Formuláře

Online formuláře na Portálu občana města Blansko nahrazují dřívější offline verze. Díky tomu je zaručeno, že na stránkách vždy vyplňujete aktuální verzi formuláře.

Elektronické formuláře

Obsah:
Dotační formuláře
Formuláře odborů MěÚ Blansko
Životní situace

Pokud se vám nepodaří něco vyplnit nebo nebude fungovat tak, jak má, pište prosím na it@blansko.cz.

Bezpečnostní upozornění
Na zabezpečených webech (tzn. URL začíná na "https://") musí prohlížeč ověřit, že certifikát, který stránka posílá, je pravý. Pokud nemůže být ověřena jeho pravost, prohlížeč stránku nezobrazí a místo ní oznámí chybu "Varování: možné bezpečnostní riziko". Kliknutím na tlačítko Rozšířené si zobrazíte podrobnosti o dané chybě.

            aktualizováno: 10. 3. 2023, 09:42 h