Vedení Kulturního střediska města Blanska a střet zájmů

vložil protistrukturamnaradnici » 23. 6. 2014, 18:57

Zdravím Vás Není skutečnost, že ředitel kulturního střediska města Blanska zároveň spolumajetel soukromé umělecké školy, která je v nájmu v objektu, který patří pod kulturní středisko města Blanska, střed zájmů? Jak je uzavřena smlouva mezi KSMB a soukromou uměleckou školou? Jaká je cena? Kdo ji podepisoval – za obě strany? Kdy proběhne další výběrové řízení na ředitele KSMB? Proč je provoz občerstvení při plesech v režii někoho jiného než toho kdo organizuje ples? Proč v Blansku, kromě městského plesu, všechny musí končit ve dvě hodiny a jinde (v jiných obcích) ne? Proč nejsou zaměstananci KSMB (pokud se jedná o zaměstnance KSMB), kteří organizují konec plesu a vyhání lidi, kteří se chtějí ještě bavit, označeni jménem? Mají jen označení KSMB. Jsou někde smlouvy města a jím zřizovaných organizací s jinými právními i fyzickými osobami veřejně k dispozici. Pokud ne, proč? děkuji


Jiří Crha, 3. 7. 2014, 09:47

Dobrý den, Soukromá základní umělecká škola Blansko má s Kulturním střediskem uzavřenu standardní podnájemní smlouvu za stejných podmínek jako ostatní podnájemci. Je podepsána ředitelem Kulturního střediska města Blanska a ředitelkou Soukromé základní umělecké školy Blansko. Ředitel KSMB je jmenován radou města na dobu neurčitou. Bary a ostatní občerstvení včetně venkovních akcí provozuje společnost Winy s.r.o. na základě výsledků výběrového řízení. Doba trvání plesu je dána Vyhláškou Města Blansko č. 7/2005 do 02.00 hodin. Pořadatel má možnost požádat Radu Města Blansko o výjimku na prodloužení doby trvání plesu, což někteří pořadatelé využívají. Navíc Město Blansko od 1.1.2014 zrušilo poplatky ze vstupného. Ing. Jiří Crha, místostarosta


            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h