Vyvěšené dokumenty

záznam 14803

zveřejněno: 29. 11. 2021, 10:31:44 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 1. 12. 2021

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [31 kB]

Dne 30.11.2021
- Blansko

záznam 14802

zveřejněno: 26. 11. 2021, 12:26:26 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 13. 12. 2021

Veřejná vyhláška [723 kB]

Stavební povolení: zřízení zdroje tepla v bytovém domě, žadatel Společenství vlastníků Dvorská 22 v Blansku

záznam 14801

zveřejněno: 26. 11. 2021, 12:24:41 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 13. 12. 2021

Veřejná vyhláška [392 kB]

Společné povolení: rozšíření a oplocení terasy u BJ č. 2445/73 v Blansku, ul. Kamnářská 2445/2f, žadatel Ing. Jiří Šebela

záznam 14800

zveřejněno: 26. 11. 2021, 12:22:53 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 13. 12. 2021

Veřejná vyhláška [355 kB]

Stanovení PÚP při akci: III/37937 Blansko, přemostění" - dokončení stavby

záznam 14799

zveřejněno: 26. 11. 2021, 12:21:00 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 13. 12. 2021

Veřejná vyhláška [689 kB]

Zahájení společného povolení "Zpevněné plochy v ul. Zborovecká u BD č.p. 1525 Blansko", žadatel město Blansko

záznam 14798

zveřejněno: 26. 11. 2021, 12:19:43 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 13. 12. 2021

Veřejná vyhláška [307 kB]

Stanovení PÚP v Blansku, v části Olešná

záznam 14796

zveřejněno: 25. 11. 2021, 12:50:10 h, dokumenty úřadu / SRM
datum sejmutí: 13. 12. 2021

Oznámení [126 kB]

Záměr
- pronajmout část pozemku, k.ú. Klepačov

záznam 14795

zveřejněno: 25. 11. 2021, 12:48:51 h, dokumenty úřadu / SRM
datum sejmutí: 13. 12. 2021

Oznámení [117 kB]

Záměr
- pronajmout část pozemku, k.ú. Dolní Lhota

záznam 14794

zveřejněno: 25. 11. 2021, 12:47:34 h, dokumenty úřadu / SRM
datum sejmutí: 13. 12. 2021

Oznámení [93 kB]

Záměr
- pronajmout část pozemku, k.ú. Horní Lhota

záznam 14793

zveřejněno: 25. 11. 2021, 12:45:20 h, dokumenty úřadu / SRM
datum sejmutí: 13. 12. 2021

Oznámení [94 kB]

Záměr
- pronajmout část pozemku, k.ú. Těchov

záznam 14792

zveřejněno: 25. 11. 2021, 12:44:03 h, dokumenty úřadu / SRM
datum sejmutí: 13. 12. 2021

Oznámení [116 kB]

Záměr
- pronajmout část pozemku, k.ú. Blansko

záznam 14791

zveřejněno: 25. 11. 2021, 12:42:30 h, dokumenty úřadu / SRM
datum sejmutí: 13. 12. 2021

Oznámení [170 kB]

Záměr
- pronajmout část pozemku, k.ú. Blansko

záznam 14790

zveřejněno: 25. 11. 2021, 12:39:22 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 13. 12. 2021

Veřejná vyhláška [412 kB]

Stanovení PÚP při zvláštním užívání a uzavírce MK v ul. Žalkovského v Blansku

záznam 14789

zveřejněno: 25. 11. 2021, 12:21:31 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 13. 12. 2021

Veřejná vyhláška [334 kB]

Kanalizační přípojky v Šebrově - Kateřině, části Šebrov, žadatel obec Šebrov - Kateřina

záznam 14785

zveřejněno: 24. 11. 2021, 14:32:58 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 10. 12. 2021

Veřejná vyhláška [400 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce místní komunikace obce Ráječko

záznam 14784

zveřejněno: 24. 11. 2021, 14:31:28 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 10. 12. 2021

Veřejná vyhláška [288 kB]

Stanovení PÚP na silnici II/379 v úseku Blansko - Šebrov

záznam 14783

zveřejněno: 24. 11. 2021, 14:26:21 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 27. 12. 2021

Návrh Rozpočtu města Blansko na rok 2022 [393 kB]

záznam 14782

zveřejněno: 24. 11. 2021, 14:10:17 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 27. 12. 2021

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2023 - 2025 [364 kB]

záznam 14781

zveřejněno: 24. 11. 2021, 14:08:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 15. 12. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [43 kB]

Dne 14.12.2021
- Blansko

záznam 14780

zveřejněno: 22. 11. 2021, 12:50:13 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 3. 12. 2021

Ztráty a nálezy [280 kB]

záznam 14777

zveřejněno: 18. 11. 2021, 13:18:06 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 6. 12. 2021

Veřejná vyhláška [751 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce silnice III/37445 v úseku Adamov- Josefov

záznam 14776

zveřejněno: 18. 11. 2021, 13:14:55 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 6. 12. 2021

Veřejná vyhláška [418 kB]

Stanovení PÚP při rozsvícení vánočního stromu v Blansku

záznam 14773

zveřejněno: 16. 11. 2021, 14:02:46 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 2. 12. 2021

Veřejná vyhláška [178 kB]

II/373 Jedovnice-Křtiny-Březina, mosty: SO 101 - okružní křižovatka, SO i02 - průtah, SO 202 - most ev. Č. 373-O 14, SO 304 — odvodnění, žadatel Jihomoravský kraj

záznam 14772

zveřejněno: 16. 11. 2021, 14:01:07 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 2. 12. 2021

