Vyvěšené dokumenty

záznam 13839

zveřejněno: 27.11.2020, 11:46:13 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 14.12.2020

Veřejná vyhláška [317 kB]

Stanovení MÚP na MK náměstí 1. máje v obci Ráječko

záznam 13838

zveřejněno: 27.11.2020, 11:44:30 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 14.12.2020

Veřejná vyhláška [415 kB]

Stanovení MÚP na VPÚK v k.ú. Horní Lhota u Blanska

záznam 13837

zveřejněno: 27.11.2020, 11:42:36 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 14.12.2020

Veřejná vyhláška [246 kB]

Stanovení MÚP na místní komunikaci obce Malá Lhota

záznam 13836

zveřejněno: 27.11.2020, 11:38:34 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 14.12.2020

Veřejná vyhláška [532 kB]

Stanovení PÚP při provádění ořezu stromů podél silnice II/379 u obce Svatá Kateřina

záznam 13834

zveřejněno: 25.11.2020, 13:39:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 15.01.2021

Usnesení [344 kB]

Dražba
- spoluvlastnický podíl 1/2 na nemovité věci, k.ú. Jedovnice

záznam 13833

zveřejněno: 25.11.2020, 13:38:06 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 15.12.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [37 kB]

Dne 14.12.2020
- Blansko

záznam 13832

zveřejněno: 25.11.2020, 13:36:27 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 11.12.2020

Veřejná vyhláška [352 kB]

Stanovení PÚP na polních cestách v k.ú. Rájec nad Svitavou

záznam 13831

zveřejněno: 25.11.2020, 13:34:43 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 11.12.2020

Veřejná vyhláška [306 kB]

Stanovení PÚP na silnici II/374 v extravilánu města Rájec-Jestřebí

záznam 13830

zveřejněno: 25.11.2020, 13:32:51 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 28.12.2020

Veřejná vyhláška [413 kB]

Návrh stanovení MÚP na silnici II/374 Rájec-Jestřebí, ul. Komenského

záznam 13825

zveřejněno: 24.11.2020, 13:18:46 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 10.12.2020

Veřejná vyhláška [88 kB]

Oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Bukovina a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

záznam 13824

zveřejněno: 24.11.2020, 13:15:29 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 10.12.2020

Veřejná vyhláška [89 kB]

Oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Rájec-Jestřebí a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

záznam 13823

zveřejněno: 24.11.2020, 13:12:22 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 03.12.2020

Veřejná vyhláška [89 kB]

Novostavba rodinného domu č. 11, včetně zpevněných ploch, oplocení, domovních rozvodů vody, elektřiny, plynu, odpadní a srážkové kanalizace v Lipůvce, žadatel Bomavet, s.r.o.

záznam 13822

zveřejněno: 24.11.2020, 13:10:38 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 13.01.2021

Usnesení [363 kB]

Dražba
- podíl 1/12 na nemovité věci, k.ú. Kučerov, odkres Vyškov

záznam 13790

zveřejněno: 23.11.2020, 07:00:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 09.12.2020

Veřejná vyhláška [905 kB]

Opatření obecné povahy
Ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice

záznam 13820

zveřejněno: 20.11.2020, 11:37:53 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21.12.2020

Veřejná vyhláška [299 kB]

Návrh stanovení MÚP na MK obce Vysočany

záznam 13819

zveřejněno: 20.11.2020, 11:35:11 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 07.12.2020

Veřejná vyhláška [455 kB]

Stanovení PÚP při akci "VYSOČANY - OPRAVY KOMUNIKACE II/377"

záznam 13818

zveřejněno: 19.11.2020, 12:31:49 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 07.12.2020

Veřejná vyhláška [369 kB]

Stanovení PÚP v Olomučanech po vyfrézování povrchu silnice III/37444

záznam 13817

zveřejněno: 19.11.2020, 12:29:47 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 15.12.2020

Veřejná vyhláška [216 kB]

Návrh stanovení PÚP na komunikacích v Blansku a v jeho místních částech

záznam 13812

zveřejněno: 19.11.2020, 10:39:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 06.01.2021

Usnesení [336 kB]

Dražba
- věci nemovité, k.ú. Mutěnice, okres Hodonín

záznam 13811

zveřejněno: 19.11.2020, 10:38:16 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 15.12.2020

Výběrové řízení [73 kB]

Pečovatelka

záznam 13810

zveřejněno: 19.11.2020, 09:54:29 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 07.12.2020

Veřejná vyhláška [185 kB]

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, povolení stavby Blansko, ul. Brněnská - vodovod a kanalizace žadatel: "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, zastoupení: AP INVESTING, s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

záznam 13808

zveřejněno: 18.11.2020, 15:11:04 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 09.12.2020

Návrh Rozpočtu města Blansko na rok 2021 [447 kB]

záznam 13806

zveřejněno: 18.11.2020, 14:24:19 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 04.12.2020

Veřejná vyhláška [373 kB]

