Vyvěšené dokumenty

záznam 15290

zveřejněno: 19. 8. 2022, 11:56 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 5. 9. 2022

Veřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Rájec-Jestřebí a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.

Příloha 1

záznam 15289

zveřejněno: 19. 8. 2022, 11:54 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 5. 9. 2022

Veřejná vyhláška

novostavba astavební úpravy chodníků - I. etapa, žadatel městys Doubravice nad Svitavou

Příloha 1

záznam 15288

zveřejněno: 19. 8. 2022, 07:00 h, dokumenty úřadu | OHS
datum sejmutí: 5. 9. 2022

Ztráty a nálezy

Příloha 1

záznam 15287

zveřejněno: 18. 8. 2022, 13:22 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 5. 9. 2022

Veřejná vyhláška

Stavební úpravy místní komunikace ke hřbitovu, opěrná stěna, parkovací plocha v Lažánkách, žadatel město Blansko

Příloha 1

záznam 15286

zveřejněno: 17. 8. 2022, 12:50 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 2. 9. 2022

Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení územního řízení na stavbu "Blansko, Olešná - splašková kanalizace", žadatel "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí

Příloha 1

záznam 15285

zveřejněno: 16. 8. 2022, 12:55 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 1. 9. 2022

Veřejná vyhláška

Novostavba rodinného domu ve Vavřinci, část Nové Dvory

Příloha 1

záznam 15281

zveřejněno: 12. 8. 2022, 12:06 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 29. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při rekonstrukci silnice III/37440

Příloha 1

záznam 15280

zveřejněno: 12. 8. 2022, 12:04 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 29. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Zastavení řízení - výjimka pro stavbu mateřské školy Svinošice, žadatel obec Svinošice, zastoupená Ing. Erikem Volfem

Příloha 1

záznam 15279

zveřejněno: 11. 8. 2022, 12:24 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 29. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při uzavírce lesní cesty od Kateřinského mostu do Adamova

Příloha 1

záznam 15278

zveřejněno: 11. 8. 2022, 12:22 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 29. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v Doubravici nad Svitavou, v ulici Dolní

Příloha 1

záznam 15277

zveřejněno: 11. 8. 2022, 12:20 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 29. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v Blansku při opravě Salmova jezu

Příloha 1

záznam 15276

zveřejněno: 11. 8. 2022, 12:18 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Novostavba rodinného domu v Lipovci, žadatel Karel Pernica a Eva Pernicová

Příloha 1

záznam 15275

zveřejněno: 11. 8. 2022, 10:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 14. 9. 2022

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Dne 13.09.2022 od 7:30 do 16:30
Blansko, Seifertova 2247/7

Příloha 1

záznam 15274

zveřejněno: 11. 8. 2022, 10:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 8. 9. 2022

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Dne 7.9.2022 od 7:00 do 13:30
Blansko, Lažánky, Olomučany

Příloha 1

záznam 15273

zveřejněno: 10. 8. 2022, 12:25 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 5. 9. 2022

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Dne 2.9.2022 od 7:00 do 15:00
Blansko - Lažánky, Rudice

Příloha 1

záznam 15271

zveřejněno: 9. 8. 2022, 13:10 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 25. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při opravě kolejnic v místě ŽP P6805 v obci Spešov

Příloha 1

záznam 15270

zveřejněno: 9. 8. 2022, 13:09 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 25. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v k.ú. Lažánky u Blanska - úprava DS

Příloha 1

záznam 15269

zveřejněno: 9. 8. 2022, 13:07 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 25. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při opravě komunikací v Ostrově u Macochy

Příloha 1

záznam 15266

zveřejněno: 8. 8. 2022, 12:35 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 24. 8. 2022

Veřejná vyhláška

„Stanovení MUR na parkovišti u SENIOR centra v Blansku

Příloha 1

záznam 15265

zveřejněno: 8. 8. 2022, 12:34 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 24. 8. 2022

