Bezdomovci u Kauflandu

vložil administrator » 12. 10. 2011, 06:31

Uživatel: Natálie ========================================================= Dobrý den, zajímalo by mě, zda se nedá něco dělat s "problémovými" občany, kteří se scházejí v Blansku u Kauflandu? Věčně tam posedávají u vchodu a obtěžují akorát ostatní občany, kteří chodí nakupovat. Popíjejí alkohol, žebrají a někteří mají u sebe i bojové psy. Člověku je pak nepříjemné kolem nich vůbec projít. Připadne mi, že se Blansko vůbec stává lokalitou, kde narůstá počet bezdomovců, narkomanů atd. Vím, že se tomu nedá zabránit, ale rozhodně si myslím, že u nákupního střediska by se to řešit dalo.


Lepka, 12. 10. 2011, 13:53

Dobrý den, obecně lze konstatovat, že problém obtěžování občanů bezdomovci se vyskytuje u všech větších nákupních center ve městě, parcích a nádražích. Do těchto lokalit jsou proto směřovány pěší hlídky strážníků, které je prochází preventivně několikrát za den, případně zde vyjíždí na oznámení občanů. Snažíme se problémové osoby z těchto lokalit vykázat a takto tyto obtěžující a nežádoucí jevy co nejvíce eliminovat. Strážníci řeší přestupky bezdomovců několikrát denně (např. drobné krádeže, veřejné pohoršení, rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, porušení obecně závazných vyhlášek). Postihovat tyto osoby za spáchané přestupky lze pouze právními prostředky (v přestupkovém řízení je možné udělit sankci napomenutí, pokutu, zákaz činnosti nebo propadnutí věci). Řešení přestupků těchto osob v blokovém řízení nemá téměř žádný význam. Z důvodu, že tyto osoby nemají finanční prostředky, jsou tyto případy řešeny udělením pokuty na místě nezaplacené a vykázáním těchto osob z veřejně přístupných míst, kde se protiprávního jednání dopouští. Na druhou stranu je nutno podotknout, že vymahatelnost takto uložených pokut je velmi problematická a je téměř nulová. Vzhledem sociálnímu postavení bezdomovců a způsobu života, jsou tato represivní opatření neúčinná a neefektivní. Často přinesou jen zvýšené finanční náklady, přičemž výchovné účinky udělené sankce jsou zanedbatelné. Naší snahou jako represivní složky je udržet problém bezdomovců alespoň v přijatelných mezích. Rozhodně není v našich silách a možnostech, teoreticky ani prakticky, zajistit nápravu společnosti, která tento typ lidí produkuje. Požadavek, aby městská policie lidi "vytlačila mimo exponovaná místa v Blansku" je z hlediska právního, praktického a lidského zcela nereálný. Ing. Martin Lepka ředitel MP Blansko


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h