Vyvěšené dokumenty

záznam 14366

zveřejněno: 18. 6. 2021, 12:11:53 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 7. 7. 2021

Veřejná vyhláška [458 kB]

Rozhodnutí dodatečné povolení stavby: telekomunikační kabel v Blansku, lokalita nad Čertovkou - I. etapa, žadatel ign. cz internet, s.r.o..

záznam 14364

zveřejněno: 18. 6. 2021, 10:37:22 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 8. 7. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [49 kB]

Dne 07.07.2021
- Blansko

záznam 14363

zveřejněno: 17. 6. 2021, 13:25:54 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21. 7. 2021

Usnesení [285 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovité věci, k.ú. Kuřim

záznam 14362

zveřejněno: 17. 6. 2021, 13:23:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21. 7. 2021

Usnesení [92 kB]

Odložení dražby na podíl na nemovitostech, k.ú. Šošůvka
- odloženo na neurčito

záznam 14361

zveřejněno: 17. 6. 2021, 12:53:07 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 7. 7. 2021

Veřejná vyhláška [1008 kB]

Stanovení PÚP při úplné uzavírce silnic II/374, III/37435A v k.ú. Rájec nad Svitavou

záznam 14360

zveřejněno: 17. 6. 2021, 12:48:43 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 28. 6. 2021

Veřejná vyhláška [142 kB]

Novostavba rodinného domu v Lipovci včetně příslušenství, navrhovatelé Jan Celý, Mgr. Barbora Celá, které zastupuje INGSTEP s.r.o.

záznam 14359

zveřejněno: 17. 6. 2021, 10:28:31 h, volby
datum sejmutí: 11. 10. 2021

Oznámení [184 kB]

Doba a místo konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

záznam 14358

zveřejněno: 16. 6. 2021, 12:59:52 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 2. 7. 2021

Veřejná vyhláška [496 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce silnice III/37922 - provádění stavební akce PITNÁ VODA JEDOVNICKO - OLOMUČANY

záznam 14357

zveřejněno: 15. 6. 2021, 12:50:24 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 1. 7. 2021

Veřejná vyhláška [402 kB]

Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov

záznam 14356

zveřejněno: 15. 6. 2021, 12:49:39 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 1. 7. 2021

Ztráty a nálezy [274 kB]

záznam 14351

zveřejněno: 14. 6. 2021, 12:53:20 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 23. 6. 2021

12. zasedání Zastupitelstva města Blansko [63 kB]

Dne 22.06.2021

záznam 14350

zveřejněno: 14. 6. 2021, 12:52:23 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25. 6. 2021

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje [184 kB]

Dne 24.06.2021

záznam 14349

zveřejněno: 11. 6. 2021, 12:36:34 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [88 kB]

Novostavba rodinného domu s garáží č.6, včetně zpevněných ploch, oplocení, domovních rozvodů vody, elektřiny, plynu, odpadní a srážkové kanalizace v Lipůvce, žadatel Bomavet, s.r.o.

záznam 14348

zveřejněno: 11. 6. 2021, 09:09:17 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 28. 6. 2021

Oznámení [43 kB]

Záměr
- prodloužit dobu hrazení sníženého nájemného

záznam 14347

zveřejněno: 10. 6. 2021, 13:11:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 5. 7. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [49 kB]

Dne 02.07.2021
- Blansko

záznam 14346

zveřejněno: 10. 6. 2021, 13:09:12 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 28. 6. 2021

Veřejná vyhláška [58 kB]

Novostavba rodinného domu č. 3, včetně zpevněných ploch, oplocení, domovních rozvodů vody, elektřiny, plynu, odpadní a srážkové kanalizace v Lipůvce

záznam 14345

zveřejněno: 10. 6. 2021, 13:08:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 1. 9. 2021

Oznámení [84 kB]

záznam 14343

zveřejněno: 10. 6. 2021, 07:10:43 h, dokumenty úřadu / SRM
datum sejmutí: 28. 6. 2021

Oznámení o zakázce [47 kB]

Veřejné služby v přepravě cestujících

záznam 14342

zveřejněno: 9. 6. 2021, 14:11:14 h, dokumenty úřadu / SRM
datum sejmutí: 28. 6. 2021

