Vyvěšené dokumenty

záznam 15034

zveřejněno: 26. 5. 2022, 09:16 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 13. 6. 2022

Oznámení

Záměr
- prodeje části pozemku, k. ú. Horní Lhota

Příloha 1

záznam 15033

zveřejněno: 26. 5. 2022, 09:15 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 13. 6. 2022

Oznámení

Záměr
- pronajmout a dát do výpůjčky části pozemku, k. ú. Blansko

Příloha 1

záznam 15032

zveřejněno: 26. 5. 2022, 09:11 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 13. 6. 2022

Oznámení

Záměr
- směnit pozemek, k. ú. Blansko

Příloha 1

záznam 15029

zveřejněno: 25. 5. 2022, 14:25 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 10. 6. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při budování nové OK na silnici II/377 v k.ú, Rájec nad Svitavou

Příloha 1

záznam 15028

zveřejněno: 25. 5. 2022, 14:21 h, volby
datum sejmutí: 26. 9. 2022

Seznam registračních úřadů ORP Blansko

Příloha 1

záznam 15027

zveřejněno: 25. 5. 2022, 07:00 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 10. 6. 2022

Zveřejnění návrhu koncepce

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027

Příloha 1

záznam 15026

zveřejněno: 24. 5. 2022, 13:03 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 9. 6. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při opravě zabezpečovacích zařízení železničních přejezdů P 6802 a P 6804 v Blansku

Příloha 1

záznam 15025

zveřejněno: 24. 5. 2022, 13:01 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 9. 6. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při provádění otevřeného překopu komunikace v ul. Alešova v Blansku

Příloha 1

záznam 15023

zveřejněno: 23. 5. 2022, 13:28 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 8. 6. 2022

Ztráty a nálezy

Příloha 1

záznam 15020

zveřejněno: 20. 5. 2022, 12:34 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 6. 6. 2022

Veřejná vyhláška

Novostavba chodníku U Řadovek, Sloup, žadatel městys Sloup

Příloha 1

záznam 15019

zveřejněno: 20. 5. 2022, 12:32 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 6. 6. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP na MK v obci Šošůvka

Příloha 1

záznam 15018

zveřejněno: 20. 5. 2022, 12:30 h, dokumenty úřadu
datum sejmutí: 30. 5. 2022

Informace

Novostavba rodinného domu ve Vavřinci, žadatelé Tereza Siglová a Martin Sigl, které zastupuje INGSTEP s.r.o.

Příloha 1

záznam 15017

zveřejněno: 19. 5. 2022, 12:39 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 6. 6. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v Adamově při výstavbě opěrné zdi v ulici Nádražní

Příloha 1

záznam 15016

zveřejněno: 19. 5. 2022, 12:37 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 6. 6. 2022

Veřejná vyhláška

Kanalizační přípojky Šebrov - Kateřina, část Šebrov, III. etapa, žadatel obec Šebrov - Kateřina

Příloha 1

záznam 15014

zveřejněno: 19. 5. 2022, 09:21 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 27. 5. 2022

Veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota

Příloha 1

záznam 15013

zveřejněno: 18. 5. 2022, 13:36 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 3. 6. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při uzavírce silnice III/37442 v k.ú. Veselice na Moravě

Příloha 1

záznam 15010

zveřejněno: 16. 5. 2022, 14:42 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 1. 6. 2022

Veřejná vyhláška

II/373 Jedovnice-Křtiny-Březina - SO 107 Chodníky, Jekovnice, žadatel městys Jedovnice

Příloha 1

záznam 15009

zveřejněno: 16. 5. 2022, 14:39 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 1. 6. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při rekonstrukci nástupišť v žst. Adamov

Příloha 1

záznam 15004

zveřejněno: 16. 5. 2022, 07:30 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 15. 6. 2022

