Vyvěšené dokumenty

záznam 13494

zveřejněno: 09.07.2020, 12:23:57 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.07.2020

Veřejná vyhláška [1 MB]

Návrh stanovení MÚP na VPÚK v Blansku
( v k.ú. Horní Lhota )

záznam 13493

zveřejněno: 09.07.2020, 10:25:57 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 27.07.2020

Oznámení [289 kB]

Záměr odprodat, připadně pronajmout části pozemků v k.ú. Blansko

záznam 13492

zveřejněno: 09.07.2020, 10:24:15 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 27.07.2020

Oznámení [76 kB]

Záměr směnit, případně pronajmout část pozemku parc.č. 674/133

záznam 13491

zveřejněno: 08.07.2020, 13:28:29 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 17.09.2020

Informace o školení okrskových volebních komisí [44 kB]

záznam 13487

zveřejněno: 07.07.2020, 12:06:02 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.07.2020

Veřejná vyhláška [258 kB]

PÚP při ZUK silnice III/37362 v obci Krasová

záznam 13484

zveřejněno: 03.07.2020, 11:39:15 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 20.07.2020

Veřejná vyhláška [351 kB]

Kabelové vedení VN, kiosková trafostanice, kabelové vedení NN - úprava DS, BD ŠMAK, žadatel E.ON Distribuce, a.s.

záznam 13483

zveřejněno: 03.07.2020, 11:37:07 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 20.07.2020

Veřejná vyhláška [216 kB]

Stanovení PÚP při běžné údržbě silnic II. a III. tříd v působnosti ORP Blansko

záznam 13482

zveřejněno: 03.07.2020, 11:34:58 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 20.07.2020

Veřejná vyhláška [417 kB]

Stanovení PÚP při akci "PITNÁ VODA JEDOVNICKO"

záznam 13481

zveřejněno: 03.07.2020, 10:59:26 h, volby
datum sejmutí: 05.10.2020

Oznámení [182 kB]

Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

záznam 13479

zveřejněno: 03.07.2020, 09:38:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 22.07.2020

Oznámení o přerušení dodávky el. energie [39 kB]

Dne 21.7.2020 od 7.30 do 14.30 hod
Blansko

záznam 13478

zveřejněno: 02.07.2020, 12:41:15 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 20.07.2020

Veřejná vyhláška [330 kB]

územní rozhodnutí "Krajinná zeleň" - změna využití území, žadatel obec Petrovice, kterou zastupuje Ing.Jitka Schneiderová

záznam 13477

zveřejněno: 02.07.2020, 12:39:07 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 20.07.2020

Oznámení [48 kB]

Záměr změnit nájemní smlouvu č. SM-NS/65/97/Ko

záznam 13474

zveřejněno: 30.06.2020, 13:44:28 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 23.07.2020

Aukční vyhláška [3 MB]

UZSVM odbor Odloučené pracoviště Vyškov vyhlašuje výběrové řízení formou elektronického aukčního systému na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Olešnice na Moravě.

záznam 13473

zveřejněno: 30.06.2020, 12:53:37 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.07.2020

Veřejná vyhláška [175 kB]

návrh stanovení MÚP na MK obce Svinošice

záznam 13472

zveřejněno: 30.06.2020, 12:48:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 16.07.2020

Veřejná vyhláška [4 MB]

stanovení PÚP při uzavírce silnice II/374 v místě kruh. křižovatky u autobus. nádraží v Blansku

záznam 13467

zveřejněno: 29.06.2020, 10:45:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.07.2020

Dražební vyhláška [131 kB]

Dražba - věci movité

záznam 13466

zveřejněno: 29.06.2020, 10:43:07 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 06.08.2020

Usnesení [343 kB]

Dražba - podíl 1/8 nemovitých věcí
k.ú. Závist, okres Blansko

záznam 13465

zveřejněno: 26.06.2020, 12:15:03 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 13.07.2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost-územní rozhodnutí na stavbu: Blansko-úprava DS, Moravec [78 kB]

OZNÁMENÍ ÚČASTNÍKU ŘÍZENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- dědicové po zemřelé osobě: RNDr. Jaroslavě Krejstové

záznam 13464

zveřejněno: 26.06.2020, 12:10:16 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 13.07.2020

Stanovení PÚP při částečné uzavírce silnice I/43 [228 kB]

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - stanovení PÚP na silnici II/376 (Kunštát - Lysice - Bořitov)

záznam 13462

zveřejněno: 25.06.2020, 13:17:58 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 13.07.2020

Veřejná vyhláška [439 kB]

Stanovení PÚP - kanalizace Olomučany stoka A1

záznam 13461

zveřejněno: 25.06.2020, 13:16:37 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 13.07.2020

Oznámení [496 kB]

Záměr pronajmout pozemky část parc.č. 586/25, ..., k.ú. Lažánky

záznam 13460

zveřejněno: 25.06.2020, 13:15:21 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 13.07.2020

Oznámení [113 kB]

Záměr odprodat pozemky parc.č. 1541, 1650, k.ú. Jestřební

záznam 13459

zveřejněno: 25.06.2020, 13:10:21 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 13.07.2020

