Blansko a jeho partnerská města

Scandiano (Itálie)

znak Scandiano

Partnerství uzavřeno v roce 1964.
Město v severní Itálii, kraj Emilia-Romagna, provincie Reggio Emilia, 26 000 obyvatel, vzdálenost cca 1.000 km.
Scandiano na mapě

Od 60. let je Scandiano důležitým centrem pro výrobu keramických obkladů a dlažeb a je součástí „keramického okresu“ Sassuolo.
Zástupci města a blanenských organizací a institucí se účastní různých akcí, které jsou ve Scandianu zaměřené na kulturu, umění, mládež a seniory.

Úspěšně se rozvíjí spolupráce mezi fotografy obou měst, jsou realizovány tematické workshopy a výstavy. Mladí lidé ze Scandiana pravidelně přijíždí na mezinárodní tábor v Karolíně, který organizuje Dům dětí a mládeže. Představitelé Scandiana jsou také pravidelnými hosty akce Vítání svatého Martina.

Dalšími partnerskými městy jsou Almansa (Španělsko) a Tubize (Belgie).

Mürzzuschlag (Rakousko)

znak Mürzzuschlag

Partnerství mezi ČKD Blansko a ESV Mürzzuschlag uzavřeno v roce 1963, na úrovni města v roce 1992.
Mürzzuschlag je jedno z měst Spolkové republiky Štýrsko. 10 000 obyvatel, vzdálenost cca 360 km.
Mürzzuschlag na mapě

Mürzzuschlag leží ve spolkové zemi Štýrsko, 9 000 obyvatel, vzdálenost cca 280 km. Město získalo železniční spojení v roce 1854 postavením horské železnice Semmeringbahn, která je dlouhá 41,7 km. Je považována za první skutečnou horskou železnici na světě a je součástí Světového dědictví UNESCO. Mürzzuschlag je také rodným městem Viktora Kaplana, vynálezce dodnes hojně používané vodní turbíny.

Každoročně probíhají výměnné pobyty mezi ZŠ Erbenova Blansko a ZŠ Mürzzuschlag. Naši i rakouští žáci pracují na společných projektech. Spolupráce probíhá zejména ve sportovní oblasti. Sportovci z Mürzzuschlagu se účastní Půlmaratonu Moravským krasem a fotbalových turnajů, které pořádá FK Blansko.

Dalšími partnerskými městy jsou Arusha (Tanzanie) a Chilián (Chile).

Legnica (Polsko)

znak Legnica

Partnerství bylo uzavřeno 14. února 2000. 
Důležité správní středisko, třetí největší město v Dolnoslezském vojvodství. 110.000 obyvatel, vzdálenost cca 300 km.
Legnica na mapě

Legnica je důležité správní středisko v jihozápadním Polsku, je třetím největším městem v Dolnoslezském vojvodství. 100 000 obyvatel, vzdálenost cca 300 km. Město, které má velmi bohatou a pohnutou historii, je známé jednak svým specifickým průmyslem – zpracováním mědi a také svými parky – nachází se zde přes 700 ha zeleně, zejména podél břehů řeky Kaczawy.

Spolupráce byla nejdříve uzavřena v oblasti školství, poté přenesena na úroveň města. V současné době se rozvíjí zejména v oblasti kultury, umění a sportu. Galerie města Blanska několikrát hostila mezinárodní putovní výstavu satirického humoru Satyrykon. Probíhají výměny a účast na sportovních recipročních akcích v obou městech prostřednictvím organizací: fotbalový klub FK Blansko, cyklistický klub NASAvky a plavecký oddíl ASK Blansko. Polští běžci jsou zváni na Půlmaraton Moravským krasem a blanenští absolvují Legnický půlmaraton. Plavecký oddíl UKS Delfínek pořádá v Blansku letní sportovní soustředění pro děti. Blanenští a legničtí strážníci městských policií se účastní střeleckých soutěží. Zástupci Legnice se v Blansku pravidelně účastní akce Vítání svatého Martina.

Dalšími partnerskými městy jsou Roanne (Francie), Wuppertal (Německo), Míšeň (Německo) a Drohobycz (Ukrajina).

Komárno (Slovensko)

znak Komárno

Je naším nejmladším partnerským městem, partnerství bylo uzavřeno 28. května 2005 slavnostním podpisem u příležitosti 100. výročí povýšení Blanska na město.
Komárno leží na levém břehu Dunaje v Nitranském kraji, u maďarské hranice. Je nejjižnějším, ale také nejníže položeným městem na Slovensku. 34 000 obyvatel, vzdálenost cca 280 km. Město má převážně maďarský charakter a dvojjazyčné nápisy jsou běžné. Nachází se zde maďarská univerzita, která je jedinou na Slovensku. Zajímavostí je také Evropské náměstí, na kterém je každý dům postavený ve stylu jednotlivých evropských zemí.
Komárno na mapě

S Komárnem probíhají tradičně výměny mezi ZŠ TGM Blansko a ZŠ Komenského Komárno (třetím partnerem sportovního a kulturního setkání žáků a učitelů je ZŠ Bathyani-skola Budapešť). Již od 80. let se uskutečňuje družba mezi členy Městského klubu důchodců Blansko a MKD Komárno. Představitelé města jsou každoročně zváni na slavnostní Komárenské dny, kde si vzájemně vyměňují zkušenosti z oblasti cestovního ruchu, služeb, financování apod. Slovenští sportovci přijíždějí na Půlmaraton Moravským krasem a fotbalové turnaje, které realizuje FK Blansko, členové blanenského cykloklubu NASAvky jsou zváni na cyklistické závody Csárda túra.

Také žáci a studenti z Komárna se zúčastňují mezinárodního tábora pro mládež v Karolíně, který pořádá DDM Blansko. Spolupráce probíhá i mezi strážníky městských policií, kteří poměřují své dovednosti na střeleckých soutěžích. Zástupci Komárna jsou také zváni akci Vítání svatého Martina.

Další partnerská města: Kralupy nad Vltavou (Česká republika), Terezín (Česká republika), Weissenfels (Německo), Lieto (Finsko), Sebes (Rumunsko) a Komárom (Maďarsko).

            aktualizováno: 2. 8. 2023, 15:04 h