Oznámení

Pronájem bytu č. 85, A. Dvořáka 4a, Blansko

Příloha 1

záznam 15003

zveřejněno: 13. 5. 2022, 12:08 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 30. 5. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v rámci akce III/37937 Blansko, přemostění - etapa 1

Příloha 1

záznam 15002

zveřejněno: 13. 5. 2022, 12:06 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 30. 5. 2022

Veřejná vyhláška

Hořice - přístavba a stavební úpravy místní komunikace, chodníky, sjezdy, výhybny, žadatel město Blansko

Příloha 1

záznam 15000

zveřejněno: 12. 5. 2022, 13:59 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 30. 5. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při opravě vodovodu v obci Lažany

Příloha 1

záznam 14999

zveřejněno: 12. 5. 2022, 13:57 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 30. 5. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v obci Býkovice při ukládání optických kabelů

Příloha 1

záznam 14998

zveřejněno: 12. 5. 2022, 13:56 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 30. 5. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v Blansku při uzavírce parkoviště v ul. Vodní

Příloha 1

záznam 14997

zveřejněno: 12. 5. 2022, 13:54 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 30. 5. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení nového ochranného pásma vodního zdroje Nové Dvory

Příloha 1

záznam 14996

zveřejněno: 12. 5. 2022, 13:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 6. 2022

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dne 01.06.2022
- Hořice

Příloha 1

záznam 14993

zveřejněno: 12. 5. 2022, 07:15 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 30. 5. 2022

Oznámení

Záměr
- směnit části pozemků, k.ú. Blansko

Příloha 1

záznam 14994

zveřejněno: 12. 5. 2022, 07:15 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 30. 5. 2022

Oznámení

Záměr
- změnit smlouvy

Příloha 1

záznam 14992

zveřejněno: 11. 5. 2022, 13:18 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 27. 5. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při údržbě mostů přes železniční trať v k.ú. Olomučany

Příloha 1

záznam 14991

zveřejněno: 11. 5. 2022, 13:16 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 27. 5. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v Adamově při přeložce kab. VN

Příloha 1

záznam 14990

zveřejněno: 11. 5. 2022, 13:14 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 27. 5. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při cyklistických závodech v Bořitově

Příloha 1

záznam 14989

zveřejněno: 10. 5. 2022, 13:29 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 10. 6. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP na pozemní komunikaci u firmy Stolařství Nečas v Černé Hoře

Příloha 1

záznam 14985

zveřejněno: 9. 5. 2022, 14:36 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27. 5. 2022

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dne 26.05.2022
- Blansko

Příloha 1

záznam 14984

zveřejněno: 6. 5. 2022, 12:27 h, volby
datum sejmutí: 3. 10. 2022

Zvláštní účet u ČNB pro složení kauce pro volby do Senátu

Příloha 1

záznam 14979

zveřejněno: 5. 5. 2022, 13:34 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 9. 6. 2022

Dražební vyhláška

Dražba
- věci movité, osobní automobil BM

Příloha 1

záznam 14970

zveřejněno: 3. 5. 2022, 14:19 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 16. 6. 2022

Usnesení

Dražba
- podíl 1/4 na nemovitých věcech, k.ú. Kotvrdovice

Příloha 1

záznam 14966

zveřejněno: 2. 5. 2022, 14:27 h, volby
datum sejmutí: 3. 10. 2022

Oznámení

o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR

Příloha 1

záznam 14965

zveřejněno: 2. 5. 2022, 14:24 h, volby | OHS
datum sejmutí: 26. 9. 2022

Oznámení

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obcí

Příloha 1

záznam 14956

zveřejněno: 29. 4. 2022, 12:26 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 30. 5. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP na pozemních komunikacích u firmy VF v Černé Hoře

Příloha 1

záznam 14952

zveřejněno: 28. 4. 2022, 13:21 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 30. 5. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP na nám. Republiky v Blansku

Příloha 1

záznam 14951

zveřejněno: 28. 4. 2022, 13:20 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 30. 5. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP na nám. U Pivovaru v Černé Hoře

