Vyvěšené dokumenty

záznam 13948

zveřejněno: 20.01.2021, 13:09:41 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 05.02.2021

Veřejná vyhláška [623 kB]

Rekreační chata, zpevněné plochy pro přístup a příjezd, studna, DČOV, rozvody vody, odpadní kanalizace a vedení NN, žadatel Zdeněk Reich

záznam 13947

zveřejněno: 20.01.2021, 13:07:19 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 05.02.2021

Veřejná vyhláška [475 kB]

Stanovení PÚP při provádění opravy kanalizační sítě a ČOV v obci Šebrov-Kateřina

záznam 13946

zveřejněno: 20.01.2021, 07:00:32 h, dokumenty úřadu / SRM
datum sejmutí: 18.02.2021

Oznámení [51 kB]

Záměr
pronajmout nebytový prostor v bytovém domě Chelčického 56, Blansko

záznam 13945

zveřejněno: 19.01.2021, 13:01:04 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 04.02.2021

Veřejná vyhláška [418 kB]

Stanovení PÚP při zřízení pracovního místa v ul. Sportovní v Rájci-Jestřebí

záznam 13944

zveřejněno: 19.01.2021, 12:59:29 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 04.02.2021

Veřejná vyhláška [393 kB]

Stanovení PÚP na silnici II/374 v extravilánu města Rájec - Jestřebí

záznam 13943

zveřejněno: 19.01.2021, 12:57:45 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 04.02.2021

Veřejná vyhláška [341 kB]

Stanovení PÚP na MK v Rájci-Jestřebí - pro vjezd a výjezd vozidel stavby

záznam 13942

zveřejněno: 19.01.2021, 12:55:38 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 18.02.2021

Veřejná vyhláška [384 kB]

Návrh stanovení MÚP v obci Olomučany - na novém parkovišti u kulturního centra

záznam 13937

zveřejněno: 18.01.2021, 14:11:53 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 03.02.2021

Veřejná vyhláška [471 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce silnice III/37917

záznam 13936

zveřejněno: 18.01.2021, 14:07:40 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 03.02.2021

Veřejná vyhláška [387 kB]

Stanovení MÚP na parkovišti u OD Lidl v Blansku

záznam 13934

zveřejněno: 15.01.2021, 12:38:50 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 01.02.2021

Veřejná vyhláška [438 kB]

Stanovení MÚP na MK obce Vysočany

záznam 13933

zveřejněno: 15.01.2021, 12:37:43 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 01.02.2021

Veřejná vyhláška [412 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce silnice III/37427

záznam 13930

zveřejněno: 15.01.2021, 08:34:19 h, dokumenty úřadu / SRM
datum sejmutí: 01.02.2021

Oznámení [138 kB]

Záměr
odprodat pozemek parc.č.st. 5440, k.ú. Blansko

záznam 13929

zveřejněno: 15.01.2021, 08:07:34 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.03.2021

Očkování proti COVID-19 pro seniory 80+ [528 kB]

záznam 13927

zveřejněno: 14.01.2021, 07:00:24 h, dokumenty úřadu / SRM
datum sejmutí: 01.02.2021

Oznámení [67 kB]

Záměr
odprodat část pozemku parc.č. 332, k.ú. Lažánky u Blanska

záznam 13926

zveřejněno: 14.01.2021, 07:00:13 h, dokumenty úřadu / SRM
datum sejmutí: 01.02.2021

Oznámení [80 kB]

Záměr
odprodat pozemek parc.č.st. 4307, k.ú. Blansko

záznam 13925

zveřejněno: 13.01.2021, 13:13:44 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.02.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [59 kB]

Dne 01.02.2021
- Blansko
- Dolní Lhota

záznam 13924

zveřejněno: 13.01.2021, 13:11:03 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 29.01.2021

Veřejná vyhláška [62 kB]

Novostavba rodinného domu č. 10, včetně zpevněných ploch, oplocení, domovních rozvodů vody, elektřiny, plynu, odpadní a srážkové kanalizace v Lipůvce

záznam 13923

zveřejněno: 13.01.2021, 13:00:22 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 22.01.2021