Stanovení PÚP při akcích "Adventní soboty" a Farmářské trhy 2021" v Blansku

záznam 13805

zveřejněno: 18.11.2020, 14:00:39 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 04.12.2020

Veřejná vyhláška [287 kB]

Stanovení PÚP při provádění opravy kanalizační sítě a ČOV v obci Šebrov-Kateřina

záznam 13804

zveřejněno: 18.11.2020, 13:56:37 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 04.12.2020

Veřejná vyhláška [441 kB]

Rozsvícení vánočního stromu v Blansku

záznam 13800

zveřejněno: 16.11.2020, 13:47:31 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.12.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [42 kB]

Dne 04.12.2020
- Blansko

záznam 13799

zveřejněno: 16.11.2020, 13:44:17 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 17.12.2020

Veřejná vyhláška [279 kB]

Návrh stanovení MÚP na parkovišti u OD Lidl v Blansku

záznam 13798

zveřejněno: 16.11.2020, 13:37:38 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.12.2020

Veřejná vyhláška [271 kB]

Územní řízení o umístění stavby "Adamov - Blansko, BC"

záznam 13797

zveřejněno: 13.11.2020, 12:29:29 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 30.11.2020

Veřejná vyhláška [270 kB]

Úprava distribuční sítě VN a NN v areálu E.ON, žadatel E.ON Distribuce, a.s., kterou zastupuje MONELA elektro s.r.o..

záznam 13793

zveřejněno: 13.11.2020, 10:28:59 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.12.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [105 kB]

Dne 04.12.2020
- Blansko
- Dolní Lhota

záznam 13792

zveřejněno: 12.11.2020, 12:52:13 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 30.11.2020

Veřejná vyhláška [838 kB]

Stanovení MÚP kolem BD Nad Čertovkou v Blansku

záznam 13791

zveřejněno: 12.11.2020, 10:23:18 h, dokumenty úřadu / SRM
datum sejmutí: 10.12.2020

Oznámení [46 kB]

Záměr pronajmout
- garážový box č. 18

záznam 13788

zveřejněno: 11.11.2020, 12:56:02 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 27.11.2020

Veřejná vyhláška [521 kB]

Stanovení MÚP v ul. Údolní a v ul. 9. května v Blansku

záznam 13781

zveřejněno: 09.11.2020, 14:54:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 10.12.2020

Usnesení [356 kB]

Dražba
- podíl 1/16 na nemovitých věcech, k.ú. Bořitov

záznam 13779

zveřejněno: 09.11.2020, 14:50:33 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 06.01.2021

Usnesení [396 kB]

Dražba
- podíl 1/3 na nemovité věci, k.ú. Suchdol v Moravském krasu, obec Vavřinec

záznam 13777

zveřejněno: 09.11.2020, 14:44:37 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27.11.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [55 kB]

Dne 26.11.2020
- Těchov
- Češkovice

záznam 13762

zveřejněno: 02.11.2020, 14:59:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 09.12.2020

Usnesení [334 kB]

Dražba
- věci nemovité, k.ú. Nemotice, okr. Vyškov

záznam 13750

zveřejněno: 27.10.2020, 09:17:46 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 20.01.2021

Usnesení [381 kB]

Dražba
- nemovitost, k.ú. Stichovice

záznam 13571

zveřejněno: 19.08.2020, 14:35:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [523 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 13538

zveřejněno: 29.07.2020, 13:25:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Veřejná vyhláška [208 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 13537

zveřejněno: 29.07.2020, 13:18:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Veřejná vyhláška [588 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 13456

zveřejněno: 25.06.2020, 13:06:13 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 28.12.2020

Oznámení [78 kB]

Záměr pronajmout část pozemku p.č. 881/61, k.ú. Blansko

záznam 13178

zveřejněno: 25.02.2020, 09:17:19 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva NIV - ÚZSVM [1 MB]

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle §65 odst.3 zákona č.256/2013Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 13131

zveřejněno: 10.02.2020, 14:29:37 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 01.02.2021

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2020 [195 kB]

záznam 13064

zveřejněno: 20.01.2020, 09:40:44 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 28.12.2020

Upozornění pro občany města Blanska na svoz komunálního odpadu ve svátky [166 kB]

záznam 13000

zveřejněno: 19.12.2019, 11:03:32 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2020 [40 kB]

záznam 12971

zveřejněno: 10.12.2019, 13:03:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Veřejná vyhláška [800 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12920

zveřejněno: 21.11.2019, 12:57:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Veřejná vyhláška [287 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12665

zveřejněno: 15.08.2019, 07:40:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [604 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12286

zveřejněno: 04.04.2019, 13:52:44 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Veřejná vyhláška [490 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12219

zveřejněno: 13.03.2019, 13:57:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [911 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 11662

zveřejněno: 24.08.2018, 10:09:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva [43 kB]

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 11154

zveřejněno: 22.02.2018, 10:29:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [1 MB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10682

zveřejněno: 07.09.2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 11.05.2022

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [793 kB]

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h