Úřední hodiny


 

 Objednejte se na úřad

Nečekejte ve frontě, objednejte se na konkrétní termín a hodinu.

 Vyřízené žádosti o doklady

Změny v úředních hodinách

Od 28. července 2021 do 1. srpna 2021
platí následující úpravy:

Odstávka cestovní doklady

V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze podat žádost o vydání cestovního pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít cestovní pas podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Odstávka občanské průkazy

Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání nejpozději do 28. července 2021.

V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platnosti 1 měsíc

Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona.

 Úřední hodiny MěÚ Blansko

Pondělí 8:00–17:00 hod.
Středa 8:00–17:00 hod.

 

občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, ohlašovna, trvalé pobyty, ověřování podpisů a listin 

registr řidičů, registr vozidel

- budova nám. Republiky 1

POZOR! Odstávka na přepážkách občanských průkazů a cestovních dokladů (29. 7. – 1. 8. 2021).

Pondělí 8:00–17:00 hod.
Úterý 8:00–14:00 hod. 
Středa 8:00–17:00 hod.
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00–12:00 hod.

Pokladna, budova nám. Republiky 1

Pondělí 8:00–17:00 hod.
Úterý 8:00–14:00 hod.
Středa 8:00–17:00 hod.
Čtvrtek 8:00–11:00 hod. a 13:00–14:00 hod.
Pátek 8:00–12:00 hod.

Podatelna, budova nám. Svobody 3

Pondělí 8:00–11:00 hod. 12:00–17:00 hod.
Úterý 8:00–11:00 hod. 12:00–14:00 hod.
Středa 8:00–11:00 hod. 12:00–17:00 hod.
Čtvrtek 8:00–11:00 hod. 12:00–14:00 hod.
Pátek 8:00–11:00 hod. 12:00–13:00 hod.

Podatelna, budova nám. Republiky 1

Pondělí 8:00–17:00 hod.
Úterý 8:00–14:00 hod.
Středa 8:00–17:00 hod.
Čtvrtek 8:00–14:00 hod.
Pátek 8:00–13:00 hod.


Odstávka cestovní doklady

V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze podat žádost o vydání cestovního pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít cestovní pas podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Odstávka občanské průkazy

Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání nejpozději do 28. července 2021.

V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platnosti 1 měsíc

Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona.

rouška povinná
NA ÚŘAD JEN
S NASAZENOU ROUŠKOU

 Objednejte se na úřad

Nečekejte ve frontě, objednejte se na konkrétní termín a hodinu.

 Vyřízené žádosti o doklady

            aktualizováno: 17. 9. 2020, 11:26 h