Blansko také letos podpoří styky s partnerskými městy

Město vyhlásilo dotační program Podpora zahraničních styků pro rok 2023. Určený je pro fyzické i právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území města a účastní se sportovní, kulturní, vzdělávací nebo společenské akce v některém z partnerských měst Blanska. Žádat lze o příspěvek na úhradu části nákladů na dopravu do Legnice v Polsku, Komárna na Slovensku, Scandiana v Itálii a do Mürzzuschlagu v Rakousku.

Zájemci mohou své žádosti o finanční podporu podávat od 15. března do 14. dubna 2023. V uvedeném termínu musí být řádně podaná jak elektronická žádost, tak také její listinná podoba doplněná o povinné přílohy.

Podrobnosti k dotačnímu programu Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2023 najdete v tomto odkazu.

17. 2. 2023, 07:30 h | odbor vnějších vztahů