Město podpoří styky s partnerskými městy

Město rozdělí další dotace v oblasti zahraničních styků. Fyzické i právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území města, mohou žádat o finanční podporu na dopravu a pobyt v partnerských městech Blanska v Itálii, v Polsku, na Slovensku nebo v Rakousku. Ve druhém kole mohou zájemci své žádosti podávat od 12. července do 13. srpna 2021. V uvedeném termínu musí být řádně podána jak elektronická žádost, tak také její listinná podoba doplněná o povinné přílohy. 

Zjistěte si podrobnosti o Metodice pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků

Interaktivní formulář pro podání žádosti najdete v tomto odkazu

2. 7. 2021, 06:18 h | odbor vnějších vztahů