Veřejná vyhláška

„Stanovení MUR v okolí prodejny COOP v obci Kotvrdovice"

Příloha 1

záznam 15264

zveřejněno: 8. 8. 2022, 12:32 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 24. 8. 2022

Veřejná vyhláška

„Stanovení MUR na MK Doubravice nad Svitavou“

Příloha 1

záznam 15263

zveřejněno: 8. 8. 2022, 12:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 8. 8. 2023

Informace o stavbách s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Jedná se o stavbu bez čp/če, způsob využití – stavba technického vybavení, umístěnou na pozemku stavební parcela č. 4222, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Blansko, město Blansko.

Příloha 1

záznam 15262

zveřejněno: 8. 8. 2022, 12:28 h, ostatní dokumenty | SRM
datum sejmutí: 8. 8. 2023

Informace o stavbách s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Jedná se o stavbu bez čp/če, způsob využití – garáž, umístěnou na pozemku stavební parcela č. 2191/3, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Blansko, město Blansko.

Příloha 1

záznam 15258

zveřejněno: 5. 8. 2022, 12:18 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

SO 03 polní cesta CP2 (část 2), SO 04 interakční prvek IP3, SO 06 - odvodnění komunikace, žadatel obec Ráječko a Státní pozemkový úřad, pobočka Blansko

Příloha 1

záznam 15257

zveřejněno: 5. 8. 2022, 12:14 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při provádění stavby "III/37937 Blansko, přemostění - etapa 2"

Příloha 1

záznam 15256

zveřejněno: 5. 8. 2022, 10:01 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Rudice — kanalizace, 2. etapa“, žadatel: “Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČO 49468952, zastoupení AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/1 2, 612 00 Brno, IČO 46964371

Příloha 1

záznam 15255

zveřejněno: 4. 8. 2022, 13:26 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při opravě mostu přes řeku Býkovku v Rájci - Jestřebí

Příloha 1

záznam 15254

zveřejněno: 4. 8. 2022, 13:24 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při opravě místních komunikací v Rájci - Jestřebí

Příloha 1

záznam 15253

zveřejněno: 4. 8. 2022, 13:22 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při provádění rekonstrukce komunikací a VO v ulici Horní Palava v Blansku

Příloha 1

záznam 15252

zveřejněno: 4. 8. 2022, 13:20 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při uzavírce OK v městysi Jedovnice

Příloha 1

záznam 15251

zveřejněno: 4. 8. 2022, 13:17 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Sloup, zahrnující změny SI1 - SI10, pořizované zkráceným způsobem.

Příloha 1

záznam 15250

zveřejněno: 4. 8. 2022, 13:15 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Společné povolení "Dětské hřiště Poříčí" v Blansku, žadatel Blansko

Příloha 1

záznam 15249

zveřejněno: 4. 8. 2022, 13:13 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Veřejná vyhláška

Dočasná přístupová komunikace k přehrážkám PŘ1 - PŘ5, žadatel Státní pozemkový úřad, pobočka Blanso

Příloha 1

záznam 15248

zveřejněno: 4. 8. 2022, 09:37 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 24. 8. 2022

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dne 23.08.2022
- Blansko
- Hořice
- Obůrka

Příloha 1

záznam 15247

zveřejněno: 4. 8. 2022, 07:00 h, dokumenty úřadu | OHS
datum sejmutí: 22. 8. 2022

Ztráty a nálezy

Příloha 1

záznam 15221

zveřejněno: 3. 8. 2022, 16:00 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Veřejná vyhláška

společná zařízení v
k.ú. Jestřebí a Spešov — část Spešov, žadatel Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko

Příloha 1

záznam 15246

zveřejněno: 3. 8. 2022, 14:03 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Žernovník

Příloha 1

záznam 15245

zveřejněno: 3. 8. 2022, 14:02 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Žďár

Příloha 1

záznam 15244

zveřejněno: 3. 8. 2022, 14:01 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Závist

