Vyvěšené dokumenty

záznam 15572

zveřejněno: 2. 12. 2022, 11:58 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 19. 12. 2022

Usnesení

Dražba
- podíl 1/2 na nemovité věci, k.ú. Černá Hora, okres Blansko

Příloha 1

záznam 15570

zveřejněno: 2. 12. 2022, 09:37 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 19. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stavební úpravy v budově zdravotního střediska čp. 282 v Lipovci

Příloha 1

záznam 15569

zveřejněno: 2. 12. 2022, 09:32 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 19. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v Adamově při provádění rekonstrukce železniční dopravní cesty

Příloha 1

záznam 15567

zveřejněno: 2. 12. 2022, 07:00 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 23. 12. 2022

Oznámení

Záměr pronajmout
- nebytový prostor - garážové stání

Příloha 1

záznam 15568

zveřejněno: 1. 12. 2022, 12:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 20. 12. 2022

Sdělení o zveřejnění

Příloha 1

záznam 15566

zveřejněno: 30. 11. 2022, 17:00 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 8. 12. 2022

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY K OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY V OBCI DLOUHÁ LHOTA

Příloha 1

záznam 15564

zveřejněno: 30. 11. 2022, 10:34 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 23. 12. 2022

Návrh rozpočtu města Blansko na rok 2023

Příloha 1

záznam 15562

zveřejněno: 29. 11. 2022, 09:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30. 12. 2022

Dražební vyhláška

Dražba
- podíl 1/4 na nemovité věci, k.ú. Adamov

Příloha 1

záznam 15561

zveřejněno: 29. 11. 2022, 09:13 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 15. 12. 2022

Oznámení

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – NÁVRH
vyloučení (zákaz) vstupu do lesa

Příloha 1

záznam 15560

zveřejněno: 25. 11. 2022, 12:12 h, dokumenty úřadu | SEKR
datum sejmutí: 13. 12. 2022

Výběrové řízení

Sociální pracovník v oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MěÚ Blansko

Příloha 1

záznam 15559

zveřejněno: 25. 11. 2022, 10:01 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 12. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při výměně svítidel VO v Černé Hoře

Příloha 1

záznam 15558

zveřejněno: 25. 11. 2022, 08:18 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 12. 12. 2022

Oznámení

Záměr
prodeje spoluvlastnických podílů pozemků

Příloha 1

záznam 15557

zveřejněno: 24. 11. 2022, 12:33 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 12. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v Blansku při zrušení ŽP P6801 a výstavbě podchodu

Příloha 1

záznam 15556

zveřejněno: 23. 11. 2022, 10:53 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 9. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při opravě mostu přes řeku Býkovku v Rájci - Jestřebí

Příloha 1

záznam 15555

zveřejněno: 22. 11. 2022, 12:23 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 9. 12. 2022

Oznámení

Vyplácení nájemného členům Honebního společenstva Rudice

Příloha 1

záznam 15552

zveřejněno: 22. 11. 2022, 12:14 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 8. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při uzavírce OK v městysi Jedovnice

Příloha 1

záznam 15551

zveřejněno: 21. 11. 2022, 13:26 h, volby
datum sejmutí: 22. 12. 2022

Pozvánka

Příloha 1

záznam 15550

zveřejněno: 21. 11. 2022, 13:24 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 7. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v rámci akce III/37937 BLANSKO, PŘEMOSTĚNÍ - ETAPA 4

Příloha 1

záznam 15549

zveřejněno: 21. 11. 2022, 13:22 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 16. 12. 2022

Dražební vyhláška

Dražba
- věci movité, vozidlo Ford Focus

Příloha 1

záznam 15548

zveřejněno: 21. 11. 2022, 13:21 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 16. 12. 2022

Usnesení

Dražba
- spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech, k.ú. Šošůvka

Příloha 1

záznam 15546

zveřejněno: 18. 11. 2022, 10:52 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 19. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení nové MÚP v prostoru OK v Rájci-Jestřebí

Příloha 1

záznam 15544

zveřejněno: 18. 11. 2022, 10:23 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 5. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Zemědělská stavba seníku v Petrovicích

Příloha 1

záznam 15543

zveřejněno: 18. 11. 2022, 10:16 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 5. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při provádění rekonstrukce komunikací a VO v ulici Horní Palava v Blansku

Příloha 1

záznam 15542

zveřejněno: 18. 11. 2022, 10:09 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 5. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení MÚP v Adamově po rekonstrukci parkoviště a chodníků před žst.

Příloha 1

záznam 15541

zveřejněno: 18. 11. 2022, 09:37 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 5. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení MÚP v Blansku, v části Těchov

Příloha 1

záznam 15540

zveřejněno: 18. 11. 2022, 09:19 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 5. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení MÚP po rekonstrukci železničního mostu ev.č. 374-036 u Adamova

Příloha 1

záznam 15539

zveřejněno: 16. 11. 2022, 14:49 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 6. 12. 2022

Oznámení

Záměr
- změnit nájemní smlouvu

Příloha 1

záznam 15538

zveřejněno: 16. 11. 2022, 14:46 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 6. 12. 2022

Výběrové řízení

Referent/ka správního řízení v oddělení stavebního řádu odboru stavební úřad MěÚ Blansko

Příloha 1

záznam 15534

zveřejněno: 15. 11. 2022, 12:57 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 5. 12. 2022

Výběrové řízení

Referent/ka životního prostředí na úseku vodního hospodářství

Příloha 1

záznam 15531

zveřejněno: 14. 11. 2022, 14:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 13. 1. 2023

