Lidé mohou přispět na pomoc Turecku a Sýrii zasaženým zemětřesením

Oblastní charita Blansko ve spolupráci s městem Blanskem organizuje pomoc lidem v Turecku a Sýrii zasaženým ničivým zemětřesením. Na čtyřech místech v Blansku mohou lidé přispět do pokladniček. Výtěžek Charita použije na pomoc lidem zasaženým zemětřesením k zajištění jejich základních životních potřeb, jako je voda, potraviny, léky či bezpečná přístřeší. Pokladničky jsou umístěné na podatelnách Městského úřadu Blansko v budovách na náměstí Svobody 3 a na náměstí Republiky 1, v Informační kanceláři Blanka v Rožmitálově ulici a ve vestibulu Nemocnice Blansko. Přispět lze i on-line.

sbirka-charita-27530-4272_800.jpg

13. 2. 2023, 10:59 h