Vyvěšené dokumenty

záznam 16596

zveřejněno: 27. 2. 2024, 09:33 h, dokumenty úřadu | , ŽP
datum sejmutí: 14. 3. 2024

Veřejná vyhláška

„Sdělení o opravě - CETIN – telekomunikační kabel“

Příloha 1

záznam 16594

zveřejněno: 26. 2. 2024, 15:10 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 30. 4. 2024

Usnesení

Opakovaná dražba
- spoluvlastnický podíl 1/3 na nemovitých věcech, k. ú. Kulířov

Příloha 1

záznam 16593

zveřejněno: 26. 2. 2024, 13:09 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 13. 3. 2024

Veřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.10 Územního plánu Olomučany.

Příloha 1

záznam 16592

zveřejněno: 26. 2. 2024, 13:07 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 13. 3. 2024

Veřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.2 Územního plánu Doubravice nad Svitavou, pořizované zkráceným způsobem

Příloha 1

záznam 16591

zveřejněno: 26. 2. 2024, 10:23 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 13. 3. 2024

Veřejná vyhláška

„Oznámení o zahájení územního řízení – CETIN – telekomunikační kabel“

Příloha 1

záznam 16590

zveřejněno: 26. 2. 2024, 10:08 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 13. 3. 2024

Zveřejnění oznámení koncepce

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje

Příloha 1

záznam 16589

zveřejněno: 26. 2. 2024, 09:44 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 13. 3. 2024

Oznámení

Záměr
odprodat pozemek, k. ú. Blansko

Příloha 1

záznam 16587

zveřejněno: 22. 2. 2024, 10:38 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 4. 3. 2024

Veřejná vyhláška

změna veřejnoprávní smlouvy, Ráječko lokalita Padělky, žadatel společnost HOPA Group s.r.o

Příloha 1

záznam 16586

zveřejněno: 21. 2. 2024, 13:36 h, dokumenty úřadu | OHS
datum sejmutí: 8. 3. 2024

Ztráty a nálezy

Příloha 1

záznam 16585

zveřejněno: 21. 2. 2024, 13:34 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 8. 3. 2024

Rozhodnutí

Aplikace herbicidu Roundup Biaktiv

Příloha 1

záznam 16584

zveřejněno: 21. 2. 2024, 13:30 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 4. 3. 2024

Upozornění na uložení písemnosti

Pan Dolejš Michal

Příloha 1

záznam 16583

zveřejněno: 21. 2. 2024, 13:28 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 8. 3. 2024

Oznámení

Záměr
- odprodat část pozemku, k. ú. Blansko

Příloha 1

záznam 16582

zveřejněno: 21. 2. 2024, 13:27 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 8. 3. 2024

Oznámení

Záměr
- pronajmout část pozemku, k. ú. Blansko

Příloha 1

záznam 16581

zveřejněno: 21. 2. 2024, 13:26 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 8. 3. 2024

Oznámení

Záměr
- změnit smlouvu o výpůjčce

Příloha 1

záznam 16580

zveřejněno: 21. 2. 2024, 13:23 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 8. 3. 2024

Oznámení

Záměr
- směny částí pozemků, k. ú. Blansko

Příloha 1

záznam 16577

zveřejněno: 21. 2. 2024, 07:41 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 12. 3. 2024

Oznámení

Záměr
- pronajmout nebytový prostor, ul. Sadová 2

Příloha 1

záznam 16576

zveřejněno: 21. 2. 2024, 07:38 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 12. 3. 2024

Oznámení

Záměr
- pronajmout nebytový prostor, ul. K. J. Mašky

Příloha 1

záznam 16575

zveřejněno: 21. 2. 2024, 07:37 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 12. 3. 2024

Oznámení

Záměr
- pronajmout nebytový prostor, ul. K. J. Mašky

Příloha 1

záznam 16574

zveřejněno: 20. 2. 2024, 13:03 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 7. 3. 2024

Veřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Územního plánu Blansko B2023-STD.