Oznámení [44 kB]

Záměr
- pronajmout nebytové prostory, ul. K.J.Mašky 2

záznam 14341

zveřejněno: 9. 6. 2021, 14:09:02 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 25. 6. 2021

Veřejná vyhláška [518 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce chodníku a parkovacích stání na nám. Republiky v Blansku

záznam 14339

zveřejněno: 8. 6. 2021, 13:15:45 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 24. 6. 2021

Veřejná vyhláška [146 kB]

Kabelové vedení NN v Blansku, část Olešná s názvem stavby "Olešná - úprava DS, Čermák", žadatel EG.D, a.s., kterého zastupuje MOPRE s.r.o., RS Vyškov

záznam 14338

zveřejněno: 8. 6. 2021, 13:06:40 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 24. 6. 2021

Veřejná vyhláška [424 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce železničního přejezdu P6802 v Blansku

záznam 14334

zveřejněno: 7. 6. 2021, 14:05:26 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 23. 6. 2021

Veřejná vyhláška [128 kB]

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - IS a komunikace v lokalitě "Ve zmolách" - Lipůvka, prodloužení veřejného vodovodu a splaškové kanalizace - pro dědice po zemřelém Miloslavovi Hlaváčkovi

záznam 14333

zveřejněno: 7. 6. 2021, 14:02:43 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 23. 6. 2021

Veřejná vyhláška [59 kB]

Novostavba rodinného domu s garáží č.5, včetně zpevněných ploch,oplocení, domovních rozvodů vody, elektřiny, plynu, odpadní a srážkové kanalizace v Lipůvce

záznam 14332

zveřejněno: 7. 6. 2021, 14:00:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 23. 6. 2021

Sdělení o zveřejnění [51 kB]

Podklady pro jednání VII. Valné hromady Svazku

záznam 14331

zveřejněno: 4. 6. 2021, 12:27:43 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [242 kB]

II/373, 379 Jedovnice - křižovatka, žadatel Jihomoravský kraj, kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever

záznam 14330

zveřejněno: 4. 6. 2021, 12:21:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 7. 7. 2021

Usnesení [314 kB]

Dražba
- věci nemovité, k.ú. Sasina

záznam 14329

zveřejněno: 4. 6. 2021, 12:17:53 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 26. 6. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [49 kB]

Dne 25.06.2021
- Blansko

záznam 14327

zveřejněno: 3. 6. 2021, 13:14:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21. 7. 2021

Dražební vyhláška [297 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovitých věcech, k.ú. Šošůvka

záznam 14326

zveřejněno: 3. 6. 2021, 13:12:33 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25. 8. 2021

Usnesení [345 kB]

Dražba
- podíl 1/20 na nemovité věci, k.ú. Jedovnice

záznam 14325

zveřejněno: 3. 6. 2021, 13:11:26 h, dokumenty úřadu / SRM
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Oznámení [168 kB]

Záměr
- pronajmout část pozemku

záznam 14324

zveřejněno: 3. 6. 2021, 13:10:15 h, dokumenty úřadu / SRM
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Oznámení [43 kB]

Záměr
- změnit nájemní smlouvu

záznam 14323

zveřejněno: 3. 6. 2021, 13:08:37 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 1. 9. 2021

Veřejná vyhláška [228 kB]

Opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota

záznam 14322

zveřejněno: 3. 6. 2021, 13:07:02 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [320 kB]

Stanovení PÚP při ukládání telekomunikačního kabelu v ulici Horní Palava v Blansku

záznam 14321

zveřejněno: 3. 6. 2021, 13:05:18 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [99 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Sloup s pokyny pro zpracování návrhů změn

záznam 14320

zveřejněno: 3. 6. 2021, 13:03:08 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [453 kB]

Stanovení PÚP při uzavírkách pozemních komunikací v Blansku v rámci stavby REKO MS BLANSKO -BRNĚNSKÁ

záznam 14319

zveřejněno: 3. 6. 2021, 13:00:11 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [102 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změn Sv1, Sv3 a Sv4 Územního plánu Svinošice, pořizované zkráceným způsobem

záznam 14318

zveřejněno: 3. 6. 2021, 12:58:37 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [425 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce ŽP P6807 na místní komunikaci v Doubravici nad Svitavou

záznam 14317

zveřejněno: 2. 6. 2021, 15:51:19 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 22. 6. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [44 kB]