Oznámení [45 kB]

Záměr změnit pachtovní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S079/Pcht-Mu

záznam 13458

zveřejněno: 25.06.2020, 13:09:17 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 13.07.2020

Oznámení [69 kB]

Záměr dát do výpůjčky část pozemku parc.č. 112, k.ú. Olešná

záznam 13457

zveřejněno: 25.06.2020, 13:08:02 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 13.07.2020

Oznámení [50 kB]

Záměr změnit nájemní smlouvu č. SM-N/66/92/S

záznam 13456

zveřejněno: 25.06.2020, 13:06:13 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 28.12.2020

Oznámení [78 kB]

Záměr pronajmout část pozemku p.č. 881/61, k.ú. Blansko

záznam 13455

zveřejněno: 25.06.2020, 13:04:49 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.07.2020

Usnesení [284 kB]

Dražba
- podíl 1/8 na nemovitých věcech, k.ú. Sloup v Moravském krasu

záznam 13454

zveřejněno: 24.06.2020, 12:56:04 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 10.07.2020

Veřejná vyhláška [101 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Rudice

záznam 13453

zveřejněno: 24.06.2020, 10:07:22 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.08.2020

Oznámení [534 kB]

Povodí Moravy upozorňuje na údržbové práce vodního díla Salmův jez. Od 13.7.2020 do 31.7.2020.

záznam 13443

zveřejněno: 18.06.2020, 13:15:47 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 15.07.2020

Výběrové řízení [74 kB]

Redaktor

záznam 13436

zveřejněno: 16.06.2020, 13:35:05 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 15.07.2020

Výběrové řízení [75 kB]

Vedoucí oddělení školství, kultury a sportu

záznam 13435

zveřejněno: 16.06.2020, 13:33:51 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 15.07.2020

Výběrové řízení [70 kB]

Vedoucí oddělení krizového řízení

záznam 13434

zveřejněno: 16.06.2020, 13:32:40 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 15.07.2020

Výběrové řízení [73 kB]

Vedoucí oddělení investic

záznam 13415

zveřejněno: 09.06.2020, 13:38:43 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 10.07.2020

Usnesení [108 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovitých věcech, k.ú. Adamov

záznam 13414

zveřejněno: 09.06.2020, 13:35:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 09.10.2020

Usnesení [345 kB]

Další dražba
- podíl 1/2 nemovitých věcí, k.ú. Hředle, okres Rakovník

záznam 13404

zveřejněno: 05.06.2020, 08:52:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 17.07.2020

Usnesení [345 kB]

Dražba
- nemovité věci, k.ú. Vilémovice u Macochy

záznam 13399

zveřejněno: 04.06.2020, 13:03:00 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 16.07.2020

Dražební vyhláška [134 kB]

Dražba
- věci movité: tiskárna, TV

záznam 13364

zveřejněno: 20.05.2020, 12:51:40 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 21.08.2020

Veřejná vyhláška [145 kB]

Opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota

záznam 13352

zveřejněno: 15.05.2020, 12:20:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 16.07.2020

Usnesení [283 kB]

Dražba
- podíl na nemovité věci, k.ú. Nemotice, okres Vyškov

záznam 13330

zveřejněno: 06.05.2020, 16:07:16 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 16.07.2020

Usnesení [220 kB]

Další dražba
- nemovité věci, k.ú. Adamov

záznam 13178

zveřejněno: 25.02.2020, 09:17:19 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25.08.2021

Výzva NIV - ÚZSVM [1 MB]

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle §65 odst.3 zákona č.256/2013Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 13131

zveřejněno: 10.02.2020, 14:29:37 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 01.02.2021

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2020 [195 kB]

záznam 13064

zveřejněno: 20.01.2020, 09:40:44 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 28.12.2020

Upozornění pro občany města Blanska na svoz komunálního odpadu ve svátky [166 kB]

záznam 13063

zveřejněno: 20.01.2020, 09:38:45 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 24.09.2020

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září 2020 [225 kB]

záznam 13062

zveřejněno: 20.01.2020, 09:35:53 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 21.09.2020

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v září 2020 [199 kB]

záznam 13000

zveřejněno: 19.12.2019, 11:03:32 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2020 [40 kB]

záznam 12971

zveřejněno: 10.12.2019, 13:03:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 10.06.2021

Veřejná vyhláška [800 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12920

zveřejněno: 21.11.2019, 12:57:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Veřejná vyhláška [287 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12665

zveřejněno: 15.08.2019, 07:40:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [604 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12286

zveřejněno: 04.04.2019, 13:52:44 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Veřejná vyhláška [490 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12219

zveřejněno: 13.03.2019, 13:57:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [911 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 11662

zveřejněno: 24.08.2018, 10:09:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva [43 kB]

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 11154

zveřejněno: 22.02.2018, 10:29:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [1 MB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10682

zveřejněno: 07.09.2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 30.06.2021

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [793 kB]

            aktualizováno: 10.05.2020, 22:00 h