Formuláře

Online formuláře nahrazují dřívější offline verze.
Díky tomu je zaručeno, že na stránkách vždy vyplňujete aktuální verzi formuláře.

Elektronické formuláře

Bezpečnostní upozornění
Na zabezpečených webech (tzn. URL začíná na "https://") musí prohlížeč ověřit, že certifikát, který stránka posílá, je pravý. Pokud nemůže být ověřena jeho pravost, prohlížeč stránku nezobrazí a místo ní oznámí chybu "Varování: možné bezpečnostní riziko". Kliknutím na tlačítko Rozšířené si zobrazíte podrobnosti o dané chybě.

Tato zpráva se objeví v prohlížečích Firefox nebo Chrome, které neznají certifikační autoritu PostSignum. Je třeba si ji do nich doinstalovat podle návodu. 

            aktualizováno: 16. 9. 2022, 07:51 h