Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Přebírání obsahu ze serveru blansko.cz

Přebírání radničních zpráv

Město Blansko umožňuje zájemcům z řad vydavatelů a provozovatelů elektronických a tištěných médií přebírat celé texty původních zpráv a článků. Vzhledem k nutnosti dodržovat autorská práva jsou pro přebírání celých textů k dispozici pouze články redaktorů a pracovníků MěÚ.

Ze stránek blansko.cz lze přebírat běžné radniční zprávy (zařazené v kategorii Zprávy z MěÚ, viz archiv zpráv) bez dalších redakčních úprav a zásahů, je-li to v zájmu informování veřejnosti. V těchto případech však je třeba vždy uvést jako zdroj buď webovou adresu, nebo alespoň MěÚ Blansko (na webu přímým aktivním odkazem na zdrojovou stránku).

Volně je možné přebírat zprávy zařazené v sekci tiskové zprávy.

Zobrazování našich exportních kanálů (RSS)

Můžete jednoduše a automaticky zobrazovat názvy zpráv a článků i s jejich perexy, samozřejmě s aktivními přímými odkazy na konkrétní článek.

Pokud jste se rozhodli naše exporty využívat, nebo tak již činíte, informujte nás o tom, prosím.

Přebírání dalších textů z webu blansko.cz

Na webu města jsou kromě praktických denních informací zpracovávaných zaměstnanci redakce Zpravodaje města Blanska a úředníky MěÚ Blansko pravidelně zveřejňovány také autorské texty jiných osob, které nejsou zaměstnanci města. Jde zejména o články o historii města a okolí, o kulturním dění, životopisné medailony osobností apod.

V tomto případě není možné automatické přebírání textu bez vědomí autora a uvedení jeho jména. Autorský zákon umožňuje pouze citovat výňatky z děl jiných autorů, pokud je uvedeno jméno autora a pramen (zdroj).

Zájemce o přebírání celých textů neuvedených ve zprávách z radnice nebo fotografií je povinen dodržovat základní pravidla:

  • provozovatel internetového nebo tištěného média, které zveřejní text převzatý ze serveru blansko.cz, se na tom musí PŘEDEM dohodnout (pište na e-mail: zpravodaj@blansko.cz nebo kucera@blansko.cz).
  • u převzatého článku je nutné vždy uvádět celé jméno autora + zdroj (na webu musí být zdroj přímo aktivně odkazovaný).
  • texty nesmí být kráceny a ani jinak upravovány a musí být zachován jejich nadpis
  • u přebírání fotek je nutné se jednotlivě dotázat (některé snímky nelze bez svolení majitele práv převzít). Je nutné uvést celé jméno autora, uvést zdroj (na webu ho i přímo aktivně odkazovat), a navíc ještě zachovat licenci, pod kterou je fotka zveřejněna. V každém případě je nutné respektovat licenci, pod kterou je fotografie zveřejněna.
  • nedodržení těchto pravidel bude posuzováno jako porušení autorských práv autorů textů a snímků

Není-li stanoveno výše jinak, jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků se řídí následujícími pravidly.

Etický kodex přebírání zpráv na internetu

Jak přebírat redakční materiály na internetu

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.