Veřejná vyhláška [90 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Adamov s pokyny pro zpracování návrhů změn

záznam 14771

zveřejněno: 16. 11. 2021, 13:53:26 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 2. 12. 2021

Veřejná vyhláška [713 kB]

Stanovení PÚP při rekonstrukci VO v obci Lažany

záznam 14770

zveřejněno: 16. 11. 2021, 13:51:40 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 2. 12. 2021

Veřejná vyhláška [355 kB]

Společné rozhodnutí - veřejná vyhláška - "Výstavba vodní nádrže u Mlynářové díry" v k.ú. Šebrov

záznam 14769

zveřejněno: 16. 11. 2021, 13:25:46 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 15. 12. 2021

Usnesení [282 kB]

Dražba
- spoluvlastnický podíl na nemovité věci, k.ú. Blansko

záznam 14768

zveřejněno: 15. 11. 2021, 14:56:04 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 1. 12. 2021

Veřejná vyhláška [285 kB]

Společné rozhodnutí - veřejná vyhláška "Rudice, Záhumenská - rozšíření vodovodu"

záznam 14767

zveřejněno: 15. 11. 2021, 14:44:05 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 1. 12. 2021

Vyřizování žádostí [226 kB]

záznam 14766

zveřejněno: 15. 11. 2021, 14:31:52 h, dokumenty úřadu / SRM
datum sejmutí: 2. 12. 2021

Oznámení [46 kB]

Záměr
- pronajmout nebytové prostory, Sadová 2

záznam 14765

zveřejněno: 15. 11. 2021, 14:27:52 h, dokumenty úřadu / SRM
datum sejmutí: 9. 12. 2021

Oznámení [39 kB]

Záměr
- převést členská práva a povinnosti ke garážovému stání č.7

záznam 14760

zveřejněno: 11. 11. 2021, 12:02:29 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 29. 11. 2021

Veřejná vyhláška [585 kB]

Stanovení PÚP při plné uzavírce silnice III/37435A a po dobu zimního období v Rájci-Jestřebí

záznam 14759

zveřejněno: 11. 11. 2021, 08:39:00 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 1. 12. 2021

Oznámení o přerušení dodávky el. energie [47 kB]

Dne 30.11.2021 od 7:30 do 15:30 hod
- Blansko

záznam 14721

zveřejněno: 1. 11. 2021, 13:41:46 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 2. 12. 2021

Veřejná vyhláška [321 kB]

Návrh stanovení MÚP na parkovišti u hasičky v Černé Hoře

záznam 14700

zveřejněno: 21. 10. 2021, 14:06:58 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 1. 12. 2021

Výběrové řízení [299 kB]

Vrchní sestra interního oddělení

záznam 14686

zveřejněno: 19. 10. 2021, 13:03:05 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29. 11. 2021

Dražební vyhláška [107 kB]

Dražba
- věci movité - LCD TV

záznam 14598

zveřejněno: 20. 9. 2021, 13:56:51 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška [4 MB]

Opatření obecné povahy

záznam 14539

zveřejněno: 1. 9. 2021, 15:46:00 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 1. 12. 2021

Veřejná vyhláška [230 kB]

Opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota - prodloužení

záznam 14524

zveřejněno: 23. 8. 2021, 14:40:55 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 23. 2. 2023

Výzva občanům [509 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 14400

zveřejněno: 29. 6. 2021, 07:00:41 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 1. 7. 2022

Oznámení [178 kB]

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2020

záznam 14115

zveřejněno: 23. 3. 2021, 13:23:33 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [518 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 14018

zveřejněno: 17. 2. 2021, 09:54:40 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 1. 3. 2022

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2021 [69 kB]

záznam 13878

zveřejněno: 14. 12. 2020, 13:41:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 3. 1. 2022

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2021 [175 kB]

záznam 13571

zveřejněno: 19. 8. 2020, 14:35:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 9. 2022

Výzva občanům [523 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 13538

zveřejněno: 29. 7. 2020, 13:25:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Veřejná vyhláška [208 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 13537

zveřejněno: 29. 7. 2020, 13:18:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Veřejná vyhláška [588 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 13178

zveřejněno: 25. 2. 2020, 09:17:19 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva NIV - ÚZSVM [1 MB]

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle §65 odst.3 zákona č.256/2013Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 12971

zveřejněno: 10. 12. 2019, 13:03:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Veřejná vyhláška [800 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12920

zveřejněno: 21. 11. 2019, 12:57:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Veřejná vyhláška [287 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12665

zveřejněno: 15. 8. 2019, 07:40:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [604 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12286

zveřejněno: 4. 4. 2019, 13:52:44 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Veřejná vyhláška [490 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12219

zveřejněno: 13. 3. 2019, 13:57:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [911 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 11662

zveřejněno: 24. 8. 2018, 10:09:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva [43 kB]

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 11154

zveřejněno: 22. 2. 2018, 10:29:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [1 MB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10682

zveřejněno: 7. 9. 2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10326

zveřejněno: 16. 5. 2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15. 2. 2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12. 9. 2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 7. 3. 2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 9. 12. 2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 2. 12. 2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11. 9. 2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8319

zveřejněno: 19. 5. 2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8067

zveřejněno: 11. 2. 2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21. 10. 2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 6. 8. 2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [793 kB]

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h