Odbory MěÚ Blansko

hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách:
budova: nám. Svobody 32/3nám. Svobody 32/3
budova: nám. Republiky 1316/1nám. Republiky 1316/1


Oddělení a agendy:
▪  oddělení plateb, poplatků a rozpočtu
▪  oddělení účetnictví
▪  odpady
▪  pokladna

hlavní/poštovní adresa: nám. Republiky 1316/1
sídlí v budovách:
budova: nám. Republiky 1316/1nám. Republiky 1316/1


Oddělení a agendy:
▪  oddělení dopravně správních agend
▪  zkušební komisaři
▪  technická způsobilost vozidel
▪  registr vozidel
▪  registr řidičů
▪  bodový systém
▪  oddělení dopravních přestupků


hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách:
budova: nám. Svobody 32/3nám. Svobody 32/3
budova: nám. Republiky 1316/1nám. Republiky 1316/1


Oddělení a agendy:
▪  oddělení spisové služby
▪  podatelna
▪  oddělení informatiky
▪  oddělení informatiky
▪  referent krizového řízení
▪  úsek provozní

hlavní/poštovní adresa: nám. Republiky 1316/1
sídlí v budovách:
budova: nám. Republiky 1316/1nám. Republiky 1316/1
budova: 9. května 1172/19. května 1172/1
budova: Pod Javory 2243/32Pod Javory 2243/32
budova: Údolní 1893/8Údolní 1893/8


Oddělení a agendy:
▪  oddělení sociální pomoci
▪  oddělení sociálně-právní ochrany dětí
▪  oddělení sociálních služeb
▪  poradna pro rodinu
▪  domy s pečovatelskou službou (DPS)


hlavní/poštovní adresa: nám. Republiky 1316/1
sídlí v budovách:
budova: nám. Republiky 1316/1nám. Republiky 1316/1


Oddělení a agendy:
▪  úsek správní
▪  matrika
▪  ohlašovna, evidence obyvatel
▪  občanské průkazy a cestovní doklady
▪  oddělení Obecní živnostenský úřad
▪  administrativa
▪  registr živnostenského podnikání
▪  kontrola

hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách:
budova: nám. Svobody 32/3nám. Svobody 32/3
budova: nám. Republiky 1316/1nám. Republiky 1316/1


Oddělení a agendy:
▪  oddělení investic
▪  oddělení správy a údržby majetku


hlavní/poštovní adresa: nám. Republiky 1316/1
sídlí v budovách:
budova: nám. Republiky 1316/1nám. Republiky 1316/1

obecný e-mail: stavebni@blansko.cz


Oddělení a agendy:
▪  oddělení administrativy
▪  oddělení územního plánování a regionálního rozvoje
▪  oddělení stavebního řádu
▪  oddělení silničního hospodářství

hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách:
budova: nám. Svobody 32/3nám. Svobody 32/3
budova: Dvorská 2099/2Dvorská 2099/2


Oddělení a agendy:
▪  oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu
▪  úsek školství
▪  Klub seniorů Blansko


hlavní/poštovní adresa: nám. Republiky 1316/1
sídlí v budovách:
budova: nám. Republiky 1316/1nám. Republiky 1316/1


Oddělení a agendy:
▪  oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší
▪  oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství

hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách:
budova: nám. Svobody 32/3nám. Svobody 32/3


Oddělení a agendy:
▪  personální a mzdová agenda
▪  sekretariát starosty
▪  manažerka kvality


hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách:
budova: nám. Svobody 32/3nám. Svobody 32/3


Oddělení a agendy:
▪  tiskové oddělení

hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách:
budova: nám. Svobody 32/3nám. Svobody 32/3


Oddělení a agendy:
▪  asistentka
▪  právní a přestupková agenda
▪  administrativa


sekretariát starosty

telefonní seznam

hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách:
budova: nám. Svobody 32/3nám. Svobody 32/3


Oddělení a agendy:
▪  sekretariát starosty
▪  asistentky


            aktualizováno: 25. 3. 2024, 10:19 h