Vyvěšené dokumenty

záznam 16268

zveřejněno: 21. 9. 2023, 09:27 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 9. 10. 2023

Veřejná vyhláška

Stanovení MÚP v lokalitě Chaloupky, Jedovnice

Příloha 1

záznam 16264

zveřejněno: 21. 9. 2023, 07:00 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 6. 12. 2023

Oznámení

Záměr
- prodeje spoluvlastnických podílů pozemků, k. ú. Blansko

Příloha 1

záznam 16263

zveřejněno: 20. 9. 2023, 10:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11. 10. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dne 10.10.2023
- Blansko

Příloha 1

záznam 16262

zveřejněno: 19. 9. 2023, 13:12 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 5. 10. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP při reklamační opravě silnice II/377 v Rájci-Jestřebí“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16259

zveřejněno: 18. 9. 2023, 15:38 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 27. 9. 2023

Veřejná vyhláška

Novostavba chodníku, autobusová zastávka, parkoviště, veřejné osvětlení, účelová komunikace - Olomučany, žadatel Obec Olomučany.

Příloha 1

záznam 16257

zveřejněno: 18. 9. 2023, 13:05 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 1. 12. 2023

Integrované šetření v zemědělství 2023

Příloha 1

záznam 16256

zveřejněno: 15. 9. 2023, 11:49 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 2. 10. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP na parkovišti v obci Holštejn“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16255

zveřejněno: 15. 9. 2023, 11:47 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 16. 10. 2023

Veřejná vyhláška

„Návrh nové MÚP na parkovišti v obci Holštejn“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16254

zveřejněno: 15. 9. 2023, 11:21 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 16. 10. 2023

Veřejná vyhláška

„Návrh stanovení MÚP v obci Petrovice“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16253

zveřejněno: 15. 9. 2023, 11:19 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 2. 10. 2023

Usnesení

Odložení dražby na neurčito
- nemovité věci, k.ú. Holštejn

Příloha 1

záznam 16252

zveřejněno: 15. 9. 2023, 11:17 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 26. 10. 2023

Dražební vyhláška

Dražba
- nemovité věci, k.ú. Hodonín

Příloha 1

záznam 16251

zveřejněno: 15. 9. 2023, 11:15 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 26. 10. 2023

Usnesení

Dražba
- podíl 9/30 na nemovitých věcech, k.ú. Blansko

Příloha 1

záznam 16249

zveřejněno: 14. 9. 2023, 12:55 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 2. 10. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení MÚP na VPÚK – na parkovišti u OC Blansko, ul. Poříčí“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16248

zveřejněno: 14. 9. 2023, 12:53 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 2. 10. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP při opravě OK na silnici I/43 u Černé Hory“

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6

záznam 16247

zveřejněno: 14. 9. 2023, 12:52 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 2. 10. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP při akci PŮLMARATON MORAVSKÝM KRASEM“

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5

záznam 16246

zveřejněno: 14. 9. 2023, 12:49 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 1. 11. 2023

Usnesení

Odročení dražby
- spoluvlastnický podíl 1/2 na nemovitých věcech v k.ú. Blansko

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16245

zveřejněno: 13. 9. 2023, 12:36 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 29. 9. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení nové MÚP v ulici Školní v Rájci-Jestřebí“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16243

zveřejněno: 12. 9. 2023, 12:23 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 29. 9. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP v ulici Hybešova v Blansku“

Příloha 1

záznam 16242

zveřejněno: 12. 9. 2023, 12:18 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 29. 9. 2023

Veřejná vyhláška

Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí MěÚ Blansko, stavebního úřadu, společnému povolení stavby: novostavba a stavební úpravy chodníku, přístavba a stavební úpravy silnice III/37441, zpevněné plochy - Blansko, Obůrka, žadatel město Blansko, které zastupuje Petr Odehnal

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16239

zveřejněno: 11. 9. 2023, 14:55 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27. 9. 2023

