Vyvěšené dokumenty

záznam 13652

zveřejněno: 22.09.2020, 07:30:20 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 08.10.2020

Ztráty a nálezy [274 kB]

záznam 13650

zveřejněno: 21.09.2020, 13:20:36 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 22.10.2020

Veřejná vyhláška [3 MB]

Návrh stanovení MÚP kolem BD Nad Čertovkou v Blansku

záznam 13649

zveřejněno: 21.09.2020, 13:18:11 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 07.10.2020

Veřejná vyhláška [1 MB]

Pokračování řízení na stavbu: Přístavba, nástavba a stavební úpravy OC Sever, žadatel OC Sever s.r.o., kterého zastupuje Ing. Dagmar Gálová

záznam 13648

zveřejněno: 18.09.2020, 12:30:53 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 05.10.2020

Veřejná vyhláška [472 kB]

Stanovení PÚP při částečné uzavírce silnice II/373 ul. Palackého, Jedovnice

záznam 13647

zveřejněno: 17.09.2020, 13:08:57 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 05.10.2020

Veřejná vyhláška [216 kB]

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby kabelové vedení VN s optotrubkou, kiosková trafostanice a kabelové vedení NN žadatelkou nazvané Lipůvka - TS V lukách, žadatelka E.ON Distribuce, a.s.

záznam 13646

zveřejněno: 17.09.2020, 13:07:38 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 05.10.2020

Veřejná vyhláška [318 kB]

Stanovení MÚP na veřejně přístupné účelové komunikaci v k.ú. Bořitov

záznam 13645

zveřejněno: 17.09.2020, 13:06:31 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 05.10.2020

Veřejná vyhláška [539 kB]

PÚP při uzavírce MK Doubravice nad Svitavou

záznam 13644

zveřejněno: 17.09.2020, 13:05:19 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 05.10.2020

Veřejná vyhláška [342 kB]

Stanovení PÚP Bořitov, cyklistické závody

záznam 13643

zveřejněno: 16.09.2020, 12:49:46 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 02.10.2020

Veřejná vyhláška [818 kB]

Územní rozhodnutí o umístění stavby: jednotný kanalizační řad včetně přípojek a rozvodů kanalizace, vodovodní řad včetně přípojek vody, veřejné osvětlení, přeložka vedení el. energie VN, komunikace, chodníky a zpevněné plochy vjezdů v Blansku, na ulici Brněnská, žadatel "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, zast. společnost AP INVESTING, s.r.o.

záznam 13642

zveřejněno: 16.09.2020, 12:47:05 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 02.10.2020

Veřejná vyhláška [542 kB]

"Stanovení PÚP - kanalizace Olomučany stoka C, etapa 2 a etapa 3"

záznam 13641

zveřejněno: 16.09.2020, 12:43:41 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 02.10.2020

Veřejná vyhláška [440 kB]

Stanovení PÚP při provádění stavebních prací na stavbě: "Prodloužení kanalizace" v silnici II/377 ve Sloupě

záznam 13640

zveřejněno: 16.09.2020, 08:28:56 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 02.10.2020

Ztráty a nálezy [275 kB]

záznam 13639

zveřejněno: 15.09.2020, 13:48:23 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 01.10.2020

Veřejná vyhláška [279 kB]

Územní rozhodnutí o umístění stavby "zemní kabelové vedení v Blansku - Žižlavicích na pozemku parc. č. 686/1 v katastrálním území Těchov žadatelkou nazvané Žižlavice - úprava DS Červenka", žadatelka E.ON Distribuce, a.s.

záznam 13638

zveřejněno: 15.09.2020, 13:45:17 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 01.10.2020

Veřejná vyhláška [424 kB]

"Stanovení PÚP při uzavírce MK v obci Olomučany"

záznam 13637

zveřejněno: 15.09.2020, 13:43:51 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 01.10.2020

Veřejná vyhláška [392 kB]

