Svatební obřady se obnovují, maximálně ale pro 10 osob

V rámci uvolňování mimořádných opatření vlády je opět možné konat svatební obřady, účastnit se jich ale může maximálně 10 osob. Svatby se podle nařízení Ministerstva zdravotnicví může účastnit oddávající, matrikář, snoubenci, svědci a pak maximálně další 4 osoby. Sňatečného obřadu se nemohou účastnit jiné osoby ze strany orgánu veřejné moci než oddávající a matrikář (přítomný tedy nemůže být např. hudebník zajišťovaný obcí, ceremoniář apod.). Osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Snoubenci ochranu nosu a úst během obřadu mít nemusejí. Obřady je možné konat jak v místech stanovených pro konání obřadů radou obce, tak na jiných vhodných místech povolených na základě § 12 zákona o matrikách.

27.04.2020, 09:30 h