Blansko opět podpoří styky s partnerskými městy

Město také letos rozdělí dotace z Programu Podpora zahraničních styků pro rok 2022. Fyzické i právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území města, mohou žádat o finanční podporu na dopravu a pobyt v partnerských městech Blanska v Itálii, v Polsku, v Rakousku a na Slovensku. Zájemci mohou své žádosti podávat od 1. července do 31. července 2022. V uvedeném termínu musí být řádně podána jak elektronická žádost, tak také její listinná podoba doplněná o povinné přílohy. 

Podrobnosti o programu najdete v tomto odkazu

30. 6. 2022, 12:10 h | odbor vnějších vztahů