Stanovení PÚP při provádění stavby: "Blansko - opravy chodníků ul. Bezručova"

záznam 13636

zveřejněno: 15.09.2020, 13:41:38 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 01.10.2020

Veřejná vyhláška [495 kB]

Stanovení PÚP na pozemních komunikacích v Blansku - při uzavírce části ul. Svitavská

záznam 13634

zveřejněno: 14.09.2020, 13:28:49 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 30.09.2020

Veřejná vyhláška [322 kB]

Stanovení PÚP při ukládání IS v ulici Horní Palava v Blansku

záznam 13633

zveřejněno: 14.09.2020, 13:26:58 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 30.09.2020

Veřejná vyhláška [229 kB]

Stanovení PÚP při budování místa pro přecházení na silnici III/37436 v obci Ráječko

záznam 13631

zveřejněno: 11.09.2020, 12:22:07 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 29.09.2020

Veřejná vyhláška [426 kB]

Stanovení PÚP na MK v Blansku - při provádění stavby v objektu bývalého OD Družba

záznam 13630

zveřejněno: 11.09.2020, 12:19:20 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 29.09.2020

Veřejná vyhláška [501 kB]

Silnice III/379 37 Blansko, přemostění - vozidlové a pěší komunikace, inženýrské sítě a jejich přeložky, žadatel Jihomoravský kraj, město Blansko

záznam 13629

zveřejněno: 11.09.2020, 10:30:40 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.10.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [139 kB]

Dne 01.10.2020
- Dolní Lhota
- Lažánky
- Obůrka
- Skalní mlýn
- Těchov
- Češkovice
- Žižlavice
- Suchdol
- Vilémovice

záznam 13628

zveřejněno: 10.09.2020, 12:54:23 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 29.09.2020

Veřejná vyhláška [455 kB]

Stanovení PÚP na pozemních komunikacích v Blansku - rekonstrukce plynovodu

záznam 13627

zveřejněno: 10.09.2020, 12:52:47 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 29.09.2020

Veřejná vyhláška [339 kB]

Stanovení PÚP při úplné uzavírce MK - chodníku v obci Lažany

záznam 13626

zveřejněno: 10.09.2020, 12:49:19 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 29.09.2020

Veřejná vyhláška [497 kB]

Stanovení PÚP při budování nového autobusového zálivu na silnici II/374 v Rájci - Jestřebí

záznam 13625

zveřejněno: 09.09.2020, 14:06:49 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 25.09.2020

Výběrové řízení [73 kB]

Na funkci sociální pracovník v oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.

záznam 13623

zveřejněno: 09.09.2020, 13:17:44 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 25.09.2020

Veřejná vyhláška [230 kB]

Stanovení MÚP na místní komunikaci obce Svinošice

záznam 13622

zveřejněno: 09.09.2020, 13:15:00 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 25.09.2020

Veřejná vyhláška [146 kB]

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "dětské hřiště u bytového domu Bezručova č.p. 1570/1 na pozemku st. p. 2467 v katastrálním území Blansko", žadatel Společenství vlastníků Bezručova 1570/1, Blansko

záznam 13621

zveřejněno: 08.09.2020, 13:51:00 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 24.09.2020

Veřejná vyhláška [361 kB]

Stanovení PÚP při provádění stavby "Blansko, ul. Okružní - parkoviště"

záznam 13620

zveřejněno: 08.09.2020, 13:49:13 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 16.10.2020

Usnesení [349 kB]

Dražba
- věci nemovité, k.ú. Křtiny

záznam 13619

zveřejněno: 08.09.2020, 13:47:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.10.2020

Usnesení [280 kB]

Dražba
- podíl 9/30 na nemovité věci, k.ú. Blansko

záznam 13617

zveřejněno: 07.09.2020, 13:09:28 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 08.10.2020

Veřejná vyhláška [2 MB]

"Návrh stanovení MÚP v ul. Údolní a 9. května v Blansku"

záznam 13616

zveřejněno: 07.09.2020, 13:06:28 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 23.09.2020

