Plánovaná oprava mostu přes železniční trať na obchvatu v Rájci-Jestřebí – kdy se začne?

vložil Luděk Dubanský » 20. 5. 2016, 10:11

Dobrý den, dovoluji si vznést dotaz, který navazuje na informace z vašeho webu ze dne 9. 1. 2016 (Plánovaná oprava uzavře most přes železniční trať na obchvatu v Rájci-Jestřebí, zprávy z MěÚ), a to, kdy budou započaty stavební práce na mostu, a s tím související úplná uzavírka mostu. Harmonogram prací: duben 2016 až listopad 2016. Investorem je JMK. Děkuji za vaše zjištění.


Petra Reisiglová, 23. 5. 2016, 10:30

Dobrý den, plánovaná oprava mostu přes železniční trať na obchvatu v Rájci – Jestřebí bude skutečně investicí Jihomoravského kraje. MěÚ Blansko, odbor stavební úřad je příslušný k povolení uzavírky mostu. K dnešnímu dni však stavební úřad neobdržel žádnou žádost o povolení předmětné uzavírky. Podrobnější informace o aktuálním harmonogramu prací může poskytnout pouze investor akce, v daném případě zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje. Ing. Petra Reisiglová, odbor stavební úřad


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h