Programy, metodiky a formuláře k žádostem o dotace z MěÚ Blansko

Koncepce podpory na léta 2016–2023

Metodiky pro poskytování dotací

Programy a formuláře žádostí o dotace

Program Podpora kulturní a zájmové činnosti ve městě Blansku pro rok 2024 [PDF]

Program Podpora sportu ve městě Blansku pro rok 2024 [PDF]

Program Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2024 [PDF]

Individuální dotace ‒ Poskytování dotací mimo dotační programy [PDF]

Program Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Vzor čestného prohlášení o identifikaci

Čestné prohlášení o identifikaci

Vyúčtování dotace

            aktualizováno: 12. 4. 2024, 11:33 h