Veřejná vyhláška [315 kB]

Stanovení PÚP při provádění stavby "Blansko, Češkovice - novostavba chodníku"

záznam 13615

zveřejněno: 07.09.2020, 13:05:28 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 23.09.2020

Ztráty a nálezy [274 kB]

záznam 13609

zveřejněno: 03.09.2020, 10:22:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25.09.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [81 kB]

Dne 24.09.2020
- Blansko
- Obůrka
- Těchov
- Češkovice
- Žižlavice

záznam 13605

zveřejněno: 02.09.2020, 13:41:28 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 22.09.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [171 kB]

Dne 21.09.2020
- Blansko
- Dolní Lhota
- Těchov
- Žižlavice

záznam 13598

zveřejněno: 31.08.2020, 07:10:37 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25.09.2020

Aukční vyhláška [4 MB]

záznam 13583

zveřejněno: 25.08.2020, 07:00:56 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 23.11.2020

Veřejná vyhláška [150 kB]

Opatření obecné k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota - prodloužení

záznam 13571

zveřejněno: 19.08.2020, 14:35:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Výzva občanům [523 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 13538

zveřejněno: 29.07.2020, 13:25:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Veřejná vyhláška [208 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 13537

zveřejněno: 29.07.2020, 13:18:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Veřejná vyhláška [588 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 13534

zveřejněno: 28.07.2020, 13:35:46 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 05.11.2020

Dražební vyhláška [337 kB]

Dražba - podíl 1/4 na nemovitých věcech
k.ú. Kozovazy, okres Praha-východ

záznam 13509

zveřejněno: 15.07.2020, 13:41:47 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.10.2020

Usnesení [352 kB]

Dražba - podíl 1/2 na nemovitých věcech, k.ú. Svinošice

záznam 13481

zveřejněno: 03.07.2020, 10:59:26 h, volby
datum sejmutí: 05.10.2020

Oznámení [182 kB]

Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

záznam 13456

zveřejněno: 25.06.2020, 13:06:13 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 28.12.2020

Oznámení [78 kB]

Záměr pronajmout část pozemku p.č. 881/61, k.ú. Blansko

záznam 13414

zveřejněno: 09.06.2020, 13:35:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 09.10.2020

Usnesení [345 kB]

Další dražba
- podíl 1/2 nemovitých věcí, k.ú. Hředle, okres Rakovník

záznam 13178

zveřejněno: 25.02.2020, 09:17:19 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Výzva NIV - ÚZSVM [1 MB]

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle §65 odst.3 zákona č.256/2013Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 13131

zveřejněno: 10.02.2020, 14:29:37 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 01.02.2021

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2020 [195 kB]

záznam 13064

zveřejněno: 20.01.2020, 09:40:44 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 28.12.2020

Upozornění pro občany města Blanska na svoz komunálního odpadu ve svátky [166 kB]

záznam 13063

zveřejněno: 20.01.2020, 09:38:45 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 24.09.2020

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září 2020 [225 kB]

záznam 13000

zveřejněno: 19.12.2019, 11:03:32 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2020 [40 kB]

záznam 12971

zveřejněno: 10.12.2019, 13:03:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Veřejná vyhláška [800 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12920

zveřejněno: 21.11.2019, 12:57:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Veřejná vyhláška [287 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12665

zveřejněno: 15.08.2019, 07:40:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Výzva občanům [604 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12286

zveřejněno: 04.04.2019, 13:52:44 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Veřejná vyhláška [490 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12219

zveřejněno: 13.03.2019, 13:57:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Výzva občanům [911 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 11662

zveřejněno: 24.08.2018, 10:09:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Výzva [43 kB]

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 11154

zveřejněno: 22.02.2018, 10:29:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Výzva občanům [1 MB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10682

zveřejněno: 07.09.2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 29.01.2022

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2022

Výzva občanům [793 kB]

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h