Termíny svatebních obřadů na 2. pololetí

Město stanovilo termíny svatebních obřadů a termíny pro vstup do registrovaného partnerství na druhé pololetí roku 2024. Na základě rozhodnutí rady města bude manželství/registrované partnerství  možné uzavírat v těchto termínech:

13. července, 27. července, 10. srpna, 24. srpna, 7. září, 14. září, 21. září, 5. října, 19. října, 2. listopadu, 16. listopadu a 7. prosince 2024

Místem určeným pro konání slavnostních obřadů je obřadní síň města Blanska. Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoli jiném vhodném místě ve správním obvodu, povolit lze také jiný termín mimo dobu stanovenou radou. V takovém případě je ovšem vybírán v souladu s příslušnými právními předpisy správní poplatek ve výši 3 000,- Kč.

Formulář žádosti o povolení uzavřít manželství zájemci najdou na webu města. Termíny svateb zajišťuje odbor správních a živnostenských agend, podrobnosti sdělí Yvona Havlíčková , tel. 516 775 807, e-mail: havlickova@blansko.cz.

24. 4. 2024, 10:09 h | odbor správních a živnostenských agend