Příloha 1

záznam 15243

zveřejněno: 3. 8. 2022, 14:00 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Vilémovice

Příloha 1

záznam 15242

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:59 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Vavřinec

Příloha 1

záznam 15241

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:58 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Újezd u Černé Hory

Příloha 1

záznam 15240

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:57 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Šošůvka

Příloha 1

záznam 15239

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:55 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Šebrov - Kateřina

Příloha 1

záznam 15238

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:55 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Svinošice

Příloha 1

záznam 15237

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:53 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Spešov

Příloha 1

záznam 15236

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:52 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Sloup

Příloha 1

záznam 15235

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:51 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Senetářov

Příloha 1

záznam 15234

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:49 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Rudice

Příloha 1

záznam 15233

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:48 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Ráječko

Příloha 1

záznam 15232

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:47 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Petrovice

Příloha 1

záznam 15231

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:46 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Ostrov u Macochy

Příloha 1

záznam 15230

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:44 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Olomučany

Příloha 1

záznam 15229

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:44 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Milonice

Příloha 1

záznam 15228

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:43 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Malá Lhota

Příloha 1

záznam 15227

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:42 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Lubě

Příloha 1

záznam 15226

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:41 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Lipůvka

Příloha 1

záznam 15225

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:41 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Lipovec

Příloha 1

záznam 15224

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:40 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Lažany

Příloha 1

záznam 15223

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:38 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Kuničky

Příloha 1

záznam 15222

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:37 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Kulířov

Příloha 1
Příloha 1

záznam 15220

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:35 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Křtiny

Příloha 1

záznam 15219

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:35 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Krasová

Příloha 1

záznam 15218

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:28 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Kotvrdovice

Příloha 1

záznam 15217

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:28 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Holštejn

Příloha 1

záznam 15216

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:27 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Habrůvka

Příloha 1

záznam 15215

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:26 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Doubravice nad Svitavou

Příloha 1

záznam 15214

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:25 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Dlouhá Lhota

Příloha 1

záznam 15213

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:24 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Černá Hora

Příloha 1

záznam 15212

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:24 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Býkovice

Příloha 1

záznam 15211

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:23 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Bukovinka

Příloha 1

záznam 15210

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:22 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Bukovina

Příloha 1

záznam 15209

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:20 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Brťov - Jeneč

Příloha 1

záznam 15208

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:19 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Bořitov

Příloha 1

záznam 15207

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:15 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Blansko

Příloha 1

záznam 15206

zveřejněno: 3. 8. 2022, 13:10 h, volby
datum sejmutí: 19. 8. 2022

Rozhodnutí

o registraci přihlášek pro volby do Senátu Parlamentu ČR

Příloha 1

záznam 15205

zveřejněno: 2. 8. 2022, 12:55 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Informace o stavbách s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

záznam 15196

zveřejněno: 29. 7. 2022, 12:39 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 16. 9. 2022

Usnesení

Dražba
- věci nemovité, k.ú. Lipůvka

Příloha 1

záznam 15185

zveřejněno: 26. 7. 2022, 12:45 h, volby
datum sejmutí: 1. 9. 2022

Pozvánka

První zasedání okrskových volebních komisí

Příloha 1

záznam 15160

zveřejněno: 13. 7. 2022, 16:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 24. 8. 2022

Usnesení

Dobrovolná dražba
podíl 1/20 na nemovitých věcech v k.ú. Blansko

Příloha 1

záznam 15108

zveřejněno: 21. 6. 2022, 14:44 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 1. 9. 2022

Informace

Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Příloha 1

záznam 15105

zveřejněno: 20. 6. 2022, 13:19 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 3. 7. 2023

Oznámení

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2021

Příloha 1

záznam 15058

zveřejněno: 3. 6. 2022, 13:07 h, volby
datum sejmutí: 26. 9. 2022

Počty podpisů na peticích a počty zastupitelů - registrační úřad Blansko

Příloha 1

záznam 15045

zveřejněno: 30. 5. 2022, 13:25 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 1. 9. 2022