Příloha 1

záznam 16573

zveřejněno: 20. 2. 2024, 13:00 h, dokumenty úřadu | SOC
datum sejmutí: 12. 3. 2024

Výběrové řízení

Sociální pracovník/pracovnice na odboru sociálních věcí (OSPOD) MěÚ Blansko

Příloha 1

záznam 16568

zveřejněno: 19. 2. 2024, 13:48 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 21. 3. 2024

Veřejná vyhláška

„Návrh stanovení nové MÚP na parkovacích stáních v Blansku “

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4

záznam 16567

zveřejněno: 19. 2. 2024, 13:47 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 3. 2025

Oznámení

o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2024

Příloha 1

záznam 16566

zveřejněno: 19. 2. 2024, 08:46 h, dokumenty úřadu | SEKR
datum sejmutí: 12. 3. 2024

Výběrové řízení

Sociální pracovník/pracovnice na odboru sociálních věcí (oddělení sociálních služeb) MěÚ Blansko

Příloha 1

záznam 16565

zveřejněno: 16. 2. 2024, 11:57 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 27. 2. 2024

Upozornění na uložení písemnosti

Pan Dolejš Michal

Příloha 1

záznam 16564

zveřejněno: 16. 2. 2024, 11:05 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 4. 3. 2024

Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení územního řízení na soubor staveb "Rezidence Písky, Blansko", žadatel Trikaya Project Management a.s. a HOPA Group s.r.o., které zastupuje Ing. arch. Jana Packová.

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16563

zveřejněno: 16. 2. 2024, 10:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 12. 3. 2024

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dne 11.03.2024
- Blansko
- Horní Lhota

Příloha 1

záznam 16561

zveřejněno: 15. 2. 2024, 10:35 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 4. 3. 2024

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení stavebního řízení stavby „zateplení bytového domu v Blansku, Smetanova čp. 1406/5 a 1407/7"

Příloha 1

záznam 16558

zveřejněno: 14. 2. 2024, 13:00 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 1. 3. 2024

Veřejná vyhláška

Územní rozhodnutí: "Vavřinec - obnova VO", žadatel obec Vavřinec

Příloha 1

záznam 16557

zveřejněno: 14. 2. 2024, 12:59 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 1. 3. 2024

Veřejná vyhláška

Přístavba, nástavba a stavební úpravy chaty Olomučany če. 21, žadatel Filip Hájek

Příloha 1

záznam 16555

zveřejněno: 13. 2. 2024, 12:49 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 20. 3. 2024

Usnesení

Dražba
- věci nemovité, k. ú. Černá Hora

Příloha 1

záznam 16551

zveřejněno: 12. 2. 2024, 10:41 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 5. 3. 2024

Oznámení

Záměr
- pronajmout občerstvení v Rekreační oblasti Palava

Příloha 1

záznam 16550

zveřejněno: 12. 2. 2024, 09:15 h, dokumenty úřadu | ŠKOL
datum sejmutí: 7. 5. 2024

Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškonímu vzdělávání od školního roku 2024/25

Příloha 1

záznam 16549

zveřejněno: 12. 2. 2024, 09:13 h, dokumenty úřadu | ŠKOL
datum sejmutí: 11. 4. 2024

Zápis dětí do 1. ročníků základního vzdělávání

Příloha 1

záznam 16548

zveřejněno: 12. 2. 2024, 09:12 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 28. 2. 2024

Oznámení

Záměr
- změnit nájemní smlouvu

Příloha 1

záznam 16547

zveřejněno: 12. 2. 2024, 07:38 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 28. 2. 2024

Veřejná vyhláška

Zahájení řízení o změně stavby: Blansko, ulice Sadová - silnice III/374 40, pěší komunikace, včetně prodloužení veřejného osvětlení, před dokončením, žadatel město Blansko.