Příloha 1

záznam 14940

zveřejněno: 25. 4. 2022, 14:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27. 5. 2022

Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí na rok 2022

Příloha 1

záznam 14939

zveřejněno: 25. 4. 2022, 14:12 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 26. 5. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP v obci Šebrov - Kateřina, v části Šebrov

Příloha 1

záznam 14874

zveřejněno: 4. 4. 2022, 09:43 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 17. 10. 2022

Oznámení

Náborová inzerce Policie České republiky

Příloha 1

záznam 14848

zveřejněno: 23. 3. 2022, 07:00 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 2. 2023

Rozhodnutí

o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Příloha 1

záznam 14849

zveřejněno: 23. 3. 2022, 07:00 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 2. 2023

Rozhodnutí

o prominutí místního poplatku ze psů

Příloha 1

záznam 14839

zveřejněno: 21. 3. 2022, 07:31 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 3. 2023

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2022

Příloha 1

záznam 14793

zveřejněno: 7. 3. 2022, 14:33 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 8. 2022

Rozhodnutí

o prominutí místního poplatku z pobytu

Příloha 1

záznam 14784

zveřejněno: 3. 3. 2022, 12:50 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 1. 6. 2022

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota - prodloužení

Příloha 1

záznam 14747

zveřejněno: 16. 2. 2022, 09:31 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Výzva

vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Příloha 1

záznam 7843

zveřejněno: 26. 1. 2022, 14:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 7604

zveřejněno: 26. 1. 2022, 13:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 7384

zveřejněno: 26. 1. 2022, 10:00 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 14636

zveřejněno: 22. 12. 2021, 13:32 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 3. 1. 2024

Oznámení

Zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2023 - 2025

Příloha

záznam 14635

zveřejněno: 22. 12. 2021, 13:30 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 3. 1. 2023

Oznámení

Zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2022

Příloha

záznam 14350

zveřejněno: 20. 9. 2021, 13:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 14276

zveřejněno: 23. 8. 2021, 14:40 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 14152

zveřejněno: 29. 6. 2021, 07:00 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 7. 2022

Oznámení

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2020

Příloha

záznam 13867

zveřejněno: 23. 3. 2021, 13:23 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 13325

zveřejněno: 19. 8. 2020, 14:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 13292

zveřejněno: 29. 7. 2020, 13:25 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 13291

zveřejněno: 29. 7. 2020, 13:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 12933

zveřejněno: 25. 2. 2020, 09:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva NIV - ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle §65 odst.3 zákona č.256/2013Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Příloha

záznam 12726

zveřejněno: 10. 12. 2019, 13:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 12675

zveřejněno: 21. 11. 2019, 12:57 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 12422

zveřejněno: 15. 8. 2019, 07:40 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 12043

zveřejněno: 4. 4. 2019, 13:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 11976

zveřejněno: 13. 3. 2019, 13:57 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 11424

zveřejněno: 24. 8. 2018, 10:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Příloha

záznam 10917

zveřejněno: 22. 2. 2018, 10:29 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 10445

zveřejněno: 7. 9. 2017, 11:08 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 10089

zveřejněno: 16. 5. 2017, 13:16 h, dokumenty úřadu | PRAV
datum sejmutí: 4. 7. 2023

Informace

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Příloha

záznam 9782

zveřejněno: 15. 2. 2017, 12:46 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 9315

zveřejněno: 12. 9. 2016, 09:33 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 8813

zveřejněno: 7. 3. 2016, 13:07 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 8595

zveřejněno: 9. 12. 2015, 15:25 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 8566

zveřejněno: 2. 12. 2015, 10:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 8352

zveřejněno: 11. 9. 2015, 13:32 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 8094

zveřejněno: 19. 5. 2015, 10:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva

Výzva spoluobčanům

Příloha

            aktualizováno: 5. 5. 2022, 08:05 h