Odbory MěÚ Blansko

hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách:
budova: nám. Svobody 32/3nám. Svobody 32/3
budova: nám. Republiky 1316/1nám. Republiky 1316/1


Oddělení a úseky:
▪  oddělení plateb, poplatků a rozpočtu
▪  oddělení účetnictví
▪  odpady
▪  pokladna

hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách:
budova: nám. Svobody 32/3nám. Svobody 32/3
budova: nám. Republiky 1316/1nám. Republiky 1316/1


Oddělení a úseky:
▪  oddělení hospodářské správy
▪  podatelna
▪  podatelna
▪  oddělení informatiky
▪  oddělení informatiky
▪  dopravní referent
▪  oddělení údržby
▪  oddělení krizového řízení


hlavní/poštovní adresa: nám. Republiky 1316/1
sídlí v budovách:
budova: nám. Republiky 1316/1nám. Republiky 1316/1


Oddělení a úseky:
▪  administrativa
▪  oddělení registrace a živnostenského rejstříku
▪  úsek kontroly

hlavní/poštovní adresa: nám. Republiky 1316/1
sídlí v budovách:
budova: nám. Republiky 1316/1nám. Republiky 1316/1
budova: 9. května 1172/19. května 1172/1
budova: Pod Javory 2243/32Pod Javory 2243/32
budova: Údolní 1893/8Údolní 1893/8


Oddělení a úseky:
▪  oddělení sociální pomoci
▪  oddělení sociálně-právní ochrany dětí
▪  oddělení sociálních služeb
▪  poradna pro rodinu
▪  domy s pečovatelskou službou (DPS)


hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách:
budova: nám. Svobody 32/3nám. Svobody 32/3
budova: nám. Republiky 1316/1nám. Republiky 1316/1
budova: Dvorská 2099/2Dvorská 2099/2


Oddělení a úseky:
▪  oddělení investic
▪  oddělení komunální údržby a pozemků
▪  oddělení bytového a nebytového hospodářství
▪  oddělení školství, kultury a sportu
▪  Městský klub důchodců Blansko

hlavní/poštovní adresa: nám. Republiky 1316/1
sídlí v budovách:
budova: nám. Republiky 1316/1nám. Republiky 1316/1

obecný e-mail: stavebni@blansko.cz


Oddělení a úseky:
▪  oddělení administrativy
▪  oddělení územního plánování a regionálního rozvoje
▪  oddělení stavebního řádu
▪  oddělení silničního hospodářství


hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách:
budova: nám. Svobody 32/3nám. Svobody 32/3
budova: Rožmitálova 2302/6Rožmitálova 2302/6


Oddělení a úseky:
▪  tiskový úsek
▪  oddělení propagace a cestovního ruchu

hlavní/poštovní adresa: nám. Republiky 1316/1
sídlí v budovách:
budova: nám. Republiky 1316/1nám. Republiky 1316/1


Oddělení a úseky:
▪  oddělení správní
▪  matrika
▪  ohlašovna a evidence obyvatel
▪  občanské průkazy
▪  cestovní doklady
▪  oddělení dopravně správních agend
▪  zkušební komisaři
▪  technická způsobilost vozidel
▪  registr vozidel
▪  řidičské průkazy
▪  registr řidičů
▪  bodový systém - přestupky ČKP (pojištění vozidel)
▪  přestupky


hlavní/poštovní adresa: nám. Republiky 1316/1
sídlí v budovách:
budova: nám. Republiky 1316/1nám. Republiky 1316/1


Oddělení a úseky:
▪  oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší
▪  oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství

kontrolní oddělení

telefonní seznam

hlavní/poštovní adresa: nám. Republiky 1316/1
sídlí v budovách:
budova: nám. Republiky 1316/1nám. Republiky 1316/1


hlavní/poštovní adresa: Sadová 149/2
sídlí v budovách:
budova: Sadová 149/2Sadová 149/2

oddělení sekretariát starosty

telefonní seznam

hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách:
budova: nám. Svobody 32/3nám. Svobody 32/3


právní a personální oddělení

telefonní seznam

hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách:
budova: nám. Svobody 32/3nám. Svobody 32/3


Oddělení a úseky:
▪  oddělení právní a personální
▪  právní a přestupková agenda
▪  administrativa
▪  úsek personální a mzdový

            aktualizováno: 28. 2. 2023, 08:11 h