Úřední hodiny


 

 Objednejte se na úřad

Nečekejte ve frontě, objednejte se na konkrétní termín a hodinu.

 Vyřízené žádosti o doklady

Změny v úředních hodinách

Od 12. října 2020 do 20. března 2021
platí následující úpravy:


Pondělí
  8:00–17:00 hodin

Středa
  8:00–17:00 hodin

Budovy úřadu jsou veřejnosti volně přístupné pouze v tuto dobu. Ve výše uvedených časech lze úředníky kontaktovat bez objednání. Přes rezervační systém dostupný na webových stránkách města Blanska se ale lze objednat také na konkrétní termín. Pro rezervaci přesného data a času si lze vybrat výše uvedené úřední dny, individuální schůzku si ale zájemci mohou sjednat také na jiný termín mimo úřední hodiny. Ve stanovený čas pak budou obslouženi individuálně, pověřený pracovník si objednané vyzvedne vždy před vstupem do budovy úřadu.

K dispozici je online objednávání týkající se těchto agend: občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní doklady, matrika, registr vozidel, evidence obyvatel, ověřování podpisů a listin.


Otevírací doba informační kanceláře Blanka:

ZAVŘENO DO ODVOLÁNÍ
(dle nařízení vlády)
Možnost objednání publikací on-line

 Úřední hodiny MěÚ Blansko

rouška povinná
NA ÚŘAD JEN
S NASAZENOU ROUŠKOU

 Objednejte se na úřad

Nečekejte ve frontě, objednejte se na konkrétní termín a hodinu.

 Vyřízené žádosti o doklady

            aktualizováno: 17. 9. 2020, 11:26 h