Úřední hodiny


 

 Objednejte se na úřad

Nečekejte ve frontě, objednejte se na konkrétní termín a hodinu.

 Vyřízené žádosti o doklady

Změny v úředních hodinách

Od 12. října 2020 do 20. prosince 2020
platí následující úpravy:

Pondělí
  8:00–10:00 a 13:00–16:00 hodin

Středa
  8:00–10:00 a 13:00–16:00 hodin

Zájemci se mohou objednat i na jiný termín pouze přes rezervační systém dostupný na webových stránkách města Blanska. Ve stanovený čas pak budou obslouženi individuálně.

K dispozici bude online objednávání týkající se těchto agend: občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní doklady, matrika, registr vozidel, evidence obyvatel, ověřování podpisů a listin. Pověřený zaměstnanec si bude objednané klienty vyzvedávat osobně před vstupem do budovy.

Lidé dál mohou s  úředníky komunikovat bez omezení e-mailem, telefonicky i písemně, podání bude možné i nadále učinit také do označených podacích schránek na budovách úřadu na náměstí Svobody i náměstí Republiky.

 Úřední hodiny MěÚ Blansko

rouška povinná
NA ÚŘAD JEN
S NASAZENOU ROUŠKOU

 Objednejte se na úřad

Nečekejte ve frontě, objednejte se na konkrétní termín a hodinu.

 Vyřízené žádosti o doklady

            aktualizováno: 17.09.2020, 11:26 h