Co potřebujete vyřídit?

Vize Městského úřadu Blansko

budova MěÚ Blansko na nám. Republiky 1

Kým jsme?

Městský úřad Blansko je orgánem Města Blansko plnícím na úseku samostatné působnosti úkoly uložené Zastupitelstvem města Blansko a Radou města Blansko. Na úseku přenesené působnosti pak vykonává státní správu ve věcech stanovených zvláštními zákony.

Kým chceme být?

Naší vizí je být profesionálním a transparentně fungujícím úřadem, který zajišťuje pro občany a další subjekty na vysoké úrovni úkoly veřejné správy a to jak v samostatné, tak i přenesené působnosti. Uplatňuje přitom princip rovného přístupu, dodržuje veškeré platné právní předpisy a otevřeně komunikuje se všemi zainteresovanými stranami.

Chceme být také úřadem, jenž pečlivě vnímá názory zaměstnanců, pozitivně je motivuje, dbá na rozvoj jejich odborných znalostí a umožňuje jim další profesní růst.

Jako profesionální úřad chceme:

a) ve vztahu k občanům a dalším subjektům

 • průběžně zjišťovat jejich názory a potřeby

 • otevřeně komunikovat,

 • trvale zlepšovat prostředí pro jednání s občany a zástupci dalších subjektů

 • rozhodovat objektivně, efektivně, nestranně,

 • v co největší míře využívat moderní informační technologie,

 • hospodárně a transparentně vynakládat svěřené finanční prostředky při zachování vysoké kvality poskytovaných služeb

b) ve vztahu k zaměstnancům

 • průběžně zjišťovat názory a potřeby zaměstnanců,

 • motivovat je k dosahování co nejlepších výsledků v jejich práci

 • neustále rozvíjet odborné znalosti a dovednosti zaměstnanců,

 • vytvářet rovné podmínky pro jejich profesní růst,

 • dbát na úzkou spolupráci mezi jednotlivými odbory úřadu

 • postupně zlepšovat jejich pracovní prostředí.

Naším trvalým cílem je dosažení tohoto výsledku:

Efektivní rozhodování + kvalitní služby + spokojenost veřejnosti = Městský úřad Blansko

Tento dokument schválila Rada města Blansko na své 15. schůzi konané dne 23. 8. 2011 usnesením č. 32.

            aktualizováno: 11. 5. 2020, 00:41 h