Veřejná vyhláška [116 kB]

Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby přístavba, nástavba a stavební úpravy obecního skladu včetně přípojky a rozvodu el. energie NN a zpevněné plochy v Ostrově u Macochy, žadatel Městys Ostrov u Macochy

záznam 13922

zveřejněno: 13.01.2021, 12:58:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25.02.2021

Usnesení [342 kB]

Dražba
- podíly na nemovitých věcech, k.ú. Rájec nad Svitavou

záznam 13919

zveřejněno: 12.01.2021, 12:07:56 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 28.01.2021

Veřejná vyhláška [173 kB]

Kabelové vedení NN v Blansku, část Olešná, lokalita Mackův mlýn s názvem stavby dle dokumentace "Olešná - úprava DS, Olej" Blansko, Olešná, žadatel EG.D, a.s., kterého zastupuje ENERGY PROJECT, s.r.o..

záznam 13918

zveřejněno: 12.01.2021, 12:04:02 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 28.01.2021

Veřejná vyhláška [190 kB]

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení stavby přístavba bytového domu v Blansku, č.p. 1361, 1362 a 1363, Družstevní 1, 3 a 5 na pozemcích p.č. st. 1452 a 79/24 v katastrálním území Blansko - zřízení lodžií, stavebník Společenství vlastníků Družstevní 1, 3, 5 Blansko

záznam 13915

zveřejněno: 08.01.2021, 07:27:58 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25.01.2021

Posuzování vlivů na životní prostředí [207 kB]

Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027

záznam 13914

zveřejněno: 08.01.2021, 07:25:57 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25.01.2021

Posuzování vlivů na životní prostředí [207 kB]

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027

záznam 13909

zveřejněno: 06.01.2021, 10:52:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 22.01.2021

Rozhodnutí [378 kB]

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti

záznam 13908

zveřejněno: 05.01.2021, 12:36:35 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 21.01.2021

Rozhodnutí [182 kB]

Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře

záznam 13907

zveřejněno: 05.01.2021, 12:15:43 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21.01.2021

Usnesení [72 kB]

Odročení dražby nemovité věci v k.ú. Mutěnice, okres Hodonín

záznam 13902

zveřejněno: 04.01.2021, 11:53:51 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 20.01.2021

Veřejná vyhláška [3 MB]

Stanovení PÚP při provádění stavby "Blansko, ul. Brněnská - vodovod a kanalizace" - etapa I., etapa II.

záznam 13884

zveřejněno: 16.12.2020, 07:58:26 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28.02.2021

Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů [261 kB]

záznam 13878

zveřejněno: 14.12.2020, 13:41:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 03.01.2022

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2021 [175 kB]

záznam 13750

zveřejněno: 27.10.2020, 09:17:46 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 20.01.2021

Usnesení [381 kB]

Dražba
- nemovitost, k.ú. Stichovice

záznam 13571

zveřejněno: 19.08.2020, 14:35:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [523 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 13538

zveřejněno: 29.07.2020, 13:25:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Veřejná vyhláška [208 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 13537

zveřejněno: 29.07.2020, 13:18:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Veřejná vyhláška [588 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 13178

zveřejněno: 25.02.2020, 09:17:19 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva NIV - ÚZSVM [1 MB]

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle §65 odst.3 zákona č.256/2013Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 13131

zveřejněno: 10.02.2020, 14:29:37 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 01.02.2021

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2020 [195 kB]

záznam 12971

zveřejněno: 10.12.2019, 13:03:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Veřejná vyhláška [800 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12920

zveřejněno: 21.11.2019, 12:57:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Veřejná vyhláška [287 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12665

zveřejněno: 15.08.2019, 07:40:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [604 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12286

zveřejněno: 04.04.2019, 13:52:44 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Veřejná vyhláška [490 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12219

zveřejněno: 13.03.2019, 13:57:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [911 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 11662

zveřejněno: 24.08.2018, 10:09:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva [43 kB]

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 11154

zveřejněno: 22.02.2018, 10:29:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [1 MB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10682

zveřejněno: 07.09.2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 11.05.2022

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.05.2022

Výzva občanům [793 kB]

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h