Dne 21.06.2021
- Těchov
- Žižlavice

záznam 14316

zveřejněno: 2. 6. 2021, 15:50:08 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 22. 6. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [47 kB]

Dne 21.06.2021
- Těchov
- Žižlavice

záznam 14315

zveřejněno: 2. 6. 2021, 15:46:06 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 22. 6. 2021

Sdělení o zveřejnění [289 kB]

Podklady pro jednání VII. Valné hromady Svazku

záznam 14314

zveřejněno: 2. 6. 2021, 14:23:18 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 23. 6. 2021

Návrh závěrečného účtu města Blansko za rok 2020 [510 kB]

záznam 14313

zveřejněno: 2. 6. 2021, 14:18:28 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 18. 6. 2021

Veřejná vyhláška [208 kB]

Stavební úpravy Havlíčkova náměstí - I. etapa, Jedovnice - místní komunikace parkovací stání, chodníky, žadatel Městys Jedovnice

záznam 14311

zveřejněno: 2. 6. 2021, 10:28:12 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 18. 6. 2021

Ztráty a nálezy [276 kB]

záznam 14310

zveřejněno: 2. 6. 2021, 09:57:24 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [2 MB]

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

záznam 14309

zveřejněno: 2. 6. 2021, 09:55:01 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [1023 kB]

Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

záznam 14300

zveřejněno: 28. 5. 2021, 11:55:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29. 6. 2021

Usnesení [260 kB]

Dražba
- spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech 1/4, k.ú. Žernovník u Černé Hory

záznam 14268

zveřejněno: 21. 5. 2021, 10:19:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 5. 7. 2021

Usnesení [169 kB]

Dražba - notebooky

záznam 14265

zveřejněno: 20. 5. 2021, 13:20:25 h, dokumenty úřadu /
datum sejmutí: 21. 6. 2021

Veřejná vyhláška [312 kB]

Návrh stanovení MÚP v ul. Dolní Palava v Blansku

záznam 14115

zveřejněno: 23. 3. 2021, 13:23:33 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [518 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 14018

zveřejněno: 17. 2. 2021, 09:54:40 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 1. 3. 2022

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2021 [69 kB]

záznam 13878

zveřejněno: 14. 12. 2020, 13:41:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 3. 1. 2022

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2021 [175 kB]

záznam 13571

zveřejněno: 19. 8. 2020, 14:35:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 9. 2022

Výzva občanům [523 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 13538

zveřejněno: 29. 7. 2020, 13:25:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Veřejná vyhláška [208 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 13537

zveřejněno: 29. 7. 2020, 13:18:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Veřejná vyhláška [588 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 13430

zveřejněno: 16. 6. 2020, 12:53:38 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 1. 7. 2021

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2019 [175 kB]

záznam 13178

zveřejněno: 25. 2. 2020, 09:17:19 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva NIV - ÚZSVM [1 MB]

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle §65 odst.3 zákona č.256/2013Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 12971

zveřejněno: 10. 12. 2019, 13:03:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Veřejná vyhláška [800 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12920

zveřejněno: 21. 11. 2019, 12:57:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Veřejná vyhláška [287 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12665

zveřejněno: 15. 8. 2019, 07:40:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [604 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12286

zveřejněno: 4. 4. 2019, 13:52:44 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Veřejná vyhláška [490 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12219

zveřejněno: 13. 3. 2019, 13:57:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [911 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 11662

zveřejněno: 24. 8. 2018, 10:09:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva [43 kB]

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 11154

zveřejněno: 22. 2. 2018, 10:29:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [1 MB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10682

zveřejněno: 7. 9. 2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10326

zveřejněno: 16. 5. 2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15. 2. 2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12. 9. 2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 7. 3. 2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 9. 12. 2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 2. 12. 2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11. 9. 2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8319

zveřejněno: 19. 5. 2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8067

zveřejněno: 11. 2. 2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21. 10. 2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 6. 8. 2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 5. 2022

Výzva občanům [793 kB]

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h