Přebírání obsahu ze serveru blansko.cz

Přebírání radničních zpráv

Město Blansko umožňuje zájemcům z řad vydavatelů a provozovatelů elektronických a tištěných médií přebírat celé texty původních zpráv a článků. Vzhledem k nutnosti dodržovat autorská práva jsou pro přebírání celých textů k dispozici pouze články redaktorů a pracovníků MěÚ.

Ze stránek blansko.cz lze přebírat běžné radniční zprávy (zařazené v kategorii Zprávy z MěÚ, viz archiv zpráv) bez dalších redakčních úprav a zásahů, je-li to v zájmu informování veřejnosti. V těchto případech však je třeba vždy uvést jako zdroj buď webovou adresu, nebo alespoň MěÚ Blansko (na webu přímým aktivním odkazem na zdrojovou stránku).

Volně je možné přebírat zprávy zařazené v sekci tiskové zprávy.

Zobrazování našich exportních kanálů (RSS)

Můžete jednoduše a automaticky zobrazovat názvy zpráv a článků i s jejich perexy, samozřejmě s aktivními přímými odkazy na konkrétní článek.

Pokud jste se rozhodli naše exporty využívat, nebo tak již činíte, informujte nás o tom, prosím.

Přebírání dalších textů z webu blansko.cz

Na webu města jsou kromě praktických denních informací zpracovávaných zaměstnanci redakce Zpravodaje města Blanska a úředníky MěÚ Blansko pravidelně zveřejňovány také autorské texty jiných osob, které nejsou zaměstnanci města. Jde zejména o články o historii města a okolí, o kulturním dění, životopisné medailony osobností apod.

V tomto případě není možné automatické přebírání textu bez vědomí autora a uvedení jeho jména. Autorský zákon umožňuje pouze citovat výňatky z děl jiných autorů, pokud je uvedeno jméno autora a pramen (zdroj).

Zájemce o přebírání celých textů neuvedených ve zprávách z radnice nebo fotografií je povinen dodržovat základní pravidla:

  • provozovatel internetového nebo tištěného média, které zveřejní text převzatý ze serveru blansko.cz, se na tom musí PŘEDEM dohodnout (pište na e-mail: zpravodaj@blansko.cz).
  • u převzatého článku je nutné vždy uvádět celé jméno autora + zdroj (na webu musí být zdroj přímo aktivně odkazovaný).
  • texty nesmí být kráceny a ani jinak upravovány a musí být zachován jejich nadpis
  • u přebírání fotek je nutné se jednotlivě dotázat (některé snímky nelze bez svolení majitele práv převzít). Je nutné uvést celé jméno autora, uvést zdroj (na webu ho i přímo aktivně odkazovat), a navíc ještě zachovat licenci, pod kterou je fotka zveřejněna. V každém případě je nutné respektovat licenci, pod kterou je fotografie zveřejněna.
  • nedodržení těchto pravidel bude posuzováno jako porušení autorských práv autorů textů a snímků

Není-li stanoveno výše jinak, jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků se řídí následujícími pravidly.

Etický kodex přebírání zpráv na internetu

Jak přebírat redakční materiály na internetu

            aktualizováno: 26. 2. 2020, 07:58 h