Přerušení dodávky pitné vody v Dolní Lhotě

Vodárenská akciová společnost a. s. oznamuje, že z důvodu opravy havarijního stavu vodovodního řadu bude ve čtvrtek 18. ledna 2024 v době od 10:00 do 12:00 hodin přerušena dodávka pitné vody v obci Dolní Lhota č. 94, 96, 97, 99, 101 až 105, 107 až 110, 112, 114 až 117, 120, 135, 138, 150, 157, 196 + budova Mateřské školy. Ve zbytku obce bude v této době docházet ke kolísání tlaku a krátkodobým výpadkům.

17. 1. 2024, 09:29 h