Rozhodnutí

Prodejní centrum pro dům a zahradu Blansko, ul. Poříčí - závěr zjišťovacího řízení

Příloha 1

záznam 16238

zveřejněno: 11. 9. 2023, 13:14 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 27. 9. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP při uzavírce chodníku v obci Lipůvka“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16237

zveřejněno: 11. 9. 2023, 10:29 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 27. 9. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP na MK Fibichova a Hybešova v Adamově“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16236

zveřejněno: 11. 9. 2023, 10:23 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 22. 9. 2023

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Dne 21.09.2023

Příloha 1

záznam 16235

zveřejněno: 8. 9. 2023, 11:00 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 26. 10. 2023

Usnesení

Dražba
- podíl 1/3 na nemovitých věcech, k.ú. Žďár u Blanska

Příloha 1

záznam 16234

zveřejněno: 8. 9. 2023, 10:59 h, dokumenty úřadu | OHS
datum sejmutí: 25. 9. 2023

Ztráty a nálezy

Příloha 1

záznam 16233

zveřejněno: 8. 9. 2023, 09:13 h, dokumenty úřadu | SOC
datum sejmutí: 9. 10. 2023

Dotační program

„Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

záznam 16231

zveřejněno: 6. 9. 2023, 14:33 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 9. 2023

Veřejná vyhláška

Stavební úpravy komunikace ul. Absolonova, žadatel Městys Jedovnice

Příloha 1

záznam 16230

zveřejněno: 6. 9. 2023, 13:47 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 22. 9. 2023

Oznámení

Záměr
- pronajmout části pozemků, k.ú. Blansko

Příloha 1

záznam 16229

zveřejněno: 6. 9. 2023, 13:44 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 23. 9. 2023

Oznámení

Záměr
- pronajmout nebytové prostory, ul. Chelčického

Příloha 1

záznam 16228

zveřejněno: 6. 9. 2023, 13:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27. 9. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dne 26.09.2023
- Klepačov
- Olomučany

Příloha 1

záznam 16227

zveřejněno: 6. 9. 2023, 13:38 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 9. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP při uzavírce silnice III/37720 v Černé Hoře“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16225

zveřejněno: 6. 9. 2023, 09:08 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 9. 2023

Veřejná vyhláška

„Oznámení o zahájení územního řízení stavby „optická podzemní síť typu FTTH v centrální části města Blansko“, žadatelka T-Mobile Czech Republic a.s.

Příloha 1

záznam 16224

zveřejněno: 6. 9. 2023, 09:00 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 22. 9. 2023

Oznámení

Záměr
- odprodat část pozemku, k.ú. Horní Lhota

Příloha 1

záznam 16222

zveřejněno: 5. 9. 2023, 09:49 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 26. 9. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dne 25.09.2023
- Těchov

Příloha 1

záznam 16216

zveřejněno: 31. 8. 2023, 08:59 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 9. 2024

Veřejná vyhláška

Výzva

Příloha 1

záznam 16206

zveřejněno: 29. 8. 2023, 08:54 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 29. 9. 2023

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP v křižovatce silnic II/378 x III/3785 x III/37924

Příloha 1

záznam 16205

zveřejněno: 28. 8. 2023, 14:02 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 9. 10. 2023

Veřejná vyhláška

Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Příloha 1

záznam 16204

zveřejněno: 28. 8. 2023, 09:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16189

zveřejněno: 23. 8. 2023, 07:27 h, dokumenty úřadu | OVV
datum sejmutí: 21. 10. 2023

Informace pro zájemce o dotace v oblasti zahraničních styků

Příloha 1

záznam 16185

zveřejněno: 21. 8. 2023, 16:23 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 19. 10. 2023

Usnesení

Dražba
- spoluvlastvický podíl 1/6 na nemovitých věcech, k.ú. Blansko

Příloha 1

záznam 16161

zveřejněno: 9. 8. 2023, 15:58 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 17. 10. 2023

