O voličský průkaz pro druhé kolo prezidentských voleb lze žádat do 25. ledna

Voliči, kteří se ve dnech druhého kola volby prezidenta republiky budou nacházet mimo místo svého trvalého pobytu a nebudou se moci dostavit do svého volebního okrsku, si mohou požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem lze hlasovat v kterékoli volební místnosti na území České republiky, případně na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

Žádost o voličský průkaz se podává u obecního úřadu obce, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu. Voliči žijící v zahraničí, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, podávají žádost o voličský průkaz u tohoto zastupitelského úřadu. Ministerstvo vnitra voličské průkazy nevydává.

O voličský průkaz lze požádat osobně, a to nejpozději 25. ledna 2023. V Blansku lze žádosti podávat v budově na náměstí Republiky., v přízemí vlevo. Ve vyvolávacím systému stačí zvolit možnost "Voličský průkaz" a systém žadatele navede do konkrétní kanceláře.

Žádost lze podat také písemně. V takovém případě musí být doručena úřadu nejpozději 20. ledna 2023 do 16:00 hodin. Na písemné žádosti se vyžaduje úředně ověřený podpis voliče. Žádost o voličský průkaz lze podat i pomocí datové schránky voliče. Vzor žádosti je dostupný v tomto odkazu.

Žádost o voličský průkaz lze podat také přes Portál občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.

Voličský průkaz je tiskopis s ochrannými prvky. Nelze ho vydat elektronicky, ale úřad ho voliči zašle na požadovanou adresu, nebo si ho volič vyzvedne osobně.

18. 1. 2023, 13:52 h