstupné: Vstupné zdarma

V rámci cyklu Advent na blanenském zámku uvedeme divadelní představení pro děti v podání Maňáskového divadla Šternberk. Děti budou moci shlédnout sérii tří pohádek – Hrnečku vař, O Smolíčkovi a O zlaté rybce.

Maňáskové divadlo Šternberk hraje od roku 1998. Zaměřuje se na klasické pohádky s využitím mravního poučení, básniček a písniček,  které děti většinou znají, a proto se mohou i aktivně zapojit.

vstupné: Vstupné zdarma

Druhé divadelní představení v rámci cyklu Advent na blanenském zámku, tentokrát v podání Divadla Plyšového Medvídka, které uvede loutkovou pohádku Ukradený stromeček.

Je to příběh o dvou dřevorubcích – Frantovi a Tondovi, ze dvou malých a věčně rozhádaných městeček – Starostova a Ospálkova. Městečka spolu neustále soutěží a jejich obyvatelé si velice rádi závidí i nos mezi očima. Starosta Ospálkova i starosta Starostova chtějí, aby právě na jejich náměstíčku stál ten největší a nejkrásnější vánoční strom, jaký kdy svět viděl. A to je úkol pro naše dva dřevorubce. Oba se vydají pro strom ve stejný čas a na stejné místo. 

Divadlo Plyšového Medvídka je autorské divadlo pro malé i velké diváky, jehož kořeny sahají až do 90. let minulého století. Představení hýří originálními nápady a vlastními texty a jsou plné písniček, humoru a ponaučení – a to nejen pro děti, ale i pro dospěláky.

 

vstupné: Vstupné zdarma

V pořadí již třetí divadelní představení pro děti v rámci cyklu Advent na blanenském zámku.

Tentokrát se Vám představí autorské profesionální loutkové divadlo – Divadlo Zdeňka Ševčíka s "Pohádkovými kočičinami".

vstupné: Vstupné 120 Kč, senioři 80 Kč

Soubor SoliDeo je Instrumentálně-vokální kvartet specializující se na interpretaci gotické, renesanční a barokní hudby.

Hraje a zpívá:

 • Miloš Fr. Rejman, dipl.um.: krocaní  flétna, gesmshorny, středověké tříhlasé dudy,  jednoručka, platerspiel, chalumeau, zpěv
 • Bc. Sofia Sopova:  gemshorny, loutnová kytara, kobza, bicí, zpěv
 • Mgr. Martina Rejmanová: lidové  flétny, gemshorny, šalmaj, zpěv
 •  Ing. Kamila Purkytová : krocaní a pštrosí flétny, gemshorny, harmonium Lídl/Velík, zpěv                                

Adventní program souboru SoliDeo 2022:

 • český anonym 15. st. – Collaudemus Christum regem středověké dudy, kobza, gemshorn, zpěv
 • Pierre Phalese – Pavana et Gagliardekvartet zvířecích rohů
 • anonym 17.st. – Nitida Stelladvojačka, kozlí a kravský roh, kobza, tamburinka
 • anonym 13.st. – Quen a omagen da Virgen dudy, lidová flétna, gemshorn, kobza
 • anonym 14. st. – Ave Maria Virgo serrena – středov. dudy, krav. roh, zpěv
 • anonym 1420 – More festi querimuschalumeau, gemshorn, kobza, boben, zpěv
 • Michael Praetorius – La voltakrocaní a pštrosí flétny, a kravské rohy
 • anonym 18, st. –  Náš pantáto rozmilý – středov. dudy, gemshorny, kobza, zpěv
 • John Stanley – Trumpet voluntary – kvartet gemshornů
 • rakouský anonym 18. st. – Hledání noclehu – gemshorny, harmonium, zpěv
 • Francisco Tarrega – Gran Vals zobcová flétna, gemshorny, loutna
 • P. Václav Matěj Štejer – Hodiny ani dne nevíšchalumeau, gemshorn, harmonium, zpěv
 • anonym 18. st. – Partite di Follia (variazzione) – zobc. flétna, platerspiel, gemshorny. loutna
 •  Karel Jaromír Erben – O putování hříšné duše do nebegemshorny, harmonium, zpěv
 • Henri Purcell – Trumpet Tune in C vzdušnicová šalmaj, kravský roh, buben, harmonium
 • anonym 18. st. – Rok nový – gemshorny, harmonium, zpěv
 • anonym 19. st. – Ave Maria gemshorny, harmonium, zpěv
 • anonym kompletaria – Na lože jdouce   gemshorny, harmonium, buben zpěv

vstupné: Vstupné zdarma

Závěrečné divadelní představení pro děti v rámci cyklu Advent na blanenském zámku.

Vánoční pohádku Vám přijede zahrát Divadýlko Mrak z Vysočiny, které baví děti více jak 25 let.

Vánoční pohádka je volné zpracování motivů klasického biblického příběhu. 
V malé chaloupce žije dobrosrdečná čepičářka Marjánka, které Ďábel přičaruje bohatství, a to ji promění v zlou a chamtivou. Změna její povahy zasáhne ovčáka Toníka a ten na radu Anděla vezme Marjánku a spolu odejdou směrem, který ukážou hvězdy, až dojdou do Betléma. Narozením Ježíška Ďábel ztratí svoji moc nad světem i Marjánkou. Tato pohádka dětem ukazuje proč se lidé obdarovávají a proč se mají mít rádi "alespoň" o Vánocích a zároveň si všichni připomenou staré zvyky a obyčeje, které se dodržují o svátcích vánočních.

 

Nemůžete zde najít Vámi pořádanou akci? Napište nám!.

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h