Usnesení

Dražba
- podíl 1/9 na nemovitých věcech, k.ú. Blansko

Příloha 1

záznam 15530

zveřejněno: 14. 11. 2022, 14:25 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 15. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení nové MÚP v městysi Sloup

Příloha 1

záznam 15529

zveřejněno: 14. 11. 2022, 14:22 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 15. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP v lokalitě u ZŠ v obci Lipůvka

Příloha 1

záznam 15528

zveřejněno: 14. 11. 2022, 14:21 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 15. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP v obci Petrovice

Příloha 1

záznam 15519

zveřejněno: 10. 11. 2022, 10:08 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 12. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP na silnici III/37365 a na MK v obci Bukovina - po provedení rekonstrukce
MK

Příloha 1

záznam 15518

zveřejněno: 10. 11. 2022, 10:01 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 12. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP na parkovací ploše u OÚ Bukovina

Příloha 1

záznam 15516

zveřejněno: 10. 11. 2022, 07:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 14. 12. 2022

Usnesení

Dražba
- nemovité věci, k.ú. Blansko

Příloha 1

záznam 15511

zveřejněno: 9. 11. 2022, 14:13 h, volby
datum sejmutí: 30. 1. 2023

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

Příloha 1

záznam 15500

zveřejněno: 8. 11. 2022, 13:05 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 9. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP v Blansku, v ulici Horní Palava

Příloha 1

záznam 15496

zveřejněno: 4. 11. 2022, 12:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 5. 4. 2023

Usnesení

Dražba
- podíl 1/2 na nemovitých věcech, k.ú. Blansko

Příloha 1

záznam 15297

zveřejněno: 23. 8. 2022, 13:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva

Seznam nemovitostí

Příloha 1

záznam 15263

zveřejněno: 8. 8. 2022, 12:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 8. 8. 2023

Informace o stavbách s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Jedná se o stavbu bez čp/če, způsob využití – stavba technického vybavení, umístěnou na pozemku stavební parcela č. 4222, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Blansko, město Blansko.

Příloha 1

záznam 15262

zveřejněno: 8. 8. 2022, 12:28 h, ostatní dokumenty | SRM
datum sejmutí: 8. 8. 2023

Informace o stavbách s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Jedná se o stavbu bez čp/če, způsob využití – garáž, umístěnou na pozemku stavební parcela č. 2191/3, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Blansko, město Blansko.

Příloha 1

záznam 15205

zveřejněno: 2. 8. 2022, 12:55 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Informace o stavbách s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

záznam 15105

zveřejněno: 20. 6. 2022, 13:19 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 3. 7. 2023

Oznámení

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2021

Příloha 1

záznam 14848

zveřejněno: 23. 3. 2022, 07:00 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 2. 2023

Rozhodnutí

o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Příloha 1

záznam 14849

zveřejněno: 23. 3. 2022, 07:00 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 2. 2023

Rozhodnutí

o prominutí místního poplatku ze psů

Příloha 1

záznam 14839

zveřejněno: 21. 3. 2022, 07:31 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 3. 2023

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2022

Příloha 1

záznam 14747

zveřejněno: 16. 2. 2022, 09:31 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Výzva

vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Příloha 1

záznam 7843

zveřejněno: 26. 1. 2022, 14:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 7604

zveřejněno: 26. 1. 2022, 13:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 7384

zveřejněno: 26. 1. 2022, 10:00 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 14636

zveřejněno: 22. 12. 2021, 13:32 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 3. 1. 2024

Oznámení

Zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2023 - 2025

Příloha

záznam 14635

zveřejněno: 22. 12. 2021, 13:30 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 3. 1. 2023

Oznámení

Zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2022

Příloha

záznam 14350

zveřejněno: 20. 9. 2021, 13:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 14276

zveřejněno: 23. 8. 2021, 14:40 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 13867

zveřejněno: 23. 3. 2021, 13:23 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 13325

zveřejněno: 19. 8. 2020, 14:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 13292

zveřejněno: 29. 7. 2020, 13:25 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 13291

zveřejněno: 29. 7. 2020, 13:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 12933

zveřejněno: 25. 2. 2020, 09:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva NIV - ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle §65 odst.3 zákona č.256/2013Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Příloha

záznam 12726

zveřejněno: 10. 12. 2019, 13:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 12675

zveřejněno: 21. 11. 2019, 12:57 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 12422

zveřejněno: 15. 8. 2019, 07:40 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 12043

zveřejněno: 4. 4. 2019, 13:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2023

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Příloha

záznam 11976

zveřejněno: 13. 3. 2019, 13:57 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 11424

zveřejněno: 24. 8. 2018, 10:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Příloha

záznam 10917

zveřejněno: 22. 2. 2018, 10:29 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 10445

zveřejněno: 7. 9. 2017, 11:08 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 10089

zveřejněno: 16. 5. 2017, 13:16 h, dokumenty úřadu | PRAV
datum sejmutí: 4. 7. 2023

Informace

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Příloha

záznam 9782

zveřejněno: 15. 2. 2017, 12:46 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 9315

zveřejněno: 12. 9. 2016, 09:33 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 8813

zveřejněno: 7. 3. 2016, 13:07 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 8595

zveřejněno: 9. 12. 2015, 15:25 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 8566

zveřejněno: 2. 12. 2015, 10:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 8352

zveřejněno: 11. 9. 2015, 13:32 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 8094

zveřejněno: 19. 5. 2015, 10:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva

Výzva spoluobčanům

Příloha

            aktualizováno: 5. 5. 2022, 08:05 h