Na Češkovicích v pondělí 10. října nepoteče pitná voda

Vodárenská akciová společnost a. s. oznamuje, že z důvodu opravy havarijního stavu vodovodního řadu bude v pondělí  10. října přerušena dodávka pitné vody v místní části Češkovice. V předpokládané době od 8:00 do 14:00 hodin nepoteče pitná voda v hotelu Panorama a domech č. 99č. 179 až 275.

6. 10. 2022, 12:49 h