Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat o dotace

Rada města Blansko vyhlásila dotační program pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2021. Žádost lze podávat od 1. do 16. října 2020. K tomuto datu musí být žádost doručena v tištěné podobě, její předání k poštovní přepravě nestačí. Cílem dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb zapsaných v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podporu mohou získat poskytovatelé sociálních služeb, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021 a Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko, které projdou hodnocením dle Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2021 – 2022 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Přečtěte si podrobnosti o dotačnímu programu pro poskytovatele sociální služeb pro rok 2021.

25.09.2020, 14:40 h | odbor sociálních věcí