Blansko se zapojí do mezinárodního sociologického průzkumu

Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s výzkumnou agenturou SC&C provede v následujících týdnech v Blansku mezinárodní sociologický výzkum ESS – Zdraví a spokojenost se životem v ČR. Dotazníkový průzkum se uskuteční v konkrétních vybraných domácnostech.

Domácnosti vybrané pro účast v aktuální vlně výzkumu navštíví v uvedeném období tazatelé z agentury SC&C. Jejich úkolem je ve vybrané domácnosti představit samotný výzkum a zároveň podle předem daných výběrových kritérií v dané domácnosti určit konkrétního respondenta, s nímž tazatelé dotazník vyplní.

Vyplnění dotazníku trvá asi 45 minut. Jako poděkování za odpovědi dostane každý respondent odměnu ve výši 400,- Kč.

Sociologický výzkum ESS (European Social Survey) je mezinárodní sociologický výzkum, který se zaměřuje na zkoumání sociálních postojů, představ a chování lidí v evropských společnostech od roku 2002. Výzkum je prováděn pravidelně každé dva roky a zahrnuje širokou škálu témat týkajících se života společnosti v Evropě 21. století.

Podrobnosti o sociologickém průzkumu najdete v tomto odkazu.

pruzkum-96871-4440_800.png

18. 3. 2024, 09:53 h