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota

Příloha 1

záznam 15028

zveřejněno: 25. 5. 2022, 14:21 h, volby
datum sejmutí: 26. 9. 2022

Seznam registračních úřadů ORP Blansko

Příloha 1

záznam 14984

zveřejněno: 6. 5. 2022, 12:27 h, volby
datum sejmutí: 3. 10. 2022

Zvláštní účet u ČNB pro složení kauce pro volby do Senátu

Příloha 1

záznam 14966

zveřejněno: 2. 5. 2022, 14:27 h, volby
datum sejmutí: 3. 10. 2022

Oznámení

o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR

Příloha 1

záznam 14965

zveřejněno: 2. 5. 2022, 14:24 h, volby | OHS
datum sejmutí: 26. 9. 2022

Oznámení

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obcí

Příloha 1

záznam 14874

zveřejněno: 4. 4. 2022, 09:43 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 17. 10. 2022

Oznámení

Náborová inzerce Policie České republiky

Příloha 1

záznam 14848

zveřejněno: 23. 3. 2022, 07:00 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 2. 2023

Rozhodnutí

o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Příloha 1

záznam 14849

zveřejněno: 23. 3. 2022, 07:00 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 2. 2023

Rozhodnutí

o prominutí místního poplatku ze psů

Příloha 1

záznam 14839

zveřejněno: 21. 3. 2022, 07:31 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 3. 2023

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2022

Příloha 1

záznam 14747

zveřejněno: 16. 2. 2022, 09:31 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Výzva

vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Příloha 1

záznam 7843

zveřejněno: 26. 1. 2022, 14:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 7604

zveřejněno: 26. 1. 2022, 13:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 7384

zveřejněno: 26. 1. 2022, 10:00 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 14636

zveřejněno: 22. 12. 2021, 13:32 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 3. 1. 2024

Oznámení

Zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2023 - 2025

Příloha

záznam 14635

zveřejněno: 22. 12. 2021, 13:30 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 3. 1. 2023

Oznámení

Zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2022

Příloha

záznam 14350

zveřejněno: 20. 9. 2021, 13:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 14276

zveřejněno: 23. 8. 2021, 14:40 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 13867

zveřejněno: 23. 3. 2021, 13:23 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 13325

zveřejněno: 19. 8. 2020, 14:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 13292

zveřejněno: 29. 7. 2020, 13:25 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 13291

zveřejněno: 29. 7. 2020, 13:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 12933

zveřejněno: 25. 2. 2020, 09:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva NIV - ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle §65 odst.3 zákona č.256/2013Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Příloha

záznam 12726

zveřejněno: 10. 12. 2019, 13:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 12675

zveřejněno: 21. 11. 2019, 12:57 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 12422

zveřejněno: 15. 8. 2019, 07:40 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 12043

zveřejněno: 4. 4. 2019, 13:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 11976

zveřejněno: 13. 3. 2019, 13:57 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 11424

zveřejněno: 24. 8. 2018, 10:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Příloha

záznam 10917

zveřejněno: 22. 2. 2018, 10:29 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 10445

zveřejněno: 7. 9. 2017, 11:08 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 10089

zveřejněno: 16. 5. 2017, 13:16 h, dokumenty úřadu | PRAV
datum sejmutí: 4. 7. 2023

Informace

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Příloha

záznam 9782

zveřejněno: 15. 2. 2017, 12:46 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 9315

zveřejněno: 12. 9. 2016, 09:33 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 8813

zveřejněno: 7. 3. 2016, 13:07 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 8595

zveřejněno: 9. 12. 2015, 15:25 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 8566

zveřejněno: 2. 12. 2015, 10:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 8352

zveřejněno: 11. 9. 2015, 13:32 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 8094

zveřejněno: 19. 5. 2015, 10:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva

Výzva spoluobčanům

Příloha

            aktualizováno: 5. 5. 2022, 08:05 h