Příloha 1

záznam 16541

zveřejněno: 7. 2. 2024, 13:37 h, dokumenty úřadu | SEKR
datum sejmutí: 28. 3. 2024

Konkurz

na pracovní místo ředitele/ředitelky následujících příspěvkových organizací

Příloha 1

záznam 16535

zveřejněno: 6. 2. 2024, 10:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28. 2. 2024

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Dne: 27.02.2024 od 07:45 do 27.02.2024 15:00
Vypnutá oblast:: Město Blansko: ulice Dvorská 56

Příloha 1

záznam 16534

zveřejněno: 6. 2. 2024, 10:16 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28. 2. 2024

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Dne: 27.02.2024 od 07:45 do 27.02.2024 15:00
Vypnutá oblast: Město Blansko: ulice Dvorská 54

Příloha 1

záznam 16533

zveřejněno: 6. 2. 2024, 10:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27. 2. 2024

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Dne:26.02.2024 od 07:45 do 26.02.2024 15:00
Vypnutá oblast: Město Blansko: ulice Dvorská 52

Příloha 1

záznam 16532

zveřejněno: 6. 2. 2024, 09:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27. 2. 2024

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Dne: 26.02.2024 od 07:45 do 26.02.2024 do15:00
Vypnutá oblast: Město Blansko: ulice Dvorská 50

Příloha 1

záznam 16524

zveřejněno: 30. 1. 2024, 09:55 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 24. 6. 2024

Životní podmínky 2024

Výběrové šetření v domácnostech

Příloha 1

záznam 16516

zveřejněno: 25. 1. 2024, 09:43 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 5. 3. 2024

Oznámení

Záměr
- prodeje spoluvlastnických podílů pozemků, k. ú. Blansko

Příloha 1

záznam 16504

zveřejněno: 18. 1. 2024, 12:46 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 7. 3. 2024

Usnesení

Dražba
- věci nemovité, k. ú. Šebrov, obec Šebrov - Kateřina

Příloha 1

záznam 16495

zveřejněno: 15. 1. 2024, 13:34 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 1. 3. 2024

Usnesení

Dražba
- podíl 1/2 na nemovité věci, k. ú. Šebrov

Příloha 1

záznam 16470

zveřejněno: 2. 1. 2024, 13:16 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 15. 1. 2026

Návrh střednědobého výhledu Rozpočtu města Blansko na období let 2025 - 2027

Příloha 1

záznam 16469

zveřejněno: 2. 1. 2024, 13:09 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 3. 1. 2025

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2024

Příloha 1

záznam 16426

zveřejněno: 6. 12. 2023, 13:54 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 1. 7. 2024

Rozpis stomatologické LSPP

Příloha 1

záznam 16423

zveřejněno: 4. 12. 2023, 16:40 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 29. 2. 2024

Veřejná vyhláška

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY K OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY V OBCI DLOUHÁ LHOTA

Příloha 1

záznam 16352

zveřejněno: 2. 11. 2023, 10:32 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 5. 3. 2024

Usnesení

Dražba
- podíl 1/2 na nemovitých věcech, k. ú. Blansko - odročeno na 05.03.2023

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16216

zveřejněno: 31. 8. 2023, 08:59 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 9. 2024

Veřejná vyhláška

Výzva

Příloha 1

záznam 16122

zveřejněno: 20. 7. 2023, 09:55 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 22. 7. 2024

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu

Příloha 1

záznam 16082

zveřejněno: 27. 6. 2023, 09:21 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 7. 2024

Oznámení

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2022

Příloha 1

záznam 15753

zveřejněno: 17. 2. 2023, 10:49 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 4. 2024

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2023

Příloha 1

záznam 15704

zveřejněno: 30. 1. 2023, 09:32 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 5. 2024

Oznámení

Revize katastru nemovitostí

Příloha 1

záznam 10089

zveřejněno: 16. 5. 2017, 13:16 h, dokumenty úřadu | PRAV
datum sejmutí: 4. 7. 2028

Informace

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Příloha 1

            aktualizováno: 27. 2. 2024, 09:33 h