Stání na chodníku v ulici Sloupečník

vložil administrator » 23. 4. 2012, 06:21

Uživatel: Honza1 ========================================================= Proč městská policie toleruje stání automobilů na chodníku ve spodní části ulice Sloupečník? Značkou tam částečné stání není povoleno a někteří řidiči postaví svoje auto na chodník tak, že není možné např. s kočárkem projít a auta musejí být obcházena po silnici, čímž se zvyšuje nebezpečí pro chodce. Hlídku městské policie jsem na tento problém již na místě upozorňoval a bylo mi sděleno, že s tím nic dělat nemůže.


Lepka, 2. 5. 2012, 08:55

Dobrý den, parkování vozidel je téměř na celém území města Blansko problém z hlediska nedostatečné kapacity parkovišť a nedostatečné šířky komunikací. Městská policie se snaží tyto problémy řešit prostředky, které má k dispozici, tzn. kontroly parkování ve všech lokalitách a následné řešení zjištěných přestupků. Ovšem represivní opatření by mělo být až jako poslední prostředek ke sjednání nápravy, mnohé méně závažné případy řešíme domluvou ve smyslu zákona o přestupcích, samozřejmě u těch závažnějších (ohrožujících silniční provoz) udělujeme blokové pokuty nebo je oznamujeme správnímu orgánu. Stejně tak je tomu i na ulici Sloupečník. Obecně řečeno "je to o lidech", řidiči by se měli chovat ohleduplně k chodcům a také naopak, vzájemně se při soužití respektovat. Město Blansko se snaží situaci postupně zlepšovat budováním nových parkovišť a revitalizací sídlištních celků. Bohužel naráží právě na nepochopení části obyvatel, kteří nechtějí nové parkovací plochy, i když by tyto evidentně pomohly alespoň částečně problém vyřešit. Takto tomu bylo i na ulici Sloupečník. Ing. Martin Lepka, ředitel MP Blansko


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h