Usnesení

Dražba
- podíl 1/3 na nemovitých věcech k.ú. Kulířov

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16156

zveřejněno: 8. 8. 2023, 11:47 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 29. 11. 2023

Veřejná vyhláška

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY K OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY V OBCI DLOUHÁ LHOTA - PRODLOUŽENÍ

Příloha 1

záznam 16155

zveřejněno: 8. 8. 2023, 09:53 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 29. 9. 2023

Usnesení

Dražba
- podíl 1/3 na nemovitých věcech v k.ú. Kulířov

Příloha 1

záznam 16148

zveřejněno: 1. 8. 2023, 10:54 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 13. 10. 2023

Usnesení

Dražba
- podíl 2/3 na nemovitých věce, k.ú. Žďár u Blanska

Příloha 1

záznam 16122

zveřejněno: 20. 7. 2023, 09:55 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 22. 7. 2024

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu

Příloha 1

záznam 16082

zveřejněno: 27. 6. 2023, 09:21 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 7. 2024

Oznámení

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2022

Příloha 1

záznam 15796

zveřejněno: 7. 3. 2023, 11:20 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 30. 11. 2023

Oznámení

O Z N Á M E N Í
o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Blansko obce Blansko

Příloha 1

záznam 15766

zveřejněno: 23. 2. 2023, 12:13 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Příloha 1
Příloha 2

záznam 15753

zveřejněno: 17. 2. 2023, 10:49 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 4. 2024

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2023

Příloha 1

záznam 15750

zveřejněno: 16. 2. 2023, 12:24 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Příloha 1
Příloha 2

záznam 15704

zveřejněno: 30. 1. 2023, 09:32 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 5. 2024

Oznámení

Revize katastru nemovitostí

Příloha 1

záznam 15619

zveřejněno: 23. 12. 2022, 09:36 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2023

Příloha 1

záznam 15297

zveřejněno: 23. 8. 2022, 13:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva

Seznam nemovitostí

Příloha 1

záznam 15205

zveřejněno: 2. 8. 2022, 12:55 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Informace o stavbách s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

záznam 7843

zveřejněno: 26. 1. 2022, 14:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 7604

zveřejněno: 26. 1. 2022, 13:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 7384

zveřejněno: 26. 1. 2022, 10:00 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 14636

zveřejněno: 22. 12. 2021, 13:32 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 3. 1. 2024

Oznámení

Zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2023 - 2025

Příloha

záznam 14276

zveřejněno: 23. 8. 2021, 14:40 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 13867

zveřejněno: 23. 3. 2021, 13:23 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 13325

zveřejněno: 19. 8. 2020, 14:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 12933

zveřejněno: 25. 2. 2020, 09:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva NIV - ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle §65 odst.3 zákona č.256/2013Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Příloha

záznam 12422

zveřejněno: 15. 8. 2019, 07:40 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 11976

zveřejněno: 13. 3. 2019, 13:57 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 11424

zveřejněno: 24. 8. 2018, 10:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Příloha

záznam 10917

zveřejněno: 22. 2. 2018, 10:29 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 10445

zveřejněno: 7. 9. 2017, 11:08 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 10089

zveřejněno: 16. 5. 2017, 13:16 h, dokumenty úřadu | PRAV
datum sejmutí: 4. 7. 2028

Informace

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Příloha

záznam 9782

zveřejněno: 15. 2. 2017, 12:46 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 9315

zveřejněno: 12. 9. 2016, 09:33 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 8813

zveřejněno: 7. 3. 2016, 13:07 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 8595

zveřejněno: 9. 12. 2015, 15:25 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 8566

zveřejněno: 2. 12. 2015, 10:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

Příloha

záznam 8352

zveřejněno: 11. 9. 2015, 13:32 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva občanům

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Příloha

záznam 8094

zveřejněno: 19. 5. 2015, 10:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Výzva

Výzva spoluobčanům

Příloha

            aktualizováno: 21. 9. 2023, 09:27 h