Elektronické služby

Rozklikávací rozpočet 

Přehledná a srozumitelná forma prezentace ekonomických dat ze systému GINIS, která umožňuje sledovat hospodaření města z různých úhlů pohledů, zejména v oblasti rozpočtu a účetnictví.

Jednoduchou rozklikávací formou zobrazuje stav a vývoj rozpočtu, stav čerpání výdajů a plnění příjmů. Rozklikávací rozpočet nabízí veřejnosti ucelený přehled o hospodaření organizace a fungování úřadu.

Aktualizace je prováděna jednou měsíčně, takže Blanenští uvidí i vývoj hospodaření města v průběhu celého roku. V této aplikaci si může obyvatel Blanska také zjistit rozdělení výdajů města v jednotlivých oblastech (doprava, bydlení, zeleň a podobně) a jsou zde uvedeny i rozpočty města a čerpání rozpočtů od roku 2013.


Investiční mapa 

V investiční mapě jsou vyznačeny největší investice a rekonstrukce v daném kalendářním roce. Mapa bude průběžně aktualizována na základě provedených úprav v rozpočtu. V podstatě jde o body v mapě města, které představují investiční akce většího rozsahu.

V investiční mapě jsou nebo budou zatím uvedeny jen ty investiční akce většího rozsahu, které jsou v rozpočtu přesně specifikovány a váží se k jednomu konkrétnímu místu. Jednotlivé akce budou průběžně doplňovány.

Data se do mapy přenáší z jednotlivých akcí zadaných v rozpočtu města. Kromě pozice na mapě je také uvedeno, zda se jedná o investici z dopravy, kultury, veřejné správy nebo jiné oblasti, schválená částka a případně její upravená výše. Aktuálně se mění v procentech vyjádřené již vyčerpané prostředky. Nakonec jsou zveřejněny i skutečně utracené peníze na danou akci.

            aktualizováno: 8. 9. 2022, 14:15 h