Známe výsledky dotazníkového šetření k novému Strategickému plánu

Co se obyvatelům Blanska ve městě nejvíc líbí, s čím jsou spokojeni a co by naopak chtěli vylepšit? Jaké je Blansko pohledem jeho obyvatel? A kam by mělo směřovat? Podívejte se na výsledky dotazníkového šetření, které v únoru mezi obyvateli Blanska realizovala společnost AQE advisors. Jeho závěry poslouží jako jeden z podkladů při zpracování nového Strategického plánu města Blanska pro období 2024-2033.

Přípravy nového dokumentu dál pokračují, jednotlivými tématy se nyní zabývají pracovní skupiny, ve kterých jsou zástupci města, nejrůznějších institucí a organizací, škol a podobně. V průběhu letošního roku město plánuje také další setkávání s obyvateli a diskuze o prioritách, které by nový strategický plán měl obsahovat.

Podrobné výsledky najdete na webových stránkách https://blansko.pincity.cz

4. 4. 2023, 16:30 